Noutati Legislative din fisierul de actualizare 09.12.2009

(Versiune consolidata la data de 16.11.2009) Codul Muncii al Romaniei din 24/01/2003 Ordonanta de urgenta nr. 92/2009 din 30/06/2009 (Versiune consolidata la data de 27.11.2009) pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 08/12/2009 Decizie nr. 1238/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii Decizie nr. 1310/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 238 alin. (1) si (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii Decizie nr. 1313/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 15 si 16 din titlul IV al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente si art. 110^1 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 Decizie nr. 1356/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4) si art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata Decizie nr. 1377/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii Monitorul Oficial, Partea I nr. 825 din 30/11/2009 Decret nr. 1779/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii Nationale Decret nr. 1780/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii Nationale Decret nr. 1781/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii Nationale Decret nr. 1782/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii Nationale Decret nr. 1783/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii Nationale Decret nr. 1784/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii Nationale Decret nr. 1785/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii Nationale Decret nr. 1786/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Serviciul de Protectie si Paza Decret nr. 1787/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii Nationale Decret nr. 1788/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii Nationale Decret nr. 1789/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii Nationale Decret nr. 1790/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii Nationale Decret nr. 1791/2009 – privind acordarea gradului de contraamiral de flotila cu o stea unui comandor din Ministerul Apararii Nationale Decret nr. 1792/2009 – privind acordarea gradului de contraamiral de flotila cu o stea unui comandor din Ministerul Apararii Nationale Decret nr. 1793/2009 – privind acordarea gradului de general de flotila aeriana cu o stea unui comandor din Ministerul Apararii Nationale Decret nr. 1794/2009 – privind inaintarea in gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu doua stele din Ministerul Administratiei si Internelor Decret nr. 1795/2009 – privind inaintarea in gradul de general-maior cu doua stele a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Administratiei si Internelor Decret nr. 1796/2009 – privind inaintarea in gradul de general-maior cu doua stele a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Administratiei si Internelor Decret nr. 1797/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Administratiei si Internelor Decret nr. 1798/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Administratiei si Internelor Decret nr. 1799/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Administratiei si Internelor Decret nr. 1800/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Administratiei si Internelor Decret nr. 1801/2009 – privind inaintarea in gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu doua stele din Serviciul de Informatii Externe Decret nr. 1802/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Serviciul de Protectie si Paza Decret nr. 1803/2009 – privind acordarea gradului de general-maior cu doua stele unui general de brigada cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale Decret nr. 1804/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale Decret nr. 1805/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale Decret nr. 1806/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale Decret nr. 1807/2009 – privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale Monitorul Oficial, Partea I nr. 821 din 30/11/2009 Decret nr. 1731/2009 – privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2009 privind unele masuri pentru accelerarea absorbtiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si prin Fondul European pentru Pescuit Decret nr. 1733/2009 – privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare Decret nr. 1736/2009 – pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor Decizie nr. 1365/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) teza „care, la data decesului, avea calitatea de pensionar” din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor Decizie nr. 1374/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 363 alin. 3 din Codul de procedura penala Hotarare nr. 1400/2009 – pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 65/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii Hotarare nr. 1401/2009 – privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului National de Evaluare si Examinare Hotarare nr. 1402/2009 – privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Credite si Burse de Studii Hotarare nr. 1403/2009 – privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” Lege nr. 371/2009 – pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare Lege nr. 369/2009 – pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2009 privind unele masuri pentru accelerarea absorbtiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si prin Fondul European pentru Pescuit Lege nr. 374/2009 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor Monitorul Oficial, Partea I nr. 819 din 27/11/2009 Hotarare nr. 1394/2009 – pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping Hotarare nr. 1404/2009 – privind reorganizarea si functionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii si Igienei Vinului Valea Calugareasca Hotarare nr. 1453/2009 – privind suplimentarea bugetelor unor institutii si autoritati publice din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009 Hotarare nr. 1455/2009 – pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 526/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonoma de interes national aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului Norma 2009 – Norma proprie de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele Ordin nr. 214/2009 – pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele Ordin nr. 3127/2009 – pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele Ordin nr. 117/2009 – pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele Ordin nr. 1488/2009 – pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele Ordin nr. 135/2009 – pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele Ordin nr. 1088/2009 – pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele Ordin nr. 697/2009 – pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele Ordin nr. 13144/2009 – pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele Monitorul Oficial, Partea I nr. 814 din 27/11/2009 Decret nr. 1702/2009 – privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apararii Nationale Decret nr. 1728/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator Ordin nr. 3136/2009 – privind redobandirea cetateniei romane de catre unele persoane Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.782/C/2009 Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.783/C/2009 Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.784/C/2009 Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.825/C/2009 Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.978/C/2009 Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.979/C/2009 Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.995/C/2009 Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.196/C/2009 Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.197/C/2009 Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.456/C/2009 Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.530/C/2009 Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei nr. 2.607/C/2008 Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 649/C/2009 Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 741/C/2009 Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 865/C/2009

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: