Noutati Legislative 20.10.2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 693 din 15/10/2009
Acord 2008 – intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind legislatia aplicabila relatiilor de munca, securitate sociala si securitate si sanatate in munca legate de construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontiera intre cele doua tari, peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin
Acord 2009 – dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Japoniei privind Programul de voluntari culturali japonezi, incheiat in forma simplificata a schimbului de scrisori la Bucuresti la 22 ianuarie 2009
Amendament 2009 – convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti si Washington la 31 martie 2009 si, respectiv, la Bucuresti la 29 aprilie 2009 si la Washington la 30 aprilie 2009 intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006
Decret nr. 1467/2009 – privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind legislatia aplicabila relatiilor de munca, securitate sociala si securitate si sanatate in munca legate de construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontiera intre cele doua tari, peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucuresti la 25 iulie 2008 si la Sofia la 26 august 2008
Decret nr. 1469/2009 – privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finantelor Publice pentru reprezentarea Romaniei sau a altor institutii publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii
Hotarare nr. 1040/2009 – pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti si Washington la 31 martie 2009 si, respectiv, la Bucuresti la 29 aprilie 2009 si la Washington la 30 aprilie 2009 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006
Hotarare nr. 24/2009 – pentru aprobarea Normei nr. 16/2009 privind modificarea si completarea Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii administrate privat in titluri de stat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 38/2008
Hotarare nr. 25/2009 – pentru aprobarea Normei nr. 17/2009 privind modificarea si completarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii facultative in titluri de stat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008
Lege nr. 318/2009 – pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind legislatia aplicabila relatiilor de munca, securitate sociala si securitate si sanatate in munca legate de construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontiera intre cele doua tari, peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucuresti la 25 iulie 2008 si la Sofia la 26 august 2008
Lege nr. 320/2009 – pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finantelor Publice pentru reprezentarea Romaniei sau a altor institutii publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii
Norma nr. 16/2009 – privind modificarea si completarea Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii administrate privat in titluri de stat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 38/2008
Norma nr. 17/2009 – privind modificarea si completarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii facultative in titluri de stat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008
Ordin nr. 6930/2009 – pentru publicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Japoniei privind Programul de voluntari culturali japonezi, incheiat in forma simplificata a schimbului de scrisori la Bucuresti la 22 ianuarie 2009
Ordin nr. 4857/2009 – privind aprobarea programelor scolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica – domeniile de pregatire de baza, a standardelor de pregatire profesionala, a planurilor de invatamant si a programelor scolare pentru unele calificari profesionale de nivel 2, 3 si 3 avansat pentru care se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar

Monitorul Oficial, Partea I nr. 694 din 15/10/2009
Circulara nr. 35/2009 – privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede dedicate aniversarii a 100 de ani de la inaugurarea Portului Constanta
Circulara nr. 38/2009 – privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2009
Decret nr. 1460/2009 – privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane
Decret nr. 1461/2009 – privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Decret nr. 1468/2009 – privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei mamei si a Zilei tatalui
Decizie nr. 7/2009 – privind examinarea recursului in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind admisibilitatea cererilor de liberare provizorie sub control judiciar sau pe cautiune, din perspectiva indeplinirii conditiei prevazute de art. 160^2 alin. 1 teza ultima, respectiv art. 160^4 alin. 1 teza ultima din Codul de procedura penala, in ipoteza savarsirii, printre altele, si a infractiunii prevazute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate, tinand seama de dispozitiile alin. (2) al aceluiasi articol
Decizie nr. 8/2009 – privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, privind incidenta art. 385^9 alin. 1 pct. 18 din Codul de procedura penala in ipoteza particulara a recurarii hotararilor pronuntate in apel pentru motivul gresitei aplicari a art. 18^1 din Codul penal sau, dimpotriva, al neaplicarii acestei dispozitii
Decizie nr. 9/2009 – privind examinarea recursului in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, privind stabilirea admisibilitatii recursului impotriva incheierii prin care instanta a admis cererea de sesizare a Curtii Constitutionale pentru a solutiona exceptia de neconstitutionalitate, dispunand totodata suspendarea judecatii cauzei, intemeiata pe art. 303 alin. 6 din Codul de procedura penala
Lege nr. 313/2009 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane
Lege nr. 314/2009 – pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Lege nr. 319/2009 – pentru instituirea Zilei mamei si a Zilei tatalui
Metodologie 2009 – de organizare si desfasurare a examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor claselor de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica
Ordin nr. 1800/2009 – pentru modificarea pct. 9.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.287/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial ‘Cresterea competitivitatii economice’, axa prioritara 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 ‘Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie’
Ordin nr. 4843/2009 – privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor claselor de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 699 din 19/10/2009
Decizie nr. 766/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale MAGAZINUL DE ASIGURARI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.
Hotarare nr. 1085/2009 – pentru completarea anexei nr. 15 la Hotararea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea
Hotarare nr. 1219/2009 – privind darea in administrarea Serviciului Roman de Informatii a unui imobil, trecut in proprietatea publica a statului
Hotarare nr. 849/2009 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis si a Hotararii Guvernului nr. 1.016/2005 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis
Ordin nr. 224/2009 – privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare
Ordin nr. 5614/2009 – privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 4.495/2009 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2009
Ordonanta nr. 22/2007(r1) – privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza
Rectificare 2009 – privind Decretul nr. 37/2000

Monitorul Oficial, Partea I nr. 700 din 19/10/2009
Conditii 2009 – de introducere pe piata a generatoarelor de aerosoli
Decizie nr. 1195/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 119 alin. 2 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1202/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 239/2009 – privind modificarea si completarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 58/2009
Decizie nr. 240/2009 – privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 63/2009
Hotarare nr. 1094/2009 – privind conditiile introducerii pe piata a generatoarelor de aerosoli

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: