Noutati Legislative 12.10.2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 09/10/2009
Decizie nr. 1127/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. 8 fraza a doua, raportate la cele ale art. 140 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1128/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 si art. 215 alin. 5 din Codul penal
Decizie nr. 1133/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Decizie nr. 1143/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (2) si art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Decizie nr. 1149/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Decizie nr. 1150/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Hotarare nr. 1202/2009 – privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009
Ordin nr. 622/2009 – pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Schema de ajutor de minimis „Sprijinirea activitatilor economice in vederea diversificarii economiei rurale si a cresterii calitatii vietii in spatiul rural”, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 567/2008
Ordin nr. 107/2009 – pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinta asupra terenului prevazut la art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri in vederea realizarii unor programe de construire de locuinte

Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 06/10/2009
Circulara nr. 37/2009 – privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda nationala
Decret nr. 1359/2009 – privind conferirea unor decoratii
Decizie nr. 2246/2009 – pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului romanesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare
Hotarare nr. 1/2009 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui Romaniei si a aparatului de lucru al acestora
Hotarare nr. 1059/2009 – pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (Romania) si Unitatea de Analiza a Informatiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009
Hotarare nr. 1060/2009 – pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Centrul de Monitorizare Financiara al Bancii Centrale din Armenia privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009
Hotarare nr. 1061/2009 – privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in vederea scoaterii din functiune si demolarii acestora
Lista nr. 23/2009 – partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti care au depus pana la data de 5 octombrie 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfasurate conform Hotararii Guvernului nr. 935/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unor consilii locale
Memorandum 2009 – Memorandum de intelegere intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (Romania) si Unitatea de Analiza a Informatiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism*)
Memorandum 2009 – Memorandum de intelegere intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Centrul de Monitorizare Financiara al Bancii Centrale din Armenia privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism*)
Ordin nr. 104/2009 – privind indeplinirea de catre secretarul de stat pentru politica de aparare si planificare a competentei conducerii Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publica, precum si delegarea competentei indeplinirii unor atributii aflate in responsabilitatea ministrului apararii nationale
Ordin nr. 1539/2009 – pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati
Ordin nr. 498/2009 – privind aprobarea organizarii actiunii de voluntariat in domeniul protectiei consumatorilor
Regulament 2009 – de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui Romaniei si a aparatului de lucru al acestora
Regulament nr. 19/2009 – pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati

Monitorul Oficial, Partea I nr. 665 din 06/10/2009
Decizie nr. 1071/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
Decizie nr. 1083/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III si art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei
Decizie nr. 1084/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
Decizie nr. 1087/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 8 si art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata
Decizie nr. 1089/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale si art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
Decizie nr. 1091/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1^1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Decizie nr. 1092/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata
Decizie nr. 1093/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Decizie nr. 1172/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1178/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum si a ordonantei de urgenta in ansamblul sau

________________________________________________________

Pentru a beneficia de textul acestor acte, va rugam sa ne contactati pe e-mail andrasoftconsulting@gmail.com.

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: