Noutati Legislative din fisierul de actualizare 09.11.2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 06/11/2009
Decizie nr. 1291/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Decizie nr. 1251/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si art. 108 alin. 1 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1250/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. III din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
Decizie nr. 1231/2009 – privind constitutionalitatea prevederilor art. 40 alin. (3) teza finala coroborate cu art. 46 lit. b), art. 73, art. 75, art. 76 si art. 78 din Regulamentul Camerei Deputatilor
Decizie nr. 1242/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 146 si art. 150 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
Decizie nr. 1221/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
Decizie nr. 1216/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) si (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie
Decizie nr. 1132/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, si ale art. 1 pct. 2 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.031/2008 pentru aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silita a creantelor fiscale fata de debitori institutii publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 05/11/2009
Ordin nr. 3091/2009 – privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu dobanda denominate in euro lansate in luna noiembrie 2009
Ordin nr. 1732/2009 – pentru aprobarea Procedurii de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, si pentru aprobarea Contractului-cadru de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului
Ordin nr. 1607/2009 – pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
Ordin nr. 5507/2009 – privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat – 2010, a Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2010, precum si a Atributiilor membrilor comisiilor de bacalaureat
Procedura 2009 – de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 755 din 05/11/2009
Decizie nr. 1102/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Decizie nr. 1188/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86-90 din Legea gazelor nr. 351/2004
Decizie nr. 1220/2009 – referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 259 alin. (7) lit. b) si c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Decizie nr. 1244/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
Decizie nr. 1245/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
Decizie nr. 1247/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 15 si 16 din titlul IV al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente si ale art. 110^1 alin. (1) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
Decizie nr. 1248/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Decizie nr. 1249/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
Decizie nr. 1269/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Ordin nr. 5508/2009 – privind disciplinele si programele pentru examenul de bacalaureat – 2010

Monitorul Oficial, Partea I nr. 750 din 04/11/2009
Hotarare nr. 24/2009 – privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
Metodologie 2009 – privind atestarea personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR
Norma 2009 – de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, republicata, cu modificarile ulterioare
Ordin nr. 643/2009 – privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 132/2006 pentru imputernicirea inspectorilor care vor avea responsabilitati in Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, precum si modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 353/2006 pentru aprobarea atributiilor si modalitatilor de functionare ale inspectiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, imputernicirea inspectorilor din cadrul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene pentru realizarea activitatii de inspectie, precum si stabilirea zonelor in care inspectorii isi desfasoara activitatea
Ordin nr. 2936/2009 – privind redobandirea cetateniei romane de catre unele persoane
Ordin nr. 1096/2009 – privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC
Ordin nr. 1102/2009 – privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigatie aeriana, in ceea ce priveste tariful de navigatie aeriana terminala
Ordin nr. 1104/2009 – pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.
Ordin nr. 570/2009 – pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice
Ordin nr. 1918/2009 – pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protectie a mediului de catre agentii economici cu activitate industriala
Ordin nr. 465/2009 – privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR

Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: