Noutati Legislative 22.10.2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 09/10/2009
Metodologie 2009 – privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI
Ordin nr. 5231/2009 – privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita „Iolanda” din Brasov
Ordin nr. 337/2009 – pentru aprobarea constituirii comisiei de control ce va verifica respectarea cerintelor tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, precum si a cerintelor tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de apa calda si a cazanelor de abur de joasa presiune
Ordin nr. 349/2009 – pentru aprobarea constituirii comisiei de control ce va verifica respectarea cerintelor tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de distributie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule
Ordin nr. 382/2009 – pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.409/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.635/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.782/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.788/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei nr. 3.241/C/2008
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 648/C/2009
Rectificare 2009 – privind Hotararea presedintelui Autoritatii Electorale Permanente nr. 11/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.786/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.197/C/2009
Rectificare 2009 – privind Decretul nr. 37/2000

Monitorul Oficial, Partea I nr. 697 din 16/10/2009
Decizie nr. 727/2009 – privind incetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Vasile Etcu, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
Hotarare nr. 1188/2009 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor
Hotarare nr. 1223/2009 – privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Teleorman de catre domnul Mara Florica
Ordin nr. 1634/2009 – privind aprobarea liniilor prioritare pentru subventionarea in anul 2010, de la bugetul de stat, in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, a asociatiilor si fundatiilor, precum si pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare si a Grilei de evaluare a asociatiilor si fundatiilor
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.115/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.134/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.239/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.409/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei nr. 1.891/C/2008
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.995/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.196/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.197/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.199/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei nr. 3.038/C/2008
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 498/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 649/C/2009
Regulament 2009 – de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 706 din 21/10/2009
Decizie nr. 1166/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
Decizie nr. 1169/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si ale art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Decizie nr. 1176/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278, art. 278^1, art. 363-365 si art. 385^3 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1180/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39^1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
Decizie nr. 1181/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 din Codul penal
Decizie nr. 1184/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1185/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1197/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 alin. 1 lit. e) si alin. 4 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1198/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 din Codul penal
Decizie nr. 1201/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 5 din Codul penal
Decizie nr. 1206/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215^1 alin. 2 din Codul penal
Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 20/10/2009
Decret nr. 1477/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Serviciul Roman de Informatii si trecerea acestuia in rezerva cu noul grad
Decret nr. 1478/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Serviciul Roman de Informatii si trecerea acestuia in rezerva cu noul grad
Decizie nr. 730/2009 – pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 442/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Banta Victor, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
Decizie nr. 731/2009 – pentru eliberarea domnului Alexandru Patruti din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei
Decizie nr. 732/2009 – privind constatarea incetarii promovarii temporare a doamnei Rela Nicoleta Stefanescu in functia publica de secretar general adjunct al Ministerului Mediului
Decizie nr. 733/2009 – privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Florin Andrei din functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului in functia publica de secretar general adjunct al Ministerului Mediului
Decizie nr. 734/2009 – pentru numirea domnului Adrian Frantz Kalapis in functia publica de secretar general in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale
Hotarare nr. 1084/2009 – pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Palatul de Justitie Iasi” si „Reabilitare, amenajare si extindere sediul Tribunalului Sibiu”
Hotarare nr. 1212/2009 – pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului Romaniei, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Hotarare nr. 1226/2009 – privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 506/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Cluj Est”
Hotarare nr. 1228/2009 – pentru abrogarea lit. L din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2009 privind unele masuri in domeniul functiei publice, precum si pentru intarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administratia publica centrala si locala, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local
Norma 2009 – privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Ordin nr. 2861/2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Ordin nr. 1058/2009 – privind modificarea anexelor nr. 4 si 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 705 din 20/10/2009
Decret nr. 1470/2009 – pentru promulgarea Legii privind comercializarea produselor alimentare
Decret nr. 1501/2009 – privind conferirea unor decoratii
Decret nr. 1502/2009 – privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sportiv
Decret nr. 1503/2009 – privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sportiv
Decret nr. 1504/2009 – privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv
Decret nr. 1505/2009 – privind conferirea Medaliei Meritul Sportiv
Decizie nr. 1207/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal
Decizie nr. 735/2009 – pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 218/2008 privind constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei nationale anticoruptie privind sectoarele vulnerabile si administratia publica locala pe perioada 2008-2010
Decizie nr. 736/2009 – pentru numirea Consiliului de conducere al Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.
Hotarare nr. 1224/2009 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societatii Comerciale „Termoelectrica” – S.A.
Hotarare nr. 1225/2009 – pentru completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii „Sectiunea 2B pe teritoriul localitatilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Sandulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Savadisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitatilor Abram, Tauteu si Balc din judetul Bihor”, din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov – Cluj – Bors”
Hotarare nr. 1227/2009 – privind modificarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Lege nr. 321/2009 – privind comercializarea produselor alimentare

Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: