Noutati Legislative 02.10.2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 01/10/2009
Decret nr. 1357/2009 – pentru revocarea din functie a unui membru al Guvernului
Decret nr. 1358/2009 – pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
Hotarare nr. 10/2009 – pentru aprobarea modelului cererii de inregistrare a candidaturii, a modelului declaratiei de acceptare a candidaturii si a modelului declaratiei de renuntare la candidatura care vor fi folosite la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2009
Hotarare nr. 11/2009 – privind procedura de eliberare a adeverintelor prin care se atesta indeplinirea de catre organizatiile neguvernamentale si institutiile mass-media a conditiilor prevazute de art. 19^8 alin. (3) si (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, si procedura de acreditare a observatorilor externi, precum si a reprezentantilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2009
Ordin nr. 1218/2009 – privind abrogarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii
Ordin nr. 2624/2009 – pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica
Ordin nr. 704/2009 – privind aprobarea reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P 100-3/2008”
Ordin nr. 979/2009 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Scolii Superioare de Aviatie Civila

Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 30/09/2009
Hotarare nr. 42/2009 – privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
Hotarare nr. 1032/2009 – privind suplimentarea sumei prevazute ca justa despagubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrarii de utilitate publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 576/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile, proprietate privata, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Infrastructura conexa pe teritoriul romanesc al obiectivului «Pod peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin»”, municipiul Calafat, judetul Dolj
Hotarare nr. 1052/2009 – pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 704/2006 privind nominalizarea obiectivelor de infrastructura rutiera si de mediu afectate de inundatii in perioada aprilie – mai si iulie – august 2005, ce vor beneficia de finantari din Programul PHARE 2005
Hotarare nr. 1053/2009 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Bazin de inot de polo – str. Eugen Popa, f. n., Arad, judetul Arad” din cadrul Programului „Bazine de inot”, realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A.
Ordin nr. 79/2009 – pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 132/2008 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice
Ordin nr. 2530/2009 – privind redobandirea cetateniei romane de catre unele persoane

Monitorul Oficial, Partea I nr. 638 din 28/09/2009
Decizie nr. 612/2009 – pentru numirea domnului Ioan Hidegcuti in functia publica de secretar general in cadrul Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
Decizie nr. 613/2009 – pentru numirea doamnei Georgeta Modiga in functia publica de secretar general in cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale
Decizie nr. 614/2009 – pentru numirea domnului Ioan Mihaila in functia publica de secretar general adjunct in cadrul Ministerului Turismului
Decizie nr. 615/2009 – pentru numirea domnului Costel Marian Dima in functia publica de secretar general adjunct in cadrul Ministerului Tineretului si Sportului
Hotarare nr. 1028/2009 – pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare – ARSVOM
Hotarare nr. 1051/2009 – privind stabilirea sectiilor de votare speciale care se vor organiza in municipii, orase si comune pentru desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2009
Hotarare nr. 34/2009 – privind constituirea Comisiei comune speciale pentru analizarea crizei intervenite in functionarea justitiei
Metodologie 2009 – privind dreptul studentilor inmatriculati la Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti in anul I, in perioada 2005-2008, la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa, de a continua studiile la specializari/programe de studii autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate
Ordin nr. 231/2009 – pentru stabilirea criteriilor si conditiilor de inchiriere de catre Ministerul Administratiei si Internelor, pe perioada determinata, a unor spatii locative necesare cazarii politistilor si cadrelor militare in activitate
Ordin nr. 1555/2009 – privind modificarea Procedurii de repartizare de contingent societatilor comerciale cu sediul in Romania, care executa contracte de lucrari in Republica Federala Germania, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 133/2005
Ordin nr. 5202/2009 – pentru aprobarea Metodologiei privind dreptul studentilor inmatriculati la Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti in anul I, in perioada 2005-2008, la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa, de a continua studiile la specializari/programe de studii autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate
Ordin nr. 2360/2009 – privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului Scoala Generala cl. I-IV, fost hotel graniceresc, Str. Principala nr. 513, satul/comuna Prundu Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud
Ordin nr. 2361/2009 – privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului „Casa Profesor I.S. Floru” din str. Aurel Vlaicu nr. 115, sectorul 2, Bucuresti
Rectificare 2009 – privind Decizia primului-ministru nr. 602/2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 22/09/2009
Decizie nr. 1010/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 71 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
Hotarare nr. 916/2009 – privind aprobarea Programului statistic anual pentru anul 2009
Lege nr. 293/2004(r1) – privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor
Metodologie 2009 – pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2009
Ordin nr. 74/2009 – pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor raporturi juridice intre furnizori si consumatorii de gaze naturale
Ordin nr. 1122/2009 – pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime lunare, diferentiate in raport cu complexitatea si raspunderea ce revin functiei de conducere si marimea unitatii si subunitatii, precum si a indemnizatiilor pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza
Ordin nr. 1131/2009 – privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2009
Ordin nr. 1133/2009 – privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.116/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.214/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.236/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.239/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.635/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.637/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.783/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.785/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.825/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.979/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.995/C/2009
Rectificare 2009 – prinvind Ordinul ministrului justitiei nr. 2.573/C/2008
Rectificare 2009 – prinvind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 741/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 865/C/2009
Regulament 2009 – privind stabilirea unor raporturi juridice intre furnizori si consumatorii de gaze naturale

Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: