Noutati Legislative din fisierul de actualizare 03.12.2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 23/11/2009
Decizie nr. 1456/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86^1 si 86^2 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1477/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, in special lit. a), din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
Decizie nr. 1479/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
Decizie nr. 1483/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. a), art. 7, art. 8 lit. a), art. 11 alin. (1) si art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
Decizie nr. 1484/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 11 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
Hotarare 2008 – in Cauza Iordache impotriva Romaniei
Ordin nr. 698/2009 – pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 454/2006 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor prevazute la art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin nr. 839/2009 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Ordin nr. 3064/2009 – privind redobandirea cetateniei romane de catre unele persoane
Ordin nr. 1399/2009 – pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori
Ordin nr. 2031/2009 – privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.652/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale
Ordin nr. 2032/2009 – pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori
Procedura 2009 – privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori
Ordin nr. 2398/2009 – privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului din str. Eremia Grigorescu nr. 3, sectorul 1, Bucuresti
Ordin nr. 2399/2009 – privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului „Vila Ivanovici” din Str. Sfatului nr. 10, orasul Baile Govora, judetul Valcea
Ordin nr. 2403/2009 – privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Biserica „Sf. Gheorghe” din satul Portari, comuna Zapodeni, judetul Vaslui

Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 23/11/2009
Decizie nr. 1456/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86^1 si 86^2 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1477/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, in special lit. a), din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
Decizie nr. 1479/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
Decizie nr. 1483/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. a), art. 7, art. 8 lit. a), art. 11 alin. (1) si art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
Decizie nr. 1484/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 11 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
Hotarare 2008 – in Cauza Iordache impotriva Romaniei
Ordin nr. 698/2009 – pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 454/2006 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor prevazute la art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin nr. 839/2009 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Ordin nr. 3064/2009 – privind redobandirea cetateniei romane de catre unele persoane
Ordin nr. 1399/2009 – pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori
Ordin nr. 2031/2009 – privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.652/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale
Ordin nr. 2032/2009 – pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori
Procedura 2009 – privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori
Ordin nr. 2398/2009 – privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului din str. Eremia Grigorescu nr. 3, sectorul 1, Bucuresti
Ordin nr. 2399/2009 – privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului „Vila Ivanovici” din Str. Sfatului nr. 10, orasul Baile Govora, judetul Valcea
Ordin nr. 2403/2009 – privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Biserica „Sf. Gheorghe” din satul Portari, comuna Zapodeni, judetul Vaslui

Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 24/11/2009
Decret nr. 1713/2009 – privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Decret nr. 1714/2009 – pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Decret nr. 1715/2009 – privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
Decret nr. 1716/2009 – pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
Decizie nr. 1424/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 199 si art. 385^1 alin. 2 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1425/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si ale art. 164 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1438/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Decizie nr. 1458/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 386 lit. e) din Codul de procedura penala
Decizie nr. 767/2009 – pentru numirea domnului Staicu Mircea Cristian in functia publica de secretar general in cadrul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National
Decizie nr. 768/2009 – pentru constatarea incetarii, la cerere, a mandatului presedintelui Comisiei pentru bursa speciala „Guvernul Romaniei”
Hotarare nr. 1324/2009 – privind organizarea si functionarea Garzii Financiare
Lege nr. 360/2009 – pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Lege nr. 361/2009 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Lege nr. 362/2009 – pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
Lege nr. 363/2009 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
Norma metodologica 2009 – privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente stabilit in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 813 din 27/11/2009
Decret nr. 1700/2009 – privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale
Hotarare nr. 1393/2009 – privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice aflate sub autoritatea si in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei
Hotarare nr. 1395/2009 – pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi
Hotarare nr. 1396/2009 – pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci
Hotarare nr. 1397/2009 – pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor
Hotarare nr. 1452/2009 – privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2009 a Zilei Nationale a Romaniei si a 91 de ani de la Marea Unire
Ordin nr. 721/2009 – privind aprobarea Planului de masuri pentru imbunatatirea calitatii laptelui crud de vaca
Ordin nr. 3215/2009 – pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica
Ordin nr. 67/2009 – privind aprobarea Planului de masuri pentru imbunatatirea calitatii laptelui crud de vaca

Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 27/11/2009
Decret nr. 1703/2009 – privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Ministerul Apararii Nationale
Decret nr. 1729/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Hotarare nr. 1326/2009 – privind transportul marfurilor periculoase in Romania
Hotarare nr. 1380/2009 – privind infiintarea, organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale
Hotarare nr. 1454/2009 – privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in unele judete ale tarii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 817 din 27/11/2009
Decret nr. 1705/2009 – privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor functionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri din Administratia Nationala a Penitenciarelor – Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Decizie nr. 1232/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza intai din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente si ale art. 13 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi
Decizie nr. 1265/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1303/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 67 si 68 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
Decizie nr. 1346/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 163 alin. 2 din Codul de procedura penala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 818 din 27/11/2009
Decret nr. 1710/2009 – privind conferirea unor ordine
Decizie nr. 1371/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
Decizie nr. 1462/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1465/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. 4 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1485/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 alin. 2 si art. 214 alin. 5 din Codul de procedura penala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 820 din 27/11/2009
Hotarare nr. 31/2009 – privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al Romaniei, formulata de Partidul Romania Mare
Hotarare nr. 32/2009 – referitoare la contestatia privind respingerea inregistrarii candidaturii domnului Ionel Traian Tabara la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2009
Hotarare nr. 34/2009 – privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al Romaniei, formulata de dl Constantin Ninel Potirca, candidat independent la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2009
Hotarare nr. 35/2009 – privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al Romaniei, pentru sectiile de votare nr. 538, nr. 539, nr. 540 si nr. 541 din comuna Slatina, judetul Suceava, formulata de Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Suceava
Hotarare nr. 36/2009 – privind rezultatul alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei, in cadrul primului tur de scrutin desfasurat la 22 noiembrie 2009
Hotarare nr. 1399/2009 – privind reorganizarea unor unitati aflate in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Hotarare nr. 1456/2009 – pentru modificarea alin. (6) al art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001
Regulament 2009 – de organizare si functionare a Centrului National de Calificare si Instruire Feroviara – CENAFER

Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 30/11/2009
Decizie nr. 1225/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Decizie nr. 1332/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Decizie nr. 1334/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Ordin nr. 175/2009 – privind aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechizitionabile

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: