Noutati Legislative 23.10.2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 21/10/2009
Ordin nr. 184/2009 – privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, al ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 742/303/2.720/2007 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii si ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, in domeniul prestatiilor familiale
Ordin nr. 638/2009 – pentru modificarea Normelor privind acordarea sprijinului financiar producatorilor de vin care utilizeaza must de struguri concentrat si/sau must de struguri concentrat rectificat in vederea cresterii tariei alcoolice naturale a strugurilor proaspeti, a mustului de struguri, a mustului de struguri partial fermentat si a vinului nou aflat inca in fermentatie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 581/2008
Ordin nr. 1430/2009 – privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, al ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 742/303/2.720/2007 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii si ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, in domeniul prestatiilor familiale
Ordin nr. 1825/2009 – privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.652/2007
Ordin nr. 5392/2009 – privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, al ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 742/303/2.720/2007 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii si ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, in domeniul prestatiilor familiale
Regulament nr. 20/2009 – privind institutiile financiare nebancare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 710 din 21/10/2009
Declaratie nr. 2/2009 – privind desemnarea functia de prim-ministru
Hotarare nr. 1229/2009 – privind repartizarea sumei de 170.000 mii lei potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 si alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat
Metodologie 2009 – privind organizarea procesului de invatamant in cadrul Programului „A doua sansa” pentru invatamantul secundar inferior
Ordin nr. 249/2009 – pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, si al ministrului finantelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finante publice locale
Ordin nr. 2897/2009 – pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, si al ministrului finantelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finante publice locale
Ordin nr. 5619/2009 – pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 2.268/2007 privind aplicarea Programului „A doua sansa”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 711 din 22/10/2009
Hotarare nr. 950/2009 – privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale unor societati comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 22/10/2009
Decizie nr. 1076/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania
Decizie nr. 1124/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. 1 lit. b) si alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva
Decizie nr. 1125/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale
Decizie nr. 1136/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
Decizie nr. 1146/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 si art. 16 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, precum si ale art. 1073 din Codul civil
Decizie nr. 1147/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 alin. (1) si art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
Decizie nr. 1175/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Decizie nr. 1177/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor sectiunii a 3-a a cap. III din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Decizie nr. 1190/2009 – privind respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar
Decizie nr. 1196/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism

Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: