Noutati Legislative din fisierul de actualizare 10.12.2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 09/12/2009
Hotarare nr. 1425/2009 – pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 628/2001 privind organizarea, functionarea si atributiile Institutului National de Cercetare pentru Sport
Hotarare nr. 1477/2009 – privind aprobarea stemei comunei Baita, judetul Hunedoara
Hotarare nr. 1478/2009 – privind aprobarea stemei orasului Bumbesti-Jiu, judetul Gorj
Norma nr. 11/2009 – pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 63/2002 privind statisticile referitoare la ratele dobanzilor practicate de institutiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodarii si societati nefinanciare si creditele acordate acestora (BCE/2001/18)


Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 09/12/2009
Hotarare nr. 1466/2009 – pentru modificarea anexei nr. 41 la Hotararea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures
Ordin nr. 1420/2009 – privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru institutele de cercetare-dezvoltare de sub autoritatea Ministerului Economiei


Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 07/12/2009
Hotarare nr. 1417/2009 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabila
Hotarare nr. 1418/2009 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabila
Hotarare nr. 1429/2009 – pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului
Hotarare nr. 1479/2009 – pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Hotarare nr. 1484/2009 – pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Cluj Nord-Est, km 1+600-km 4+520”, judetul Cluj
Hotarare nr. 29/2009 – pentru aprobarea Normei nr. 21/2009 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat
Hotarare nr. 30/2009 – pentru aprobarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat
Modificare 2009 – Modificare si completari ale Modelelor situatiilor financiare FINREP la nivel individual si ale normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit
Norma nr. 21/2009 – pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat
Norma nr. 22/2009 – privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat
Ordin nr. 9/2009 – pentru modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2007 privind situatiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile institutiilor de credit
Ordin nr. 1648/2009 – pentru modificarea si completarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006


Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 07/12/2009
Hotarare nr. 1413/2009 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numarului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Roman pentru Adoptii
Hotarare nr. 1419/2009 – privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale
Hotarare nr. 1422/2009 – pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala
Hotarare nr. 1424/2009 – privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului National de Sanatate Mintala si Lupta Antidrog
Hotarare nr. 1463/2009 – privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea imobilului „Palatul administrativ”, aflat in proprietatea publica a statului, din administrarea Institutiei Prefectului Judetului Dambovita in administrarea Consiliului Judetean Dambovita
Hotarare nr. 1464/2009 – privind trecerea unor constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare nr. 1465/2009 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara


Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 04/12/2009
Decizie nr. 1234/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 si art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
Decizie nr. 1235/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) si (3) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic
Decizie nr. 1281/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (9) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
Decizie nr. 1361/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 326 alin. 3 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1362/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 148 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, prin raportare la art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1363/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1), (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie
Decizie nr. 1364/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea sindicatelor nr. 54/2003, teza referitoare la magistrati
Decizie nr. 1392/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) teza intai din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
Decizie nr. 1393/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 si art. 318 din Codul de procedura civila


Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 03/12/2009
Decizie nr. 854/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale TITAN BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Decizie nr. 855/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale ULTRA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Decizie nr. 856/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale MONEY COACH BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Decizie nr. 857/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale INTEL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Decizie nr. 858/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale NEUTRO RISK – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Decizie nr. 859/2009 – privind aprobarea reluarii activitatii Societatii Comerciale PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.
Decizie nr. 861/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale LOGOS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Decizie nr. 862/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Hotarare nr. 1415/2009 – privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia
Hotarare nr. 1467/2009 – pentru modificarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov
Ordin nr. 789/2009 – privind aprobarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio
Ordin nr. 6002/2009 – pentru completarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii privind predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene si instrumentele de lucru, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.351/2009
Ordin nr. 2480/2009 – pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008


Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 03/12/2009
Criteriu 2009 – Criteriu si metodologia de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare
Decret nr. 1737/2009 – privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 53 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
Decizie nr. 769/2009 – pentru numirea domnului Adrian Curaj in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica
Hotarare nr. 1457/2009 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Bazin de inot olimpic – Aleea Parcului nr. 7A, municipiul Braila, judetul Braila” din cadrul Programului „Bazine de inot”, realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A.
Hotarare nr. 1458/2009 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Bazin de inot de polo – str. Banul Stepan nr. 2A, municipiul Craiova, judetul Dolj” din cadrul Programului „Bazine de inot”, realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A.
Hotarare nr. 1459/2009 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Bazin de inot olimpic – bd. Iosif Bulbuca, municipiul Timisoara, judetul Timis” din cadrul Programului „Bazine de inot”, realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A.
Hotarare nr. 1460/2009 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Bazin de inot de polo – bd. Closca nr. 6, municipiul Galati, judetul Galati” din cadrul Programului „Bazine de inot”, realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A.
Hotarare nr. 1461/2009 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Bazin de inot de polo – Str. Aviatiei nr. 1, municipiul Iasi, judetul Iasi” din cadrul Programului „Bazine de inot”, realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A.
Hotarare nr. 1462/2009 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Bazin de inot de polo – Baza Sportiva Aleea Stadionului nr. 2, municipiul Focsani, judetul Vrancea” din cadrul Programului „Bazine de inot”, realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A.
Hotarare nr. 1476/2009 – privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar
Lege nr. 375/2009 – pentru modificarea alin. (2) al art. 53 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
Ordin nr. 3130/2009 – pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare
Ordin nr. 3300/2009 – privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont aferente lunii decembrie 2009
Ordin nr. 2461/2009 – privind modificarea anexei nr. 18 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.379/2006
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.635/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.115/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.134/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.979/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.995/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.196/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.429/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.450/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei nr. 3.039/C/2008
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 649/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 741/C/2009
Rectificare 2009 – privind Legea nr. 152/1998
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.780/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.782/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.856/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.857/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.936/C/2009


Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 03/12/2009
Circulara nr. 44/2009 – privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede cu tema „Timisoara – primul oras european iluminat electric”
Hotarare nr. 1388/2009 – pentru completarea anexei nr. 45 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov
Hotarare nr. 1389/2009 – privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Timis, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare nr. 1390/2009 – privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si desfiintarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare nr. 1391/2009 – privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Maramures, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare nr. 1392/2009 – privind modificarea lungimii si a traseului unui drum judetean, situat in judetele Prahova si Dambovita
Hotarare nr. 1411/2009 – pentru modificarea si completarea unor acte normative de infiintare, organizare si functionare a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si a unor entitati din subordinea sa
Hotarare nr. 1412/2009 – privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei
Hotarare nr. 1469/2009 – pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 537/2009 privind aprobarea subventiei unitare acordate pentru actiuni de ecologizare Societatii Comerciale „Romplumb” – S.A. Baia Mare
Ordin nr. 990/2009 – privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale I.F.N. GAMA-LEASING – S.A.
Ordin nr. 3279/2009 – privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: