Stiri economice 08.12.2009

Proiecte de dezvoltare rurala in valoare de 10,2 mld. euro

Peste 20.100 de proiecte cu o valoare publica de circa 10,2 miliarde de euro au fost depuse la nivel national in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR), pana la data de 4 decembrie, potrivit datelor publicate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR). Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, din cele 20.118 proiecte depuse, un numar de 9.414 proiecte cu o valoare publica de 1.816.864.920 euro, au fost selectate pentru finantare.

De asemenea, 9.171 proiecte cu o valoare publica de 1.689.081.329 euro au fost contractate, anunta NewsIn.

Datele MAPDR mai arata ca cele mai multe proiecte sunt depuse pe Masura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta”, respectiv 6.442 proiecte, cu o valoare publica de 48.315.000 euro, in timp ce pe Masura 142 „Infiintarea grupurilor de producatori” au fost depuse doar sapte proiecte cu o valoare publica de 1.012.579 euro.

Suma totala alocata de Uniunea Europena din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), acordata Romaniei prin MAPDR, pentru implementarea Programul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR) in perioada 2007-2013 este de circa 8,022 miliarde euro. La aceasta, se adauga contributia nationala, de la bugetul de stat, in valoare de 1,948 miliarde euro.

Programul National pentru Dezvoltare Rurala stabileste politicile si actiunile de dezvoltare rurala pentru perioada 2007-2013, in domeniile agricol, silvic si dezvoltare rurala, dar si proiectele de investitii.

Rezultate finale: Basescu a castigat cu 50,33%. PSD contesta alegerile

Costurile fortei de munca au crescut cu 8%, fata de 2008

In trimestrul III 2009, costul orar al fortei de munca, dupa numarul zilelor lucratoare, a inregistrat o rata de crestere de 0,3% fata de trimestrul precedent si de 8% fata de acelasi trimestru al anului anterior, arata un comunicat al Institutului National de Statistica, dat publicitatii luni.

Cum se stabilesc despagubirile acoperite prin polita RCA

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a stabilit, prin Ordinul Nr. 21/2009, modalitatea de despagubire a persoanelor prejudiciate, in cazul producerii unui accident acoperit prin polita RCA.

Persoana prejudiciata are dreptul sa inainteze cererea de despagubire catre asiguratorul RCA, in cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea,sau catre asociatia Fondul de protectie a victimelor strazii, in cazul producerii unui risc acoperit din acest fond ori catre BAAR, in calitatea sa de birou gestionar.

Despagubirea se plateste de catre asiguratorul RCA in maximum 15 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii raspunderii si cuantificarii daunei, solicitat in scris de catre asigurator, sau de la data la care asiguratorul a primit o hotarare judecatoreasca definitiva cu privire la suma de despagubire pe care este obligat sa o plateasca.

Asiguratorul RCA poate desfasura investigatii privind producerea accidentului, in termen de cel mult 3 luni de la data avizarii producerii evenimentului asigurat, in conditiile in care respectivul accident nu face obiectul unor cercetari efectuate de autoritatile publice. In termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de catre partea prejudiciata ori de catre asigurat, asiguratorul RCA este obligat:
a) fie sa raspunda cererii partii solicitante, formuland oferta de despagubire potrivit propriilor investigatii cu privire la producerea evenimentului asigurat, in cazul in care se dovedeste indeplinirea conditiilor de asigurare si producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA;
b) fie sa notifice partii prejudiciate cu privire la motivele pentru care nu a aprobat, in totalitate sau partial, pretentiile de despagubire.

Daca asiguratorul RCA nu isi indeplineste obligatiile in termenele prevazute sau si le indeplineste defectuos, inclusiv daca diminueaza nejustificat despagubirea, la suma de despagubire cuvenita, care se plateste de asigurator, se aplica o penalizare de 0,1%, calculata pentru fiecare zi de intarziere.

Asiguratorii RCA pot acorda despagubiri si in cazul in care persoana pagubita a procedat la repararea vehiculului avariat inainte ca asiguratorii sa efectueze constatarea prejudiciului, daca imprejurarile si cauzele producerii evenimentului asigurat, precum si cuantumul pagubei rezulta din actele aflate la dosar.

In asemenea situatii, stabilirea marimii cuantumului pagubelor se face in baza datelor consemnate in constatarea amiabila, in actele incheiate de organele de politie, de unitatile de pompieri sau de celelalte autoritati publice competente, a documentatiilor privind costul efectiv al reparatiilor efectuate, coroborate cu preturile practicate de unitatile de specialitate, a declaratiilor scrise ale partilor implicate in accident si ale martorilor cu privire la accidentul produs, precum si a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatari ale asiguratorului, rezultate in urma examinarii reparatiilor executate la vehicul si, dupa caz, a inlocuirii eventualelor parti componente sau piese avariate, precum si cu investigatiile in legatura cu dinamica accidentului, localizarea acestuia.

Despagubirile se stabilesc prin hotarare judecatoreasca, in cazul in care:
1. se formuleaza pretentii de despagubiri pentru lipsa de folosinta a bunului avariat ori distrus, pentru partea respectiva de despagubire, cu exceptia lipsei de folosinta a mijloacelor de transport cu care persoana prejudiciata isi realizeaza obiectul de activitate si pentru care detine licenta si autorizare in acest sens, dar numai pentru timpul normat necesar efectuarii reparatiei pagubelor produse la mijloacele de transport. Partea de despagubire aferenta lipsei de folosinta se determina luandu-se in calcul tarifele pentru transporturi de marfuri sau de persoane, practicate de pagubit la data producerii pagubei. Sarcina probei apartine pagubitului si se face cu inscrisuri doveditoare;
2. se formuleaza pretentii de despagubiri pentru: hartii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietre pretioase, obiecte de arta, obiecte din platina, aur sau argint, marci postale, timbre, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
3. nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului, la cauzele si imprejurarile producerii accidentului, precum si la cuantumul prejudiciilor produse.

In cazul in care accidentul de vehicul face obiectul unui proces penal, despagubirile pot fi stabilite pe cale amiabila, daca:
1. potrivit legii, actiunea penala a fost stinsa sau poate fi stinsa prin impacarea partilor;
2. desi hotararea instantei penale a ramas definitiva si irevocabila, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca ulterior;
3. desi actiunea penala nu poate fi stinsa prin impacarea partilor, sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) s-a dat rechizitoriu de trimitere in judecata sau din actele incheiate de autoritatile publice, semnate fara obiectii de proprietarul, utilizatorul ori conducatorul vehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului, rezulta atat raspunderea civila a acestora, prejudiciile cauzate, cat si vinovatia penala a conducatorului auto care urmeaza sa fie trimis in judecata dupa finalizarea cercetarilor aflate in curs;
b) persoana prejudiciata isi ia un angajament scris prin care se obliga sa restituie de indata, partial sau total, despagubirea primita, in functie de hotararea instantei penale in ceea ce priveste fapta, faptuitorul si vinovatia.

La stabilirea despagubirii, in cazul avarierii sau al distrugerii bunurilor, se iau ca baza de calcul pretentiile formulate de persoanele pagubite, tinandu-se cont de prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fara a se depasi valoarea acestora din momentul producerii accidentului si nici limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare RCA.

In cazul in care cuantumul despagubirilor ca urmare a avarierii ori a distrugerii bunurilor apartinand mai multor persoane in unul si acelasi accident de vehicul depaseste, la data producerii accidentului, limita de despagubire stabilita prin polita de asigurare RCA, exclusiv cheltuielile facute in procesul civil, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei, despagubirile se acorda, in limita acestei sume, fiecarei persoane pagubite, proportional cu raportul dintre limita de despagubire prevazuta in polita de asigurare si totalul cuantumului despagubirilor.

In cazul in care cuantumul despagubirilor ca urmare a vatamarilor corporale sau a decesului mai multor persoane in unul si acelasi accident de vehicul depaseste, la data producerii accidentului, limita de despagubire stabilita prin documentul de asigurare RCA, exclusiv cheltuielile facute in procesul civil, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea prejudiciului, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana vatamata, fara insa a se depasi, la data producerii accidentului, limita de despagubire stabilita prin polita de asigurare RCA.

Stabilirea despagubirilor in cazul vatamarii corporale sau al decesului

La stabilirea despagubirilor in cazul vatamarii corporale sau al decesului unor persoane se au in vedere urmatoarele:
1. in caz de vatamare corporala:
a) diferenta dintre veniturile nete ale persoanei vatamate, probate cu documente fiscale, si indemnizatia primita din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul isi desfasoara activitatea si/sau, dupa caz, din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat, pe perioada spitalizarii si a concediului medical;
b) venitul mediu lunar net realizat din activitati desfasurate de persoana vatamata, probat cu documente justificative, in cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;
c) salariul de baza minim brut pe economie, in cazul persoanelor pagubite aflate la data producerii accidentului in ultimul an de studii sau de calificare;
d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident — cheltuieli cu transportul persoanei accidentate, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentatie suplimentara, conform prescriptiilor medicale, probate cu documente justificative, si care nu sunt suportate din fondurile de asigurari sociale prevazute de reglementarile in vigoare;
e) cheltuielile cu ingrijitori pe perioada incapacitatii de munca, daca prin certificatul medical se recomanda acest lucru, insa nu mai mult decat salariul de baza minim brut pe economie;
f) daunele morale: in conformitate cu legislatia si jurisprudenta din Romania;
2. in caz de deces:
a) cheltuielile de inmormantare, inclusiv pentru piatra funerara, precum si cele efectuate cu indeplinirea ritualurilor religioase, probate cu documente justificative;
b) cheltuielile cu transportul cadavrului, inclusiv cele de imbalsamare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul pana la localitatea in care se face inmormantarea;
c) veniturile nete nerealizate si alte eventuale cheltuieli rezultate in perioada de la data producerii accidentului si pana la data decesului, prevazute la pct. 1, daca acestea au fost cauzate de producerea accidentului;
d) daunele morale: in conformitate cu legislatia si jurisprudenta din Romania.

Stabilirea despagubirilor in cazul avarierii sau al distrugerii vehiculelor

Despagubirile pentru vehicule nu pot depasi cuantumul pagubei, valoarea vehiculului la data producerii accidentului si nici limita de despagubire prevazuta in polita de asigurare RCA.

Prin valoare ramasa se intelege valoarea acelor parti din vehicul ramase neavariate, demontabile si valorificabile, cuprinsa intre 0,1% si cel mult 25% din valoarea vehiculului la data producerii accidentului.

Cuantumul pagubei la vehicule este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau ale pieselor avariate ori cu costul de inlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente reparatiilor si inlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul, stabilite la preturile practicate de unitatile de specialitate, la care se adauga cheltuielile cu transportul vehiculului, precum si cele efectuate pentru limitarea pagubelor, dovedite cu documente justificative. Prin unitati de specialitate se intelege persoanele juridice legal autorizate, care au in obiectul lor de activitate comercializarea de vehicule, parti componente, piese inlocuitoare si de materiale pentru acestea, cu exceptia celor in regim de consignatie, si/sau executarea de lucrari de intretinere si reparatie la vehicule.

Costul reparatiilor efectuate la vehicule se stabileste pe baza documentelor eliberate de unitatile de specialitate.

In cazul in care reparatiile vehiculului se efectueaza in regie proprie sau se solicita plata despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor, costul acestora se stabileste pe baza evaluarii asiguratorului si, daca este cazul, a documentelor justificative privind platile facute, prezentate ulterior efectuarii reparatiilor. In astfel de cazuri cheltuielile cu manopera si costul reparatiilor nu pot depasi, pentru parti componente, piese sau materiale, preturile de vanzare si tarifele pentru manopera practicate de unitatile de specialitate.

Despagubirile nu pot depasi:
a) cuantumul despagubirii, valoarea vehiculului la data producerii evenimentului si nici limita de despagubire prevazuta in polita de asigurare RCA, in cazul unei daune totale, in situatia in care pagubitul face dovada repararii vehiculului;
b) cuantumul despagubirii, diferenta dintre valoarea vehiculului la data producerii accidentului si valoarea ramasa si nici limita de despagubire prevazuta in polita de asigurare RCA, in cazul unei daune totale, in situatia in care pagubitul nu face dovada repararii vehiculului, si in cazul daunelor partiale.
Dauna totala se defineste ca fiind situatia in care cuantumul pagubei, asa cum a fost definit la alin. (3), depaseste 75% din valoarea vehiculului la data producerii evenimentului.

Se acorda despagubiri si pentru:
1. acoperirea cheltuielilor facute in vederea limitarii pagubelor, daca au fost necesare ca urmare a accidentului si daca sunt probate cu documente justificative;
2. in cazul vehiculelor avariate care nu se mai pot deplasa prin forta proprie:
a) acoperirea cheltuielilor de transport al vehiculului, cu exceptia cazurilor de dauna totala, la unitatea de specialitate din Romania cea mai apropiata de locul accidentului care poate face reparatia sau la locul cel mai apropiat de adapostire a vehiculului;
b) cheltuielile de transport pana la localitatea de domiciliu al persoanelor care au efectuat voiajul in vehiculul avariat, fara a se putea depasi tariful prevazut pentru transportul cu avionul — clasa economic;
c) cheltuielile de transport al marfurilor aflate in vehicul, inclusiv in remorca/semiremorca tractata de acesta, pana la destinatie;
d) cheltuielile prevazute mai sus trebuie probate cu documente justificative.

Cum au primit pietele financiare rezultatul alegerilor

Pretul asigurarii pe care Romania il plateste pentru cazul in care ar inceta platile externe a urcat ieri, dupa ce presedintele Traian Basescu a castigat alegerile pe muchie de cutit. Rezultatul acestei curse electorale ar putea extinde luptele de pe scena politica, acestea ducand la “inghetarea” celei de-a treia transe de la FMI.

Dupa ce a iesit recent din randul tarilor cele mai riscante din lume, Romania se apropie din nou, de top 10 al tarilor cu cea mai ridicata prima de risc din lume. In urma anuntului privind rezultatul alegerilor prezidentiale, CDS-ul Romaniei pe 5 ani a urcat cu 15 puncte de baza, la 264 de puncte, potrivit companiei CMA Datavision. Romania s-a apropiat astfel, de Liban, care ocupa locul 10 in topul celor mai riscante tari din lume, cu o prima de risc de 269 de puncte. Si perceptia asupra altor tari din regiune precum Bulgaria, Ungaria sau Grecia s-a deteriorat, insa Romania are cel mai puternic avans al CDS-ului din randul tarilor din baza de date a CMA. Prima de risc masoara costul asigurarii impotriva falimentului unei anumite tari. Reuters relateaza ca rezultatul pe muchie de cutit ar putea prelungi actualele tensiuni politice, care au blocat deja acordul Romaniei cu Fondul Monetar si cu Bruxelles-ul. Unii analisti din Romania nu au acordat insa, mare atentie acestor date.

Stim foarte bine ca piata aceasta de CDS nu este foarte transparenta. E o piata destul de volatila. Au mai fost variantii de cotatii si in vremuri sa zicem stabile. Au fost variatii de pana la 30-40-50 de puncte intr-o zi, fara sa se intample mare lucru„, este de parere economistul sef Raiffeisen Bank, Ionut Dumitru.

Ionut Dumitru sustine ca trebuie sa asteptam cateva zile pentru a vedea evolutiile ulterioare vor confirma deteriorarea perceptiei investitorilor despre Romania.

Incertitudinea politica isi pune amprenta si pe bursa

Incertitudinea politica determina scaderi pe linie la Bursa de Valori Bucuresti. Cele cinci societati de investitii financiare au pierdut in medie 5,6%, iar cele mai lichide 10 titluri din piata s-au ieftinit in medie cu 4,5%. Corectiile generalizate au venit si pe rulaje mai mari.

Cursul de referinta al bancii centrale a urcat luni cu aproape un ban (0,19%), pana la 4,2141 lei/euro, fata de vineri, cand se situa la 4,2062 lei/euro, nivel minim al ultimelor doua luni. Dealerii bancari suspecteaza interventia bancii centrale in piata pentru aprecierea leului pana sub 4,22 unitati/euro, dupa ce pierduse teren semnificativ de dimineata in urma anuntului BEC care il arata pe Traian Basescu drept castigator al alegerilor prezidentiale.

FMI va fi reticent sa revina in Romania, in lipsa unei baze politice solide”, spune Luis Costa, analist in cadrul Commerzbank, citat de Reuters.

Analistii din piata financiara locala spun insa ca rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin nu va influenta cursul de schimb leu/euro si nici cotatia CDS.

“Conform asteptarilor, leul s-a depreciat, iar riscul de tara a crescut. Banca centrala a intervenit insa in piata, pentru a sustine moneda nationala. Pe termen lung, sunt sanse ca economia sa-si revina in mod sustenabil, aceasta daca vom avea un guvern puternic, gata sa aplice masurile convenite cu FMI. Pe termen scurt, masurile care se vor aplica vor fi dureroase”, a precizat Nicolaie Chidesciuc, economist-sef la ING Bank.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: