Noutati Legislative 21.10.2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 20/10/2009
Decizie nr. 1070/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
Decizie nr. 1135/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28^1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1161/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizie nr. 1162/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizie nr. 1163/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizie nr. 1167/2009 – referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1179/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 1 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1182/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 4 teza intai din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1186/2009 – privind respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 702 din 20/10/2009
Ordin nr. 440/2009 – pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei publice nationale in bugetul institutiilor implicate in gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare teritoriala europeana”, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 6/136/2009
Ordin nr. 2887/2009 – pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei publice nationale in bugetul institutiilor implicate in gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare teritoriala europeana”, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 6/136/2009
Ordin nr. 1297/2009 – pentru abrogarea pct. III^1 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 320/2007 privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public
Ordin nr. 5394/2009 – pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior
Ordin nr. 468/2009 – privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Rectificare 2009 – privind Hotararea Guvernului nr. 1.049/2009
Rectificare 2009 – privind Hotararea Guvernului nr. 1.051/2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 701 din 19/10/2009
Decizie nr. 1075/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11, art. 84 alin. (1) si art. 92 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Decizie nr. 1130/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
Decizie nr. 1137/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 379 pct. 2 lit. b) din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1138/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 216 din Codul penal si ale art. 278^1 alin. 2 si 8 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1140/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385^18 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1148/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 140^3 alin. 1 teza finala din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1155/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1159/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (2) si art. 101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Decizie nr. 1165/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82^1 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
Hotarare nr. 43/2009 – privind demisia domnului deputat Bogdan Olteanu din functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor
Hotarare nr. 44/2009 – privind demisia unui deputat
Hotarare nr. 45/2009 – privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: