Noutati Legislative din fisierul de actualizare 27.11.2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 799 din 24/11/2009
Decret nr. 1709/2009 – privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler
Decret nr. 1712/2009 – privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Decizie nr. 1336/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
Decizie nr. 1473/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului
Decizie nr. 1474/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 din Codul de procedură civilă şi art. 54-55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului
Lege nr. 359/2009 – pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Ordin nr. 1172/2009 – pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006
Ordin nr. 1189/2009 – pentru aprobarea Planurilor de securitate a facilităţilor portuare şi a facilităţilor aparţinând Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. Constanţa
Ordin nr. 2035/2009 – pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină
Ordin nr. 2036/2009 – pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 25/11/2009
Decret nr. 1706/2009 – pentru promulgarea Legii privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război
Decret nr. 1718/2009 – pentru promulgarea Legii privind acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internaţional, propuse şi aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia 63-2 pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativităţii în cadrul Fondului Monetar Internaţional, la Washington la data de 28 aprilie 2008, şi, respectiv, prin Rezoluţia 63-3 pentru extinderea autorităţii investiţionale a Fondului Monetar Internaţional, la Washington la data de 5 mai 2008
Decret nr. 1719/2009 – pentru promulgarea Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu
Decret nr. 1720/2009 – privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Decizie nr. 1460/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
Decizie nr. 1461/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală
Decizie nr. 1464/2009 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 264 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură penală
Hotărâre nr. 1370/2009 – privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol din România
Hotărâre nr. 1373/2009 – pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
Hotărâre nr. 1376/2009 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale
Instrucţiuni 2009 – pentru aplicarea prevederilor cap. IV „Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
Lege nr. 355/2009 – privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război
Lege nr. 365/2009 – privind acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internaţional, propuse şi aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia 63-2 pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativităţii în cadrul Fondului Monetar Internaţional, la Washington la data de 28 aprilie 2008, şi, respectiv, prin Rezoluţia 63-3 pentru extinderea autorităţii investiţionale a Fondului Monetar Internaţional, la Washington la data de 5 mai 2008
Lege nr. 366/2009 – privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu
Lege nr. 367/2009 – pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ordin nr. 204/2009 – pentru modificarea şi completarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 636/2008
Ordin nr. 1730/2009 – privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor cap. IV „Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
Rezoluţie 2008 – Rezoluţie 63-2 conţinând amendamentele propuse la Statutul Fondului Monetar Internaţional pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativităţii în cadrul Fondului Monetar Internaţional
Rezoluţie 2008 – Rezoluţie 63-3 conţinând amendamentele propuse la Statutul Fondului Monetar Internaţional pentru extinderea autorităţii investiţionale a Fondului Monetar Internaţional

Monitorul Oficial, Partea I nr. 806 din 25/11/2009
Amendament 2009 – Amendament Nr. 1 convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 şi la Bucureşti la 17 martie 2009, dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 211/2006
Decret nr. 1694/2009 – privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii
Decret nr. 1708/2009 – pentru promulgarea Legii privind ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 şi la Bucureşti la 17 martie 2009, dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
Decret nr. 1717/2009 – pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
Decret nr. 1723/2009 – privind conferirea unor ordine
Hotărâre nr. 1378/2009 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
Hotărâre nr. 1379/2009 – privind înfiinţarea Institutului Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni şi modificarea unor acte normative
Lege nr. 357/2009 – privind ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 şi la Bucureşti la 17 martie 2009, dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
Lege nr. 364/2009 – privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
Ordin nr. 3134/2009 – privind acordarea cetăţeniei române unor persoane
Regulament 2009 – de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 26/11/2009
Decret nr. 1696/2009 – privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe
Decret nr. 1724/2009 – privind conferirea unor decoraţii
Hotărâre nr. 1381/2009 – privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi
Hotărâre nr. 1385/2009 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului
Hotărâre nr. 1387/2009 – pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Ordin nr. 833/2009 – privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axele prioritare „Dezvoltare economică şi socială” şi „Protecţia mediului şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă” din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia
Ordin nr. 3159/2009 – privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axele prioritare „Dezvoltare economică şi socială” şi „Protecţia mediului şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă” din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia
Ordin nr. 1665/2009 – pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.311/2007 privind condiţiile de delegare a competenţei de efectuare a inspecţiei fiscale altui organ de inspecţie fiscală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 808 din 26/11/2009
Acord 2009 – între Guvernul României şi Guvernul Canadei pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor
Decret nr. 1707/2009 – pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 mai 2009
Hotărâre nr. 1382/2009 – privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ
Hotărâre nr. 1383/2009 – privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, şi pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
Hotărâre nr. 1386/2009 – privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
Lege nr. 356/2009 – privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 mai 2009
Ordin nr. 1147/2009 – pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: