Noutati Legislative din fisierul de actualizare 14.12.2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 865 din 11/12/2009
Decizie nr. 1447/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedura civila
Hotarare nr. 1427/2009 – privind modificarea coloanelor „Descriere tehnica si economica” si „Valoare de inventar” din anexa nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare nr. 1437/2009 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive
Hotarare nr. 1507/2009 – pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea
Ordin nr. 2120/2009 – privind prelungirea termenului pentru realizarea actiunilor stabilite prin Planul de actiuni pentru continuarea exploatarii in siguranta a zacamantului de sare de la Ocnele Mari, judetul Valcea
Regulament 2009 – de organizare si functionare al Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive

Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din 11/12/2009
Decizie nr. 1381/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Decizie nr. 1383/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si ale art. 164 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1386/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 281^1 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1406/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 si ale art. 164 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1489/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Decizie nr. 1517/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Decizie nr. 1570/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

Monitorul Oficial, Partea I nr. 863 din 10/12/2009
Decizie nr. 773/2009 – privind eliberarea domnului Irinel Popescu din functia de membru al Consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
Decizie nr. 774/2009 – privind numirea domnului Nicolae-Lucian Duta in functia de membru al Consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
Hotarare nr. 1516/2009 – privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor ce contin obiective de investitii in infrastructura de mediu, care se vor executa in perioada 2009-2013 pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”
Hotarare nr. 1517/2009 – privind stabilirea unor masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor ce contin obiective de investitii in infrastructura de mediu, care se vor executa in perioada 2009-2013
Hotarare nr. 1533/2009 – privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009
Hotarare nr. 1534/2009 – privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009
Hotarare nr. 1536/2009 – privind acordarea de sprijin umanitar de urgenta pentru Republica Moldova, in vederea prevenirii imbolnavirilor prin gripa A/H1N1
Metodologie 2009 – privind organizarea si desfasurarea cursului de initiere in limba romana si scolarizarea copiilor strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si ai cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European
Ordin nr. 5925/2009 – pentru aprobarea metodologiei privind organizarea si desfasurarea cursului de initiere in limba romana si scolarizarea copiilor strainilor si a procedurilor referitoare la elaborarea, aprobarea si distribuirea programelor si manualelor cursului de initiere in limba romana pentru copiii strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si ai cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European
Procedura 2009 – referitoare la elaborarea, aprobarea si distribuirea programelor si manualelor cursului de initiere in limba romana pentru copiii strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si ai cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European

Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 10/12/2009
Acord 2009 – intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polone cu privire la functionarea Institutului Cultural Roman de la Varsovia si a Institutului Polonez din Bucuresti
Acord 2009 – Acord cadru de parteneriat dintre Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene – FRONTEX, semnat la Varsovia la 12 octombrie 2009*)
Decizie nr. 955/2009 – privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzand tarifele de utilizare a spectrului radio datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei
Hotarare nr. 180/2009 – pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 08/91/2008
Hotarare nr. 1416/2009 – pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polone cu privire la functionarea Institutului Cultural Roman de la Varsovia si a Institutului Polonez din Bucuresti, semnat la Varsovia la 5 martie 2009
Hotarare nr. 1488/2009 – pentru abrogarea pct. 4 din anexa nr. 1 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil
Hotarare nr. 1489/2009 – privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteana pentru Tineret Gorj, in administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National
Ordin nr. 280/2009 – privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat dintre Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene – FRONTEX, semnat la Varsovia la 12 octombrie 2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 10/12/2009
Hotarare nr. 1490/2009 – privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 1.275/2008, nr. 107/2009, nr. 244/2009, nr. 245/2009 si nr. 278/2009, prin care se implementeaza Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor consumatoare de energie si de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului si a directivelor 96/57/CE si 2000/55/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului
Norma nr. 10/2009 – pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Bancii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilantul sectorului institutii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32)
Rectificare 2009 – privind Regulamentul nr. 7/2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 54/2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 860 din 10/12/2009
Amendament 2009 – Amendament nr. 2 incheiat intre Guvernul Romaniei, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., convenit prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 12 martie 2009 si la Bucuresti la 15 aprilie 2009, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. pentru finantarea Proiectului de construire a autostrazii Arad-Timisoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 2003 si la Luxemburg la 17 decembrie 2003
Decret nr. 1669/2009 – privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de intelegere privind cadrul institutional al Initiativei de Pregatire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007
Decizie nr. 1577/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) si (2) teza intai din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
Hotarare nr. 1430/2009 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
Hotarare nr. 1431/2009 – privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine
Hotarare nr. 1471/2009 – pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.445/2007 privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri aflate in domeniul public si privat al statului si in administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, urmata de transmiterea acestora in domeniul public al judetului Suceava si in administrarea Consiliului Judetean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina
Hotarare nr. 1475/2009 – pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 incheiat intre Guvernul Romaniei, Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., convenit prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 12 martie 2009 si la Bucuresti la 15 aprilie 2009, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. pentru finantarea Proiectului de construire a autostrazii Arad-Timisoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 2003 si la Luxemburg la 17 decembrie 2003, ratificat prin Legea nr. 250/2004
Hotarare nr. 1502/2009 – privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011
Lege nr. 353/2009 – pentru ratificarea Memorandumului de intelegere privind cadrul institutional al Initiativei de Pregatire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007
Memorandum 2007 – Memorandum de intelegere privind cadrul institutional al Initiativei de Pregatire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei*)
Ordin nr. 1511/2009 – pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 858 din 09/12/2009
Amendament 2009 – Amendament nr. 2 convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 12 martie 2009 si la Bucuresti la 7 aprilie 2009, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005
Hotarare nr. 1432/2009 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, precum si a altor acte normative
Hotarare nr. 1470/2009 – privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Buzau
Hotarare nr. 1485/2009 – pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 12 martie 2009 si la Bucuresti la 7 aprilie 2009, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005
Hotarare nr. 1499/2009 – privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii „Largire la 4 benzi a drumului national DN 5 Adunatii Copaceni-Giurgiu, km 23+200-km 59+100”
Metodologie 2009 – privind organizarea si desfasurarea cursului de initiere in limba romana pentru strainii adulti care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European
Ordin nr. 294/2009 – privind acordarea titlului de parc industrial Societatii Comerciale „Allianso Business Park” – S.R.L.
Ordin nr. 298/2009 – pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, nr. 269/2009 privind instituirea unor masuri de diminuare a cheltuielilor de personal la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor
Ordin nr. 5924/2009 – pentru aprobarea metodologiei privind organizarea si desfasurarea cursului de initiere in limba romana, a procedurilor referitoare la elaborarea, aprobarea si distribuirea programelor si manualelor cursului de initiere in limba romana si a procedurilor privind evaluarea participantilor la cursul de initiere in limba romana, pentru strainii adulti care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European
Procedura 2009 – referitoare la elaborarea, aprobarea si distribuirea programelor si manualelor cursului de initiere in limba romana pentru strainii adulti care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European
Procedura 2009 – privind evaluarea participantilor la cursul de initiere in limba romana pentru strainii adulti care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European

Monitorul Oficial, Partea I nr. 856 din 09/12/2009
Decizie nr. 1558/2009 – privind sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului
Hotarare nr. 1426/2009 – privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului
Hotarare nr. 1486/2009 – pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 605/2009 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru autoritatile administratiei publice locale
Metodologie 2009 – Metodologie de lucru privind planificarea strategica si planificarea bugetara pe programe in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor
Ordin nr. 285/2009 – pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind planificarea strategica si planificarea bugetara pe programe in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor
Ordin nr. 88/2009 – pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica
Ordin nr. 279/2009 – pentru aprobarea Regulamentului privind recrutarea, promovarea in functii de executie si de conducere si evaluarea personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Public
Procedura 2009 – privind schimbarea furnizorului de energie electrica
Regulament 2009 – privind recrutarea, promovarea in functii de executie si de conducere si evaluarea personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Public

Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 09/12/2009
Decizie nr. 1367/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (2)-(5) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului
Decizie nr. 1397/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3, 4 si 5 din Codul penal si art. 84 alin. 1 pct. 2 si 3 si alin. 2 teza a doua din Legea nr. 59/1934 asupra cecului
Decizie nr. 1398/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18^1 alin. 2 din Codul penal
Decizie nr. 1399/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. 1 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale
Decizie nr. 1400/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
Decizie nr. 1401/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3) si art. 83 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, art. 3 alin. (4) si art. 5 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat din 2004, art. 171 alin. 2, art. 183 alin. 1 si 2, art. 262 pct. 1 lit. a) si art. 278^1 alin. 8 lit. a)-c) din Codul de procedura penala si art. 281 din Codul penal
Decizie nr. 1402/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 580^3 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1413/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant

Monitorul Oficial, Partea I nr. 852 din 09/12/2009
Decizie nr. 1272/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 454, art. 456, art. 457, art. 459 si art. 460 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1329/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. 1 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1340/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 si art. 248^1 din Codul penal
Decizie nr. 1350/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253 alin. 2 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1351/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 163, art. 399 alin. 2 si alin. 2^1 si art. 578-580^1 din Codul de procedura civila si ale art. 1201 din Codul civil
Decizie nr. 1355/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Decizie nr. 1357/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 alin. (1) si art. 28 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Decizie nr. 1358/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136-218 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Decizie nr. 1369/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 612 din Codul civil
Decizie nr. 1370/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 616-618 din Codul civil

Monitorul Oficial, Partea I nr. 851 din 08/12/2009
Hotarare nr. 1436/2009 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotarare nr. 1500/2009 – privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Varianta de ocolire a municipiului Arad” km 0+000-km 12+000, judetul Arad
Norma metodologica 2009 – privind vanzarea de catre Ministerul Apararii Nationale a unor locuinte de serviciu pe care le are in administrare
Norma metodologica 2009 – de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare (SMURD), precum si a modelului de autorizatie emis de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti
Ordin nr. 120/2009 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind vanzarea de catre Ministerul Apararii Nationale a unor locuinte de serviciu pe care le are in administrare
Ordin nr. 1519/2009 – pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare (SMURD), precum si a modelului de autorizatie emis de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti
Ordin nr. 1521/2009 – pentru modificarea anexei nr. 2A la Ordinul ministrului sanatatii nr. 326/2009 privind infiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii si Comisiei nationale de transparenta
Ordin nr. 2060/2009 – pentru modificarea pct. 9.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.287/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Crestere a competitivitatii economice”, axa prioritara 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 „Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din 08/12/2009
Decizie nr. 23/2009 – privind examinarea recursului in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea dispozitiilor art. 146 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala
Decizie nr. 1344/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Decizie nr. 1426/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 din Codul penal
Decizie nr. 1429/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) lit. A pct. 15 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si inlaturarea unor masuri si sanctiuni
Decizie nr. 1459/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 si 209 din Codul penal
Decizie nr. 1501/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 160 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1597/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 452 alin. 2 lit. c) din Codul de procedura civila
Hotarare nr. 1495/2009 – privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru acordarea de daruri cu ocazia sarbatorii Craciunului si a Anului Nou
Ordin nr. 272/2009 – privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activitati de explorare privind concursul public de oferta, Runda nr. 70/2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 849 din 08/12/2009
Decizie nr. 1233/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 pct. 10 si art. 48 alin. (9) si (14) teza finala din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
Decizie nr. 1263/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania
Decizie nr. 1279/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (2), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (2) si art. 26 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Decizie nr. 1305/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (3) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
Decizie nr. 1307/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Decizie nr. 1309/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 261 alin. (2) si art. 275 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Decizie nr. 1325/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
Decizie nr. 1390/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1-4 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 08/12/2009
Decizie nr. 1496/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 350 si art. 160^b din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1497/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 alin. 1 lit. e) din Codul de procedura penala
Decizie nr. 893/2009 – privind sanctionarea cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii Societatii Comerciale MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.
Decizie nr. 900/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale DIAS-BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Hotarare nr. 1414/2009 – pentru infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Sanatate Publica
Hotarare nr. 1420/2009 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
Hotarare nr. 1423/2009 – privind reorganizarea institutiilor publice din subordinea Ministerului Afacerilor Externe
Hotarare nr. 1480/2009 – pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Autostrada Nadlac-Arad”

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: