Stiri economice 13.11.2009

Videanu: Cota unica si TVA nu vor creste in 2010

Cota unica si TVA nu se vor majora in 2010, pentru ca orice crestere a fiscalitatii ar fi o eroare, a declarat, joi, ministrul Economiei, Adriean Videanu, la un forum economic.

Orice crestere a fiscalitatii ar fi o eroare. Cota unica si TVA nu se vor majora in 2010„, a spus Videanu.

Veniturile din aplicarea TVA si a cotei unice de impozitare reprezinta 40-45% din incasarile bugetare.

Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat miercuri ca Romania are ca alternative ori realocarea banilor dinspre salarii spre investitii, ori majorarea taxelor, total nerecomandata, sau o ajustare brutala din partea pietelor.

MFP a elaborat normele de raportare contabila anuala la 31 decembrie 2009

Ministerul Finantelor Publice(MFP) a elaborat recent un proiect de Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare anuala la 31 decembrie 2009, prin care se reglementeaza continutul de informatii cuprinse in raportarea contabila anuala, care se depune la unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Legea contabilitatii prevede la art. 28 faptul ca societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii acestora, in conditiile legii.

MFP poate stabili intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale ANAFa situatiilor financiare sau a unor raportari contabile si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar.

In vederea asigurarii unui continut unitar de informatii si pentru facilitarea intocmirii raportarii anuale, formularele care constituie Sistemul de raportare anuala la 31 decembrie 2009 cuprind informatii care se regasesc in situatiile financiare anuale, intocmite potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Persoanele juridice care organizeaza contabilitatea in partida dubla trebuie sa publice, potrivit prevederilor legale, situatiile financiare anuale. Fac obiectul publicarii situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz. Aceste prevederi se aplica si sucursalelor inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si societatilor-mama care intocmesc situatii financiare anuale consolidate.

In scopul intocmirii raportarilor anuale, entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, efectueaza evaluarea elementelor monetare in valuta si a celor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, cu reflectarea in contabilitate

Totodata, in termen de 15 zile de la terminarea lichidarii societatilor comerciale, lichidatorii trebuie sa depuna la unitatile teritoriale ale ANAF situatia financiara finala. Pe perioada lichidarii, societatile comerciale aflate in lichidare nu intocmesc raportari anuale la 31 decembrie 2009, urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii.

Raportarile anuale la 31 decembrie 2009 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand: numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, inscrise in clar, calitatea acesteia (directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii, persoanaautorizata potrivit legii, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) si numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul.

Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr.82/1991.

Societatile comerciale vor completa formularele de raportare anuala, folosind planul de conturi aplicabil fiecarei categorii, conform reglementarilor contabile in vigoare.

Formularele care sunt cuprinse in raportarile anuale la 31 decembrie 2009, cu exceptia formularului „Date informative” (cod 30) si a formularului „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), sunt cele prevazute de reglementarile contabile aplicabile fiecarei categorii de entitati, fiind parte componenta a situatiilor financiare anuale intocmite potrivit acelor reglementari contabile.

Structura formularelor si datele raportate in „Bilant” si ,,Contul de profit si pierdere” care sunt cuprinse in raportarea anuala intocmita la 31 decembrie 2009 de catre entitatile care fac obiectul prezentului ordin, cu exceptia societatilor comerciale si a sucursalelor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, sunt aceleasi cu cele din situatiile financiare anuale.

Pentru societatile comerciale si sucursalele care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic,formularele „Bilant” si ,,Contul de profit si pierdere” cuprinse in raportarea anuala la 2009 sunt intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2009, structura acestor formulare fiind aceeasi cu cea din situatiile financiare anuale.

Raspunderea pentru aplicarea corespunzatoare a acestor prevederi revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatilor.

Ordinul intra in vigoare incepand cu raportarea anuala la 31 decembrie 2009.

Termenele pentru intocmirea situatiilor financiare anuale sunt urmatoarele:
a) pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea Contabiliatii, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale ANAF sunt:
-150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, pentru persoanele prevazute mai sus la litera a),  cu exceptia societatilor comerciale;
-120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, pentru persoanele prevazute mai sus la litera b).

Circulara BNR Nr. 41/2009 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2009

Circulara Bancii Nationale a Romaniei Nr. 41/2009 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie – noiembrie 2009 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 770, din 11 noiembrie 2009.

In baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, in aplicarea prevederilor Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei h o t a r a s t e:
Incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie—23 noiembrie 2009, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:
— 3,69% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
— 1,37% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;
— 0,89% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

Presedintele Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei,
Mugur Constantin Isarescu
Bucuresti, 6 noiembrie 2009.
Nr. 41.

Cetatenii UE vor putea avea initiativa legislativa

Cetatenii europeni vor avea la dispozitie un instrument cu ajutorul caruia vor putea determina Comisia Europeana sa actioneze in domenii de interes pentru ei prin programul Initiativa cetatenilor, reiese dintr-un comunicat de presa al Comisiei Europene.

“Initiativa cetatenilor este una dintre schimbarile majore introduse de Tratatul de la Lisabona, care va intra in vigoare peste cateva saptamani. Cu ajutorul acestei initiative, Uniunea va deveni mai democratica, dandu-le cetatenilor sansa de a se implica mai direct in elaborarea politicilor comunitare”, arata Comisia.

In prezent, cetatenii europeni au posibilitatea de a adresa petitii Parlamentului si de a vota la alegerile parlamentare. Cu toate acestea, nu a fost inca stabilita o procedura formala pentru participarea publicului la elaborarea politicilor de catre institutia cu puteri executive, respectiv Comisia Europeana.

Unele aspecte ale Initiativei cetatenilor nu au fost inca definitivate. Prin urmare, Comisia lanseaza o consultare publica English pentru a afla care sunt opiniile cetatenilor cu privire la functionarea sistemului.

Tratatul de la Lisabona le da acestora posibilitatea de a-i solicita Comisiei sa inainteze propuneri de actiune in domenii de competenta ale Uniunii. Potrivit prevederilor Tratatului, o petitie trebuie semnata de cel putin un milion de cetateni provenind dintr-un numar „semnificativ” de tari.

Comisia Europeana apreciaza, insa, ca o serie de intrebari practice raman fara raspuns.

“De exemplu: cate tari constituie „un numar semnificativ”? Cu cate semnaturi trebuie sa contribuie fiecare dintre aceste tari? Care este varsta minima a participantilor si cine va verifica semnaturile?”, arata aceeasi sursa.

Cu ocazia lansarii consultarii publice, comisarul Margot Wallström a afirmat ca noul instrument democratic trebuie sa fie „accesibil, transparent si usor de utilizat”.

Ministrii de Finante din UE propun cresterea accizelor pentru tutun la 90 euro/1000 tigarete, pana in 2014

Ministrii de finante reuniti miercuri in cadrul Consiliul Ecofin au propus o crestere graduala pana in 2014, a acizelor aplicate tutunului prelucrat, astfel incat pana la aceasta data cuantumul accizei sa ajunga la 90 euro/1000 tigarete.

In cadrul reuniunii Consiliului ECOFIN, din 10 noiembrie 2009, au fost abordate urmatoarele subiecte: modalitatile de cooperare intre Comisia Europeana si Fondul Monetar International in cadrul programelor de asistenta financiara comuna, raportul Comisiei Europene privind sustenabilitatea finantelor publice, masurile propuse de catre Presedintia Suedeza pentru implementarea concluziilor Consiliului European din 29-30 octombrie a.c., propunerea de directiva privind cooperarea administrativa in domeniul impozitelor, structura si cotele de accize aplicate tutunului prelucrat.

In domeniul impozitarii, a fost agreat proiectul de directiva pentru amendarea Directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE si 95/59/EC privind structura si cotele de accize aplicate tutunului prelucrat. Propunerea de directiva urmareste:
-inlocuirea MPPC (categoria de pret cea mai vanduta) cu WAP (media ponderata a preturilor de vanzare cu amanuntul) ca punct de referinta pentru cerintele minime in UE privind accizele la tigarete;
-cresterea graduala a accizelor pana in anul 2014 – de la 1 ianuarie 2011, 64 euro/1000 tigarete, iar de la 1 ianuarie 2014, 90 euro/1000 tigarete;
-stabilirea unor perioade de tranzitie pentru o serie de state membre;
-alinierea partiala a cotei minime pentru tutunul taiat fin la cota minima pentru tigarete;
-modificarea definitiilor tigaretelor, tigarilor si altor produse din tutun. Romania beneficiaza de o perioada de tranzitie de patru ani, pana la 1 ianuarie 2018.

De asemenea, in vederea identificarii modalitatilor de aplicare a concluziilor Consiliului European privind schimbarile climatice, in special aspectele legate de finantare, s-a stabilit ca se va infiinta un grup de lucru la care vor participa toate statele membre ale Uniunii Europene.

In ceea ce priveste sustenabilitatea finantelor publice, ministrii de finante au agreat ca sunt necesare actiuni urgente de imbunatatire a sustenabilitatii pe termen lung, de reducere a somajului si crestere a ratei de ocupare, cu efecte pozitive asupra bugetului si cresterii potentiale

Moneda chineza a bagat spaima in marile puteri economice

Moneda chinezeasca va deveni in scurt timp alternativa la dolarul american

Aflat la Singapore, oras care va gazdui, la sfarsitul acestei saptamani, summitul APEC, forum de cooperare economica al statelor din zona Asia-Pacific, prese­dintele Bancii Mondiale, Robert Zoellick, a recunocut ca, in urmatorii 10 ani, yuanul va deveni alternativa la valuta americana. Ieri, in ajunul vizitei la Beijing a pre­se­dintelui SUA, Barack Obama, banca centrala a Chinei a dat de inteles ca este gata sa permita o crestere a cursului monedei nationale.

Zoellick a recomandat autoritatilor SUA un plus de atentie fata de evolutiile monedelor lunii. In opinia lui, absenta unei politici monetare si de creditare coerente si pragmatice, in conditiile unui urias deficit bugetar, poate aduce Statele Unite in fata unor mari pro­ble­me. Pentru ca, a spus el, „in timp ce Administratia americana este ocupata sa faca ordine in propriul sistem financiar, yuanul chinezesc s-a apropiat de pie­destalul economic mondial”. In opinia lui Zoellick, cu pasi marunti, dar fermi, yuanul devine treptat valuta conver­tibila, dar rapida transformare eco­no­mica a tarii, inclusiv dezvoltarea pietelor locale de capital, va determina faptul ca valuta nationala a Chinei sa egaleze, ca putere de influenta, dolarul. „Veti vedea ca, in urmatorii 10-15 ani, yuanul va ajunge mo­neda internationala”, a prezis Zoel­lick, subliniind, totodata, ca in mo­men­tul de fata bancile centrale dispun de pu­tine variante pentru inlocuirea va­lu­tei SUA din rezervele lor interna­tio­nale. Yuanul este indirect ajutat inclusiv de Japonia, crede Zoellick: a doua eco­nomie mondiala nu depune eforturi pentru a imprima yenului un statut global, ceea ce joaca la mana dolarului si a yuanului.

Cine mizeaza pe euro

Darau Mar, strateg la Calyon, con­si­dera inevitabila si ireversibila cresterea fortei de influenta a yuanului. Totusi, pentru a deveni un inlo­cuitor plenar al do­larului, este nevoie de timp. „In pri­mul rand, China trebuie sa realizeze o profunda refor­ma fiscala, care sa per­mi­ta monedei nationale sa ajunga valuta conver­tibila”, a apreciat analistul. In opi­nia lui, dolarul va trebui sa faca fata nu numai concurentei yuanului, dar si celei a monedei unice europene. Pe euro pa­­riaza, de altfel, si agentia interna­tionala Econo­mist Intelligence Unit. In studiul din luna septembrie, analistii firmei au ajuns la concluzia ca numai valuta batranului continent va putea sa ofere o concurenta sigura monedei americane. Roberto Myalich, de la UniCredit Global Research, este mai conservator in abordarea problemei privind viitorul sistemului valutar global. „Pur si simplu nu ne putem imagina ca dolarul va pierde o parte consi­derabila din pon­de­rea pe care o detine in cosul mondial de valute, situata acum la 62,8%, potrivit unui ultim calcul al Fondului Monetar International. Credem insa ca acest volum va scadea sub 60%”, a spus el.

Zona de liber schimb

Tarile membre ale APEC se ambitio­neaza sa puna la punct o vasta zona de liber schimb, care sa acopere toate cele 21 de state membre. „APEC va studia mij­loa­cele de reducere a barierelor nu numai in interiorul organizatiei, dar si cu economii care nu intra in componenta acestei struc­turi regionale”, se afirma in rezolu­tia ministilor de Finante si ai Comertului care a precedat summitul APEC. In acelasi timp, s-a subliniat ca aceasta vasta zona de liber schimb este totusi o dorinta pe termen lung.

Inainte de a trece la aceasta noua faza de conlucrare, trebuie finalizata prima etapa, si anume suprimarea barierelor vamale pana in 2010, obiectiv fixat in 1994. Oricum, directorul general al Or­ganizatiei Mondiale a Comertului, Pascal Lamy, a salutat initiativa APEC, catalo­gand intentia „drept un lucru foarte bun”. Lansat in 1989, Forumul economic Asia-Pacific numara printre membrii sai state precum SUA, Rusia, China sau Chile.

 

Apartamentele nu vor mai putea fi vandute peste 2 luni fara certificat energetic

Parlamentul European va discuta in cadrul unei intalniri care va avea loc in luna decembrie a acestui an despre modificarea directivei ce impune obligativitatea certificarii energetice a cladirilor din ianuarie 2010, in sensul anularii oricarei tranzactii imobiliare care nu dispune de un astfel de document. Aceasta masura ar putea duce la un blocaj al pietei imobiliare secundare pe care se tranzactioneaza apartamente vechi.

Fondul locativ din Romania se situeaza pe locul 2 in Romania, dupa industrie, ca cel mai mare consumator de energie. Circa 40% din consumul termoenergetic al tarii vine din zona cladirilor. Daca problema energetica este partial rezolvata la cladirile noi, care la receptia lucrarilor sunt obligate sa prezinte un certificat de performanta energetica, situatia nu este la fel de roz in cazul blocurilor vechi.

Similar cu clasificarea energetica facuta in cazul electrocasnicelor, cladirile vor fi impartite in sapte categorii de la A la G, in care A reprezinta un consum de circa 160 de kwh/mp/an, iar G un consum de circa 5.000 kwh/mp/an.

„Majoritatea blocurilor vechi din Romania se clasifica in acest moment intre C si D si sunt aduse prin reabilitare termica in zona B sau A. Certificarea energetica nu schimba valoarea imobilului, ci informeaza proprietarul sau cumparatorul despre performanta energetica a locuintei. Obiectivul la nivel european este realizarea unei economii de energeie de 9% in urmatorii 9 ani“, a declarat Emilia-Cerna Mladin, presedintele Asociatiei Auditorilor Energetici pentru Cladiri (AAEC).

Vom avea cladiri portocalii si rosii

Aplicarea acestei norme legislative va duce, in opinia dezvoltatorilor imobiliari, la o declasificare a locuintelor vechi, care conduce automat la o scadere a preturilor pentru imobilele ce fac parte dintr-o clasa energetica inferioara.

„Aceste cladiri vor fi gaura neagra a Romaniei. Ne vom trezi cu niste timbre portocalii si rosii a caror vizualizare va ameninta cererea de apartamente vechi, deoarece vom vedea cat de nasoale sunt aceste locuinte. Asta va duce la o scadere a preturilor, pentru ca oamenii isi vor da seama ca sunt niste harburi“, a mentionat Dan Ioan Popp, presedintele Impact.

In momentul in care nu se vor mai tranzactiona locuintele din clasele energetice inferioare, ponderea locuintelor noi cumparate prin programul „Prima Casa“ va deveni majoritara, considera Popp. Explicatia vine din faptul ca peste 70% din tranzactiile actuale se bazeaza pe vanzarea unui imobil vechi. Potrivit acestuia, peste 40% din fondul locativ din Romania cuprinde locuinte trecute de 50 de ani.

Costul unui certificat, similar cu cel al cadastrului

Realizarea unui certificat energetic dureaza circa 3 zile, daca auditorul are la dispozitie cartea tehnica a imobilului. La realizarea auditului se ia in calcul o cladire de referinta care indeplineste standardele energetice si la final se da o nota.

„Costul unui certificat difera in functie de suprafata imobilului. Daca pentru un depozit costul este de circa 0,1-0,2 euro/mp, la o casa de 100 mp costul este similar cu cel al cadastrului“, a explicat presedintele AAEC.
In prezent, la nivel national, sunt certificati 700 de auditori energetici, mult prea putin fata de ritmul de tranzactionare de pe piata, insa, potrivit Emiliei Mladin, pot fi formati cate 700 de auditori anual.

Problema implementarii

Principala problema cu care se confrunta in acest moment auditorii energetici este lipsa unei metodologii de auditare pentru apartamentele de bloc. Daca la nivel european s-a sugerat luarea unei locuinte etalon, dupa care sa fie efectuat auditul intregului fond locativ, in cazul Romaniei situatia este mai dificila, din cauza diferentelor mari care exista intre uzura imobilelor.

Totodata, romanii care vor sa apeleze la un auditor pentru a obtine un certificat energetic nu au unde sa gaseasca o astfel de persoana, deoarece nu exista o baza de date a acestora.

Televiziunea digitala, atac la cablisti: posturile TV ar putea fi gratuite

Operatorii de cablu se tem ca trecerea de la televiziunea analogica la cea digitala nu va asigura o concurenta corecta pentru ei, iar cea mai mare teama este ca  programele televiziunilor comerciale vor fi distribuite gratuit.

Romania va trece de la televiziunea analogica la cea digitala pana la 1 ianuarie 2012, in conformitate cu obligatiile pe care tara noastra  si le-a asumat fata de Uniunea Europeana. Trecerea la televiziunea digitala inseamna costuri mai mici, o calitatea mai buna atat a imaginii cat si a sunetului, programe mai multe, receptia pe dispozitive mobil, servicii de informare imbunatatite (precum ghidurile de programe afisate pe ecran) si spectru radio economisit care va putea fi folosit pentru servicii broadband.

In tara noastra, in prezent, circa 1,44 milioane de persoane receptioneaza posturile TV doar prin antena terestra, circa 3,6 milioane de persoane sunt abonate la cablu,  in timp ce 1,98 milioane persoane sunt abonate la platformele DTH – DigiTV FocusSat, Max TV, Boom TV si Dolce.

Strategia de trecere la televiziune digitala prevede acordarea de sase multiplexuri, doua la inceput, care vor putea functiona impreuna cu televiziunea analogica, iar celelalte patru vor putea deveni operationale dupa 1 ianuarie 2012. Un multiplex digital terestru este un grup de programe si servicii audiovizuale transmise prin emisie radioelectrica terestra, utilizand modulatie digitala in limitele unui canal de televiziune standard, avand acoperire nationala ori regionala, prin folosirea unuia sau mai multor canale/ frecvente radioelectrice.

Prin cele doua multiplexuri (14 posturi TV) ar urma sa fie transmise programele operatorilor cu licenta nationala terestra TVR 1, TVR 2, Antena 1, Prima TV, Realitatea TV, Pro TV si National TV. Celelalte sapte posturi care vor emite in sistem digital vor fi desemnate de CNA tinand cont de continutul programelor oferite si de diversitatea acestora.

Cablistii vor corectitudine

Televiziunea digitala terestra este un concurent pentru cablu si platformele DTH, iar operatorii prin cablu se tem ca autoritatile nu vor asigura o concurenta corecta pentru ei.

„Se tot vorbeste de retransmisie digitala terestra gratuita. Cata vreme este vorba doar de programele Televiziunii Romane, programele finantate de stat, nu avem nicio problema.  In momentul in care televiziunile comerciale vor fi distribuite gratuit, avem o deja o prima intrebare”, potrivit lui Radu Petric, presedintele Asociatiei de Comunicatii prin Cablu (ACC), prezent la un evenimnet organizat de Asociatia pentru Comunicatii Digitale.

„Programele de televiziune nu sunt gratuite. In fiecare grup mare media exista un amestec, sunt canale considerate libere la retransmisie si fac parte din acel pachet obligatoriu, conform legii audiovizuale, dar, in acelasi timp, ei au lansat programe si se sustin comercial si prin faptul ca noi, operatorii de cablu si platformele digitale, platim catre acesti furnizori de program,” a adaugat Petric.

„Cata vreme concurenta este corecta, cata vreme operatorii care vor folosi aceste multiplexuri vor avea aceleasi conditii comerciale si aceleasi reglementari audiovizuale ca si operatorii prin cablu, lucrurile sunt in regula, nu avem niciun fel de problema”, a explicat Petric.

Tranzitia la televiziunea digitala, intarziata de Senat

Catalin Marinescu, presedintele ANCOM, a spus ca licitatia pentru acordarea primelor doua multiplexuri va putea fi organizata in circa sase luni, acestea nefiind  disponibile pana la 31 decembrie 2009, cum prevedea strategia. Tranzitia la televiziunea digitala a fost intarziata din cauza Senatului, care a amanat din luna iunie pana in luna octombrie aprobarea modificarilor Legii audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002.

„Un prim pas, ANCOM l-a facut, a transmis repartizarea frecventelor pe cele doua multiplexuri care se vor da in primul rand.

Este nevoie de o Hotarare de Guvern care sa stabileasca tipul de strategie, conditiile de eligibilitate si eventual cuantumul taxei de licenta. Eu sunt convins ca va fi promovata cat de repede posibil”, a spus Catalin Marinescu.

„La ANCOM se lucreaza la caietele de sarcini pentru organizarea selectiei pentru acordarea primelor doua multiplexuri. Din experienta noastra, o procedura de selectie dureaza, daca esti bine pregatit, in jur de sase luni pana la atribuirea licentelor. Ne vom stradui ca sa nu depasim un astfel de termen”, a explicat Catalin Marinescu.

Televiziunea digitala in Europa

Renuntarea la televiziunea analogica terestra a avut loc deja in Luxemburg, Olanda, Finlanda, Suedia, Germania, Belgia (Flandra) si in mare parte din teritoriul Austriei. Se va renunta la aceste transmisii pana cel tarziu la sfarsitul anului 2010 in Austria, Estonia, Danemarca, Spania, Malta si Slovenia. In Belgia (in Valonia si in regiunea Bruxelles-Capitale), Bulgaria, Cipru, Republica Ceha, Grecia, Franta, Ungaria, Italia, Lituania, Letonia, Portugalia, Romania, Slovacia si Regatul Unit, se va renunta la televiziunea analogica terestra in perioada cuprinsa intre sfarsitul anului 2010 si sfarsitul anului 2012. In Polonia, termenul limita pentru renuntarea completa la acest tip de televiziune este 2015.

Cum ajungi fara sa stii, cu plati banale, «sabotor» al politicii monetare

Vanate de Finante pentru TVA, persoanele fizice care au vandut mai mult de cinci apartamente noi intr-un an se fac vinovate si de incalca­rea Regulamentului valutar, da­ca au incasat avansul sau pretul intreg in valuta. In ilegalitate sunt si cumparatorii care au facut plata.

Daca au avut economii in eu­ro, romanii care au cumparat apartamente in blocuri construite pe persoana fizica au putut plati fara probleme avansul in valuta. Vanzatorii accepta sa incaseze in euro chiar pretul intreg, neobligandu-si clientii sa treaca inainte pe la casa de schimb si sa suporte costurile aferente doar pentru a aduce lei. Avansul in bancnote euro a fost acceptat, la mica inte­legere, chiar si de dezvoltatori imobiliari companii, desi oficial s-a inregistrat plata sumei in valuta ca „echivalent in lei“.

Putini s-au gandit insa ca astfel de plati in valuta, daca fac obiectul comertului cu bunuri si servicii, sunt ilegale. „Astfel de incalcari ale Regulamentului valutar sunt grave, contribuind la fenomenul nedorit de euroizare a economiei“, spune Mugur Stet, purtatorul de cuvant al BNR. Din fericire pentru autorii faptelor „grave“, care au platit sau incasat in euro pretul locuintelor vandute de dezvoltatori, auto­ritatile nu s-au lamurit inca cine trebuie sa constate si sa sanctioneze incalcarea legii, pasandu-si reciproc responsabilitatea.

Lantul slabiciunilor

„Constatarea ar trebui facuta prin aparatul Ministerului Finantelor, unde pot fi vazute contractele de vanzare-cumparare incheiate si unde se stabilesc, de alt­fel, si impozitele pentru vanzarea bunurilor“, spune purtatorul de cuvant al BNR. Finantele primesc intr-adevar de la notari lista tranzactiilor imobiliare pentru a obliga sa plateasca TVA persoanele fizice care au vandut mai mult de cinci imobile pe an (in scop comercial). Pentru incalcarea Regulamentului valutar, insa, reprezentantii ANAF considera ca responsabila e BNR. Directorul general al Di­rectiei Coordonare Inspectie Fiscala din ANAF, Ma­rian Morcoasa, spune ca Agentia nu are competente legale de aplicare si, impli­cit, de sanctionare a nerespectarii dispo­zitiilor Regulamentului valutar, in con­ditiile in care art. 7 din Regula­ment stabileste ca sanctionarea se face  con­form Legii nr. 312/2004 privind Statutul BNR sau Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara. Or, arata reprezentantul ANAF, „din aceste ultime doua acte normative, reiese faptul ca BNR este abilitata sa aplice prevederile acestora“.

Amenda sau confiscarea intregii sume?

In legea privind statutul BNR, amenzile pe care le poate aplica banca centrala pot ajunge la 5.000 de lei. Daca responsabilitatea sanctiunilor ar apartine insa Finantelor, cum sustine reprezentantul BNR, este mai putin clar cum trebuie stabilit cuantumul acestora. „Este doar o opinie personala, dar nu cred ca s-a reglementat situatia concreta a aplicarii sanctiunilor“, spune Adrian Cucu, secre­tar general ANAF. In opinia sa, „daca s-ar considera aceste tranzactii acte comercia-le ilicite, dupa Legea nr. 12/1990, ar fi prea dur, pentru ca sanctiunile ar fi exagerate: confiscarea intregii sume. O varianta poate fi sanctionarea ca practici comerciale incorecte, de catre Protectia Consu­ma­torului“. Din partea ANPC, insa, Irina Vasile, sef serviciu, crede ca sanctiunile si constatarea trebuie sa le faca Finante­le sau BNR: „Nu tine de noi. Partile fac plati de comun acord, nu e lezat consumatorul, ci politica monetara a BNR.“

Preferinta pentru monede mai sigure

Confuzia autoritatilor arata la ce situatii absurde se poate ajunge in aplicarea unor reglementari care interzic oamenilor sa foloseasca in tranzactii ce moneda le convine. Intr-o economie in care politici­le statului au creat permanent inflatie, romanii au incercat sa-si protejeze economiile sau afacerile folosind monede mai stabile. Si cum increderea in leu nu s-a putut impune cu forta, prin Regulamentul valutar, mare parte din tranzactii continua sa se realizeze in valuta, iar dolarizarea sau euroizarea economiei arata permanent cu degetul catre proasta calitate a banilor locali. Desi folosirea unei monede mai stabile poate insemna o afacere mai sigura, rezidentii care fac plati, incasari, transferuri in alta moneda decat leul, in operatiuni comerciale (cu cateva exceptii expres prevazute: comert exterior, in aeroporturi, turism international, operatiuni ocazionale s.a), sunt considerati „sabotori“ ai politicii monetare.

70% Este ponderea estimata a tranzactiilor care se fac in valuta, in totalul tranzactiilor din economia romaneasca,  moneda preferata fiind euro

Ce solutii are statul pentru a sparge nuca tare a tarifelor notariale

Protectorii pietei libere au inceput, recent, un razboi cu una dintre cele mai inchise caste profesionale. Lupta ameninta sa se intinda pe mai multi ani, iar ambii combatanti spun ca apara interesul cetatenilor.

De o parte se afla notarii, aparandu-si, cu argumente mai mult sau mai putin credibile, pozitia ce le aduce, printre altele, avantaje financiare deloc neglijabile. „Castigam decent, intr-adevar, insa nu se ia in calcul faptul ca raspundem, in functie de eventualele greseli facute, disciplinar, material si penal. Eu, de exemplu, platesc anual 80.000 de euro pentru asigurarea de raspundere profesionala“, afirma purtatorul de cuvant a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), notarul Laura Badiu. Ea mai afirma ca, in ciuda perceptiei publicului, ea si colegii sai acorda si consultanta gratuita, mai ales ca 90% din activitate este reprezentata de mosteniri, testamente si procuri, si se ocupa si de inscrierea in cartea funciara a tranzactiilor imobiliare, si de colectarea unor taxe pentru stat.

De cealalta parte se gaseste Consiliul Concurentei (CC), care crede ca barierele existente la intrarea in profesie, alocarea teritoriala a posturilor ori tarifele minimale impuse notarilor „aduc deservicii grave consumatorilor“ si care si-ar dori liberalizarea pietei de profil. Mai ales ca, spun reprezentantii CC, cel mai probabil, acest lucru va fi solicitat, in anii care urmeaza, si de Comisia Europeana.

Lupta se anunta dura, mai ales ca miza nu este deloc neglijabila: luand in calcul un onorariu mediu estimat de 500 de euro (adica o tranzactie imobiliara medie de 50.000 de euro), cele circa 500.000 de tranzactii imobiliare care se perfecteaza anual baga in conturile notarilor cam un sfert de miliard de euro pe an.

Onorariul discordiei

Unul dintre cele mai neplacute efecte ale modului in care functioneaza serviciile notariale il reprezinta, in opinia expertilor Consiliului, preturile practicate. Potrivit unui studiu comparativ realizat in 21 de state membre ale UE, serviciile juridice aferente unei tranzactii imobiliare de 100.000 de euro sunt, in Romania, de 1.070 de euro, peste media inregistrata in cele 21 de state (916 euro) si aproximativ dublu fata de preturile practicate in tari cu sistem notarial similar celui romanesc (Cehia, Germania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia sau Spania). Daca se raporteaza la salariile medii din fiecare stat, taxele notariale din Romania sunt inca si mai impresionante, ajungand sa fie de patru ori mai mari decat media celor 21 de membre UE si de nu mai putin de 14 ori (!) mai mari decat in Germania. „Este surprinzator sa te trezesti cu astfel de tarife intr-o tara saraca. Daca bunurile costa aproximativ la fel peste tot, la servicii te astepti ca pretul sa fie corelat cu salarizarea“, explica Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. El afirma ca au mai fost piete reglementate care s-au liberalizat, cum ar fi cea a farmaciilor, si ca, cel mai probabil, si cea a notarilor ar trebui sa mearga pe acelasi drum.

Si cadastristii sunt luati in vizor

„Nu atacam exclusivitatea pe care o au notarii asupra domeniului, ci doar spunem – si o facem de mai multi ani – ca prea multa reglementare inseamna preturi mari. Si nu ii avem in vedere doar pe notari. Si la cadastristi sunt unele probleme cu marjele de tarife impuse pentru intabularea terenurilor agricole si forestiere“, arata Chiritoiu.

Potrivit raportului CC asupra pietei imobiliare, „piata serviciilor cadastrale este caracterizata de un grad ridicat de concurenta, in absenta tarifelor reglementate si a barierelor cantitative la intrarea pe piata“. Cu toate acestea, spun expertii de la Concurenta, exista riscul aparitiei unor acte cu caracter anticoncurential. Asta ca urmare a unei decizii prin care legea privind negocierea libera a onorariilor intre prestator si beneficiar pentru toate tipurile de lucrari a fost declarata neconstitutionala. Drept urmare, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara a considerat ca legislatia anterioara, prin care avea posibilitatea de a stabili niveluri minime si maxime pentru onorarii, a reintrat in vigoare.

Nici evaluatorii nu pot sta chiar linistiti, Consiliul Concurentei anuntand ca va monitoriza domeniul, neexcluzand aparitia unor probleme de concurenta in viitor. Asta pentru ca „asociatia profesionala reprezentativa (ANEVAR) domina aceasta piata, apartenenta la aceasta nefiind obligatorie, dar constituind un avantaj major pentru desfasurarea activitatii de evaluare.“

7.870 de euro costa, in cel mai bun caz, transferul proprietatii asupra unui imobil de 100.000 de euro situat in Romania. Media pentru cele 21 de state UE studiate este de 9.033 de euro.

UNNPR: „DEREGLEMENTAREA ADUCE FRAUDE“

Purtatorul de cuvant a Uniunii Notarilor crede ca liberalizarea domeniului nu va reprezenta neaparat un lucru rau pentru breasla sa. „In Olanda, dupa dereglementarea domeniului, preturile au crescut in loc sa scada. Apoi, cel putin teoretic, vom putea respinge clientii in cazul carora raportul cost-beneficiu ne este defavorabil. Iar in ceea ce priveste restrictiile de a ne face publicitate, daca vor fi ridicate, cei care vor pierde vor fi notarii tineri, care nu au nici experienta, nici fonduri suficiente sa-si faca reclama“, considera ea. Laura Badiu mai spune ca renuntarea la alocarea teritoriala a posturilor va duce la concentrarea notarilor in orasele mari, ceea ce va ingradi accesul la serviciile lor celor din mediul rural sau din orasele mici. In plus, ridicarea barierelor de acces in profesie ar face, spune ea, ca nivelul calitativ al serviciilor sa scada si ar duce la disparitia sistemelor de verificare a actelor si a identitatii partilor, puse la punct de UNNPR, ceea ce ar putea genera o avalansa de fraude.

Agentii imobiliari nu se tem de cartelizare

Consiliul Concurentei considera ca, desi serviciile de intermediere imobiliara nu sunt reglementate, concurenta prin pret este destul de scazuta, iar comportamentul asociatiilor profesionale/patronale ale agentiilor imobiliare trebuie monitorizat. „In acest moment, nu exista perspectiva de ansamblu asupra pietei de consultanta imobiliara sau nu se intelege, de catre cei neimplicati direct, care sunt di-mensiunile pietei imobiliare in diversitatea ei“, afirma Cristina Rosca, managing partner in cadrul RealTime Imobiliar. „In opinia noastra, concurenta prin pret a existat mereu. Problema este ca nu se pot compara serviciile oferite, atata timp cat nu exista un mod obiectiv si foarte clar stabilit de evaluare a acestora. Cu siguranta, nu se va ajunge la o cartelizare a domeniului de consultanta si intermediere imobiliara. In continuare exista sute de agentii imobiliare in Bucuresti. In plus, principalii jucatori nu sunt afiliati niciuneia dintre asociatiile de agentii imobiliare, tocmai pentru ca nu exista principii acceptate de comun acord“, completeaza ea. «Fara tarife minimale, preturile vor scadea»Presedintele Consiliului Concurentei spune ca in cativa ani am putea avea costuri mai mici la incheierea unei tranzactii imobiliare, dar, probabil, si o crestere usoara a celorlalte tarife notariale.

Capital: Reprezentantii notarilor sustin ca dereglementarea domeniului lor va avea o serie de consecinte negative la nivelul preturilor si al calitatii serviciilor oferite.
Bogdan Chiritoiu: Matematica e simpla – cand elimini tarifele minimale, preturile trebuie sa scada, nu sa creasca. In ceea ce priveste standardele de calitate, acestea trebuie respectate in continuare, fie ca este vorba de nivelul de pregatire al celor care doresc sa devina notari, de raspunderea pe care acestia o au pentru activitatea prestata sau de accesul tuturor clientilor la serviciile notariale. A se vedea exemplul Colegiului Medicilor. Singura chestiune discutabila este cea a alocarii teritoriale, care, eliminata, ar putea duce intr-adevar la evitarea unor anumite zone slab dezvoltate. Dar tendinta poate fi contracarata prin oferirea de subventii sau stimulente pentru notarii respectivi, din partea Uniunii Notarilor sau din partea statului.

Capital: Care sunt pasii concreti ce ar trebui facuti pentru liberalizarea serviciilor notariale?
Bogdan Chiritoiu: Consiliul Concurentei propune o dereglementare graduala. In primul rand, este necesara modificarea legii care stipuleaza faptul ca atat onorariile minimale, cat si numarul necesar de birouri notariale sunt stabilite prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea forului profesional al notarilor publici. In al doilea rand, am propus si eliminarea restrictiilor care vizeaza cvasi-totalitatea formelor de publicitate. Nu in ultimul rand, alocarea teritoriala a posturilor poate fi realizata pe baza unor studii privind cererea de servicii notariale.

Capital: Cat ar putea dura procedurile?
Bogdan Chiritoiu: Durata procesului de dereglementare depinde de factorii de decizie, respectiv Parlament si Guvern. Probabil ca va fi vorba de cativa ani. Evolutia pietei serviciilor notariale, cel putin in ceea ce priveste tranzactiile imobiliare, va fi cel mai probabil similara cu cea a pietei din Olanda. Mai concret, concurenta va genera tarife mai scazute pentru serviciile aferente tranzactiilor imobiliare si o posibila crestere usoara a tarifelor care vizeaza celelalte activitati notariale (procuri, legalizari, acte care tin de dreptul familiei etc.). Este de notorietate faptul ca notarii subventioneaza activitatile mai putin rentabile (intocmirea procurilor) cu veniturile provenite din activitatile aferente tranzactiilor imobiliare. Acestea din urma reprezinta, la nivelul UE, aproximativ 65% din veniturile notarilor.

Capital: Ce ar trebui facut pentru a impiedica tendintele de reglementare excesiva in cazul altor servicii din zona tranzactiilor imobiliare?
Bogdan Chiritoiu: Prin raportul de investigatie am mai propus si eliminarea limitelor minime si maxime ale onorariilor expertilor geodezi pentru efectuarea lucrarilor cadastrale ale terenurilor agricole si forestiere. In plus, am propus si clarificarea cadrului legislativ al acestei profesii in vederea eliminarii posibilitatii aparitiei unor acte anticoncurentiale. Au fost incercari de reglementare cu prevederi anticoncurentiale si a serviciilor prestate de agentiile imobiliare (nu ne referim la reglementarile propuse de ANPC privind natura acestor servicii), dar acestea nu s-au concretizat. Posibilitatile Consiliului Concurentei sunt limitate in ceea ce priveste actele normative cu impact anticoncurential. Maximum posibil este sa le avizeze negativ.

Capital: Exista alte domenii pentru care au demarat sau vor demara investigatii pornind de la suspiciuni de reglementare excesiva?
Bogdan Chiritoiu: Exista in desfasurare o investigatie, declansata in februarie 2009, care vizeaza emiterea de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) a unor regulamente care stabilesc nivelurile tarifelor. La momentul declansarii investigatiei, CC a efectuat inspectii inopinate simultane la sediul central al CECCAR si la unele dintre filialele acestuia. Este important sa impiedicam inchiderea altor profesii. Tendinta lor de autoreglementare este oarecum fireasca, insa la un moment dat trebuie sa existe o limita.

 

Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: