Noutati Legislative 05.10.2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 656 din 02/10/2009
Metodologie 2009 – a Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii privind predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene si instrumentele de lucru
Ordin nr. 614/2009 – pentru repartizarea cotelor de productie de zahar din sfecla de zahar in anul comercial 2009-2010
Ordin nr. 2723/2009 – privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2009
Ordin nr. 1182/2009 – pentru modificarea art. 1 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de dializa publice si private, aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.718/2004
Ordin nr. 5351/2009 – privind aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii privind predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene si a instrumentelor de lucru
Ordonanta de urgenta nr. 103/2009 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 02/10/2009
Decret nr. 1343/2009 – privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice
Hotarare nr. 1016/2009 – pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006
Lege nr. 296/2009 – pentru completarea art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice
Ordin nr. 1496/2009 – pentru aprobarea formatului standard, a termenelor si modalitatii de transmitere a datelor privind comisiile paritare si acordurile colective

Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 02/10/2009
Decizie nr. 1036/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Decizie nr. 1072/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Legii nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Decizie nr. 1085/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Decizie nr. 1088/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 249 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Decizie nr. 1090/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Decizie nr. 1095/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 126 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Decizie nr. 1097/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedura civila si ale art. 172 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Decizie nr. 1099/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 02/10/2009
Decret nr. 1337/2009 – pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2007 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European si a art. 9^2 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European
Decret nr. 1346/2009 – privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/1997 privind destinatia sumelor incasate de Fondul Proprietatii de Stat in cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar
Hotarare nr. 1057/2009 – pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea
Lege nr. 290/2009 – privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2007 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European si a art. 9^2 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European
Lege nr. 299/2009 – pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/1997 privind destinatia sumelor incasate de Fondul Proprietatii de Stat in cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar
Ordin nr. 4775/2009 – pentru aprobarea formularelor tipizate generale de biblioteca
Ordin nr. 2249/2009 – pentru aprobarea formularelor tipizate generale de biblioteca

Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 01/10/2009
Circulara nr. 36/2009 – privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna octombrie 2009
Hotarare nr. 1030/2009 – pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda-Otopeni”
Hotarare nr. 1031/2009 – privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Infrastructura conexa pe teritoriul romanesc al obiectivului «Pod peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin»”, municipiul Calafat, judetul Dolj
Hotarare nr. 1033/2009 – pentru suplimentarea fondurilor alocate prin Hotararea Guvernului nr. 1.666/2008 privind aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de aparare, care desfasoara activitati conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare
Hotarare nr. 1054/2009 – privind transmiterea unui imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sanatatii, pentru Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti, in administrarea Ministerului Sanatatii, pentru Statia Centrala de Transport Sanitar si Ambulanta Aeriana Bucuresti
Hotarare nr. 1064/2009 – privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2009
Hotarare nr. 1066/2009 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrul National S.I.S. (SISTEM INFORMATIC SCHENGEN)”
Instructiuni tehnice 2009 – privind modul de evidenta, raportare, calcul si plata a taxei pe activitatea miniera si a redeventei miniere
Ordin nr. 198/2009 – pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind modul de evidenta, raportare, calcul si plata a taxei pe activitatea miniera si a redeventei miniere
Ordin nr. 1182/2009 – pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial „Mediu” 2007-2013
Ordin nr. 2643/2009 – pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial „Mediu” 2007-2013
Ordonanta de urgenta nr. 102/2009 – pentru prelungirea termenelor prevazute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societatii Comerciale „Electrica Oltenia” – S.A., aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” – S.A. si „Electrica Oltenia” – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 01/10/2009
Decizie nr. 1027/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
Decizie nr. 1030/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
Decizie nr. 1078/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
Decizie nr. 1079/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizie nr. 1094/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (1) si art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca
Decizie nr. 944/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizie nr. 975/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 976/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 108^5 alin. 3 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 978/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 979/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5, 9 si 12 din Codul de procedura civila

Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 01/10/2009
Decret nr. 1338/2009 – pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei
Decret nr. 1339/2009 – privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 226/2008 privind unele masuri financiar-bugetare
Acord 2009 – pentru crearea Consiliului de Coordonare a Relatiilor Internationale
Decret nr. 1340/2009 – privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
Decret nr. 1341/2009 – privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii
Decret nr. 1342/2009 – privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
Decret nr. 1344/2009 – privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competente pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
Decret nr. 1345/2009 – pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Hotarare nr. 148/2009 – pentru aprobarea infiintarii Consiliului de Coordonare a Relatiilor Internationale (CCRI)
Hotarare nr. 181/2009 – pentru aprobarea infiintarii Consiliului de Coordonare a Relatiilor Internationale (CCRI)
Lege nr. 291/2009 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei
Lege nr. 292/2009 – pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 226/2008 privind unele masuri financiar-bugetare
Lege nr. 293/2009 – pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
Lege nr. 294/2009 – pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii
Lege nr. 295/2009 – pentru modificarea si completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
Lege nr. 297/2009 – pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competente pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
Lege nr. 298/2009 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Regulament 2009 – privind organizarea si functionarea Consiliului de Coordonare a Relatiilor Internationale (CCRI)
Ordin nr. 2286/2009 – privind redobandirea cetateniei romane de catre unele persoane
Ordin nr. 2450/2009 – privind redobandirea cetateniei romane de catre unele persoane

Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 30/09/2009
Acord 2009 – Acord de imprumut (Primul imprumut pentru politici de dezvoltare) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
Decret nr. 1336/2009 – privind acordarea Drapelului de lupta Batalionului 198 Logistic
Decret nr. 1347/2009 – privind conferirea unor decoratii
Decret nr. 1348/2009 – privind conferirea medaliei Crucea comemorativa a celui de-al Doilea Razboi Mondial, 1941-1945
Decizie nr. 702/2009 – pentru aprobarea modificarilor actului constitutiv privind revocarea administratorului, prelungirea mandatelor administratorilor, revocarea/numirea directorului executiv si reluarea activitatii Societatii Comerciale EPM ROMANIA – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Hotarare nr. 1039/2009 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautica Civila Romana”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Ordin nr. 2457/2009 – privind redobandirea cetateniei romane de catre unele persoane
Ordonanta de urgenta nr. 98/2009 – pentru ratificarea Acordului de imprumut (Primul imprumut pentru politici de dezvoltare) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 640 din 29/09/2009
Hotarare nr. 1038/2009 – privind aprobarea Programului de iarna in domeniul energetic pentru asigurarea functionarii in conditii de siguranta si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National in perioada 1 octombrie 2009-31 martie 2010
Norma tehnica 2009 – de utilizare a Sistemului de control al importului
Ordin nr. 210/2009 – pentru modificarea si completarea Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice nr. 226/235/2003
Ordin nr. 541/2009 – pentru modificarea si completarea Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice nr. 226/235/2003
Ordin nr. 741/2009 – privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale LEASING ROM IFN – S.A.
Ordin nr. 742/2009 – privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale EURO VICTORIA LEASING IFN – S.A.
Ordin nr. 743/2009 – privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare si din Registrul special al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale ARAD LEASING IFN – S.A.
Ordin nr. 1156/2009 – pentru abrogarea art. 6 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.290/2006
Ordin nr. 1167/2009 – privind completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 385/2009 pentru aprobarea preturilor la medicamentele cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania
Ordin nr. 2477/2009 – pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: