Noutati Legislative din fisierul de actualizare 12.12.2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 801 din 24/11/2009
Decret nr. 1690/2009 – privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apararii Nationale
Hotarare nr. 1366/2009 – pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Ordin nr. 830/2009 – privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritara „Promovarea schimburilor intre comunitati («people to people»)” din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia
Ordin nr. 1679/2009 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru Societatea Comerciala ECONORD – S.A.
Ordin nr. 3158/2009 – privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritara „Promovarea schimburilor intre comunitati («people to people»)” din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia
Ordin nr. 3167/2009 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru Societatea Comerciala ECONORD – S.A.
Ordin nr. 1961/2009 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru Societatea Comerciala ECONORD – S.A.
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.239/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.115/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.134/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.405/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.406/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.409/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.635/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.782/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.783/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.785/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.788/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.825/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.979/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.981/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.995/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.195/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.196/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.197/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.199/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 649/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 865/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.789/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.286/C/2009
Rectificare 2009 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.456/C/2009
Hotarare nr. 1365/2009 – privind declararea utilitatii publice pentru lucrarea de interes national „Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei-Universitate”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 841 din 07/12/2009
Decizie nr. 1270/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, precum si a dispozitiilor art. 94, art. 96 si art. 98 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Decizie nr. 1387/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
Decizie nr. 1394/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 700 alin. 1 din Codul civil
Decizie nr. 1416/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 82 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Decizie nr. 1417/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Decizie nr. 1463/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91^1, art. 91^2 alin. 2 si art. 91^5 din Codul de procedura penala, precum si a dispozitiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism
Decizie nr. 1508/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat – republicata
Decizie nr. 1573/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 54 alin. 2 din Codul familiei
Decizie nr. 1575/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2 si art. 38 alin. 1 din Codul familiei
Decizie nr. 1617/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3) si art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 07/12/2009
Decizie nr. 1341/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Decizie nr. 1342/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 si art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Decizie nr. 1343/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. b) si alin. (2) si art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
Decizie nr. 1345/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (1) si (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare
Decizie nr. 1352/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (2) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor
Decizie nr. 1353/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Decizie nr. 1354/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 9 alin. (2), art. 25 si art. 82 alin. (1) si (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
Decizie nr. 1382/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant si a celor ale art. 2 si art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar
Decizie nr. 1396/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I punctul 1 din Legea nr. 68/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

Monitorul Oficial, Partea Ibis. 611bdin 08/09/2009
Anexa 2009 – cuprinzand anexele nr. 1 si 2 la Ordinul nr. 57/2009 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare

Monitorul Oficial, Partea Ibis. 756bdin 05/11/2009
Anexa 2009 – la Hotararea Guvernului nr. 979/2009 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

Monitorul Oficial, Partea Ibis nr 770b din 11/11/2009
Aranjament 2008 – al Serviciilor Postale de Plata
Conventie 2008 – Conventie Postala Universala
Protocol 2008 – Protocol final al Conventiei Postale Universale
Protocol 2008 – Protocol Nr. 8, aditional la Constitutia Uniunii Postale Universale
Protocol 2008 – Protocol Nr. 1, aditional al Regulamentului general al Uniunii Postale Universale
Reguli 2008 – de procedura ale Congreselor

Monitorul Oficial, Partea Ibis nr. 776b din 13/11/2009
Metodologie 2009 – privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniv

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: