Noutati Legislative din fisierul de actualizare 18.11.2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 10/11/2009
Decizie nr. 1319/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 si 403 din Codul de procedura civila
Hotarare nr. 1296/2009 – pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.218/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009
Hotarare nr. 1298/2009 – privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale pe anul 2009 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
Hotarare nr. 1306/2009 – privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Vrancea de catre domnul Micheci Vincentiu
Hotarare nr. 1317/2009 – privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009
Norma nr. 9/2009 – pentru modificarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei
Ordin nr. 1381/2009 – pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 326/2009 privind infiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii si a Comisiei nationale de transparenta
Ordin nr. 1123/2009 – privind modificarea si completarea art. 9 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007 pentru aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe caile ferate din Romania
Rectificare 2009 – privind Hotararea Guvernului nr. 1.246/2008 privind acordarea cetateniei romane unor persoane
Rectificare 2009 – privind Hotararea Guvernului nr. 255/2004 privind acordarea cetateniei romane unor persoane
Ordin nr. 3055/2009 – pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 12/11/2009
Decizie nr. 1264/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si art. 30 alin. 3 din Codul familiei
Decizie nr. 1277/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 lit. i) din Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/2007
Hotarare nr. 1300/2009 – pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, atributiile si finantarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
Hotarare nr. 1303/2009 – pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 659/2009 privind aprobarea obiectivelor etapei a X-a 2009 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor
Hotarare nr. 1305/2009 – pentru modificarea anexei nr. 38 la Hotararea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj
Hotarare nr. 1321/2009 – privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate in concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., Sucursala de Transport Sibiu si Sucursala de Transport Timisoara
Hotarare nr. 1330/2009 – privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de catre domnul Zamfir Daniel-Tudorel
Hotarare nr. 1333/2009 – privind revocarea si numirea unui membru in Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
Hotarare nr. 1334/2009 – privind numirea unui consul general
Hotarare nr. 1335/2009 – privind numirea unui consul general
Hotarare nr. 1337/2009 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei nr. 2.099/C/2008
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei nr. 3.241/C/2008

Monitorul Oficial, Partea I nr. 776 din 13/11/2009
Decizie nr. 1262/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 si art. 86^1 din Codul penal
Hotarare nr. 1302/2009 – pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul liberei circulatii a marfurilor
Hotarare nr. 1336/2009 – privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009
Lege nr. 335/2009 – privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
Lege nr. 336/2009 – pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2009 privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 2.534 m^2, proprietate publica a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotesti, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S. A. a obiectivului de investitie „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+100 si Centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti – obiect 5B – Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins intre km 2+400 si intersectia cu DN 2”
Ordin nr. 5885/2009 – pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar
Ordin nr. 5886/2009 – privind Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2010-2011
Decret nr. 1652/2009 – privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2009 privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 2.534 m^2, proprietate publica a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotesti, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S. A. a obiectivului de investitie „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+100 si Centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti – obiect 5B – Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins intre km 2+400 si intersectia cu DN 2”
Decret nr. 1651/2009 – pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
Decret nr. 1674/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1675/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1676/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1677/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1678/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1679/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1680/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1681/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1682/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1683/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1684/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1685/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1686/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1687/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1688/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror

Monitorul Oficial, Partea I nr. 779 din 13/11/2009
Decret nr. 1647/2009 – pentru promulgarea Legii privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Decret nr. 1658/2009 – pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea masurilor ex-ISPA
Decret nr. 1659/2009 – pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Hotarare nr. 1351/2009 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.259/2009 privind organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009
Lege nr. 331/2009 – privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Lege nr. 342/2009 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea masurilor ex-ISPA
Lege nr. 343/2009 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ordin nr. 274/2009 – privind desemnarea responsabilitatilor pentru implementarea partii A din cadrul Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta
Ordin nr. 275/2009 – pentru stabilirea criteriilor si conditiilor de inchiriere si repartizare de catre Ministerul Administratiei si Internelor a unor spatii locative necesare cazarii politistilor si cadrelor militare in activitate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 782 din 17/11/2009
Acord 2008 – Acord international privind esentele de lemn tropical din 2006*)
Decret nr. 1662/2009 – privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucuresti la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 2 iulie 1992
Decret nr. 1668/2009 – privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului international privind esentele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 si deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul Romaniei la New York la 25 septembrie 2008
Lege nr. 346/2009 – pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucuresti la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 2 iulie 1992
Lege nr. 352/2009 – pentru ratificarea Acordului international privind esentele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 si deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul Romaniei la New York la 25 septembrie 2008
Protocol 2009 – de amendare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 2 iulie 1992
Rectificare 2009 – privind Hotararea Guvernului nr. 1.218/2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 783 din 17/11/2009
Acord 2009 – intre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Autoritatea pentru Radioprotectie din Norvegia privind cooperarea in cadrul proiectului intitulat „Energia nucleara sigura – Programul regional de excelenta pentru Romania”*)
Acord 2008 – Acord de imprumut*) datat 31 iulie 2008 intre KfW, Frankfurt pe Main, (KfW) si Romania, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor (Imprumutat), pentru 8.000.000 de euro
Decret nr. 1667/2009 – privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor (Imprumutat), si Institutul de Credit pentru Reconstructie – Frankfurt pe Main (KfW) (Imprumutator) pentru 8.000.000 de euro, semnat la Bucuresti la 31 iulie 2008 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finantarea Proiectului „Promovarea intreprinderilor mici si mijlocii (etapa a 4-a)”
Decizie nr. 1224/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6^2 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si ale art. 14 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
Decizie nr. 1255/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
Hotarare 2008 – in Cauza Paicu impotriva Romaniei
Lege nr. 351/2009 – pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor (Imprumutat), si Institutul de Credit pentru Reconstructie -Frankfurt pe Main (KfW) (Imprumutator) pentru 8.000.000 de euro, semnat la Bucuresti la 31 iulie 2008 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finantarea Proiectului „Promovarea intreprinderilor mici si mijlocii (etapa a 4-a)”
Ordin nr. 266/2009 – privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Acordului dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) din Romania si Autoritatea pentru Radioprotectie (NRPA) din Norvegia privind cooperarea in cadrul proiectului intitulat „Energia nucleara sigura – Programul regional de excelenta pentru Romania”, semnat la Bucuresti la 24 august 2009 si la Osteras la 18 august 2009
Ordin nr. 1154/2009 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV
Ordin nr. 2800/2009 – pentru modificarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.789/2007

Monitorul Oficial, Partea I nr. 784 din 17/11/2009
Circulara nr. 43/2009 – privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele banesti in valuta
Decizie nr. 1253/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1), raportate la art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Decizie nr. 1259/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene
Decizie nr. 1285/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania
Decizie nr. 1288/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
Decizie nr. 1297/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, precum si ale art. 224 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
Decizie nr. 1302/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
Ordin nr. 5880/2009 – privind aprobarea Programei pentru ocuparea posturilor didactice vacante in invatamantul preuniversitar la Religia ortodoxa de rit vechi (rusi lipoveni) si metodica predarii religiei ortodoxe de rit vechi – profesori

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: