Noutati Legislative 13.10.2009

Monitorul Oficial, Partea V nr. 11 din 12/10/2009
Contract nr. 506/2009 – Contract colectiv de munca al cooperatiei de consum pe anii 2009-2012

 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 12/10/2009
Decizie nr. 231/2009 – privind modificarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006-2012 pentru sustinerea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultanta, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 60/2009
Decizie nr. 232/2009 – privind modificarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 145/2009
Decizie nr. 233/2009 – privind modificarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 62/2009
Decizie nr. 234/2009 – privind modificarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 61/2009
Hotarare nr. 1069/2009 – privind modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si a anexelor nr. 2.a) pct. 1, 2.c) si 2.d) la Hotararea Guvernului nr. 853/2006 privind infiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricola in domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricola din domeniul legumiculturii
Hotarare nr. 1203/2009 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor
Ordin nr. 2686/2009 – de stabilire a atributiilor Directiei generale Autoritatea de certificare si plata, aferente activitatii de certificare pentru Programul operational pentru pescuit

Monitorul Oficial, Partea I nr. 682 din 12/10/2009
Hotarare nr. 1078/2009 – privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 496/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
Hotarare nr. 1079/2009 – pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 626/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
Metodologie 2009 – de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi straine si pentru absolventii claselor cu predare in limbile minoritatilor, precum si a atestatului pentru predarea unei limbi straine la clasele I-IV de catre absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea invatatori-educatoare
Ordin nr. 624/2009 – privind modificarea anexei A la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
Ordin nr. 4853/2009 – privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi straine si pentru absolventii claselor cu predare in limbile minoritatilor, precum si a atestatului pentru predarea unei limbi straine la clasele I-IV de catre absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea invatatori-educatoare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 08/10/2009
Decret nr. 1370/2009 – privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptarii amendamentului la Statutul Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, propus prin Rezolutia nr. 596 din 30 ianuarie 2009, aprobata de Consiliul Guvernatorilor Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare
Decret nr. 1371/2009 – privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptarii Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polona, Romania, Republica Serbia, Republica Slovaca si Republica Slovenia pentru promovarea cooperarii in domeniul invatamantului superior in cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare in Europa Centrala (CEEPUS II), revizuit de Comitetul Mixt al Ministrilor in 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croatia
Hotarare nr. 1075/2009 – privind modificarea anexei nr. 2/2 la Hotararea Guvernului nr. 622/2009 pentru aprobarea subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia sociala, acordate companiilor, societatilor nationale si societatilor comerciale din sectorul minier in anul 2009
Hotarare nr. 1095/2009 – privind repartizarea catre bugetele locale a unor sume pentru operatorii economici care asigura energia termica pentru populatie
Ordin nr. 8/2009 – privind abrogarea Ordinului guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 2/231/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice
Ordin nr. 415/2009 – pentru completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006
Ordin nr. 101/2009 – pentru aprobarea schimbarii denumirii Spitalului Clinic de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” in Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”
Ordin nr. 102/2009 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului Medico-Militar
Ordin nr. 499/2009 – privind abrogarea Ordinului guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 2/231/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice
Regulament 2009 – de organizare si functionare al Institutului Medico-Militar

Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 08/10/2009
Decret nr. 1384/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1385/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1386/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1387/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1388/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1389/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1390/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1391/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1392/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1393/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1394/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1395/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1396/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1397/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1398/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1399/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1400/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1401/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1402/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1403/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1404/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1405/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1406/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1407/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1408/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1409/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1410/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1411/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1412/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1413/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1414/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1415/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1416/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1417/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1418/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1419/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1420/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1421/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1422/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1423/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1424/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1425/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1426/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1427/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator

Monitorul Oficial, Partea I nr. 672 din 07/10/2009
Decret nr. 1431/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1432/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1433/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1434/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1435/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1436/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1437/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1438/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1439/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1440/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1442/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1441/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1443/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1444/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1445/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1446/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1447/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1448/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1449/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1450/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1451/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1452/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1453/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1454/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1455/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decizie nr. 1108/2009 – privind respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant si a celor ale art. 2 si art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar
Decizie nr. 700/2009 – privind exercitarea atributiilor inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii
Decizie nr. 701/2009 – pentru numirea domnului Adrian Gurau in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat
Decizie nr. 702/2009 – pentru eliberarea domnului Ion Mavrodin din functia de adjunct al sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale
Decizie nr. 703/2009 – pentru numirea domnului Caralicea Ciprian-Alexandru in functia de adjunct al sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

________________________________________________________

Pentru a beneficia de textul acestor acte, va rugam sa ne contactati pe e-mail andrasoftconsulting@gmail.com.

Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: