Noutati Legislative 29.10.2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 28/10/2009

Decizie nr. 1192/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
Decizie nr. 1214/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 4, 6 şi 7 din Codul de procedură penală şi ale art. 254 şi 255 din Codul penal
Decizie nr. 1215/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 şi ale art. 278^1 alin. 1 din Codul de procedură penală
Decizie nr. 1218/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Decizie nr. 1219/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
Decizie nr. 1228/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 245 alin. 1 lit. c^1) din Codul de procedură penală
Decizie nr. 1267/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Decizie nr. 1276/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
Decizie nr. 247/2009 – privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 62/2009
Decizie nr. 248/2009 – privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006-2012 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 60/2009
Decizie nr. 249/2009 – privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 61/2009
Ghid 2009 – Ghid de finanţare a Programului privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă şi hidro
Ordin nr. 2857/2009 – privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane
Ordin nr. 1342/2009 – pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă şi hidro


Monitorul Oficial, Partea I nr. 731 din 28/10/2009

Decizie nr. 1119/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti şi art. 27 din Codul de procedură civilă
Decizie nr. 1152/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
Decizie nr. 1153/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Decizie nr. 1164/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedură civilă
Decizie nr. 1170/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 57 alin. (5) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
Decizie nr. 1193/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87, 88 şi 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
Decizie nr. 1204/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Decizie nr. 1208/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 lit. d) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
Decizie nr. 1229/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: