Noutati Legislative din fisierul de actualizare 02.01.2010

Monitorul Oficial, Partea Ibis nr. 868b din 14/12/2009
Anexa 2009 – cuprinzand anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.531/2009 privind finantarea in anul 2009, din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii pe anul 2009, a unor cheltuieli de capital pentru unitati de invatamant preuniversitar de stat si alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru finantarea unor cheltuieli de capital pentru autoritatile administratiei publice locale la unitati de invatamant preuniversitar de stat

Monitorul Oficial, Partea Ibis nr. 805b din 25/11/2009
Anexa 2009 – cuprinzand Anexele nr. 1-7 la Ordinul Ministerul Administratiei si Internelor nr. 204/2009 pentru modificarea si completarea Normativului privind asigurarea tehnica de marina a structurilor detinatoare de nave din Ministerul Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 636/2008

Monitorul Oficial, Partea I nr. 924 din 30/12/2009
Hotarare nr. 39/2009 – privind cererea de anulare a alegerilor desfasurate in turul doi de scrutin la data de 6 decembrie 2009, pentru functia de Presedinte al Romaniei, formulata de Partidul Social Democrat si Partidul Conservator
Hotarare nr. 1606/2009 – pentru completarea art. 39 din Hotararea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei
Hotarare nr. 1609/2009 – privind infiintarea camerelor agricole judetene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanta agricola judetene, aflate in subordinea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola
Ordin nr. 316/2009 – privind acordarea titlului de parc industrial Societatii Comerciale „WPD Development Ro” – S.R.L. pentru locatia din comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova
Ordin nr. 103/2009 – pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune consumatorilor captivi, altii decat cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, precum si a preturilor pentru energia reactiva si pentru abrogarea art. 18 din Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglementate, cuprins in anexa nr. III la Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 57/1999
Ordin nr. 5919/2009 – pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 4.854/2008 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala „Henri Coanda” din Baia Mare
Ordin nr. 5920/2009 – pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 4.128/2009 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita „Maestre Pie” din Targu Jiu
Ordin nr. 5922/2009 – pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 3.562/2009 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita „Benita” din Bistrita

Monitorul Oficial, Partea I nr. 921 din 29/12/2009
Decret nr. 1903/2009 – pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2009 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 9 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
Ghid 2009 – Ghid de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national
Lege nr. 391/2009 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2009 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 9 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
Modificare 2009 – Modificare si completare la Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Ordin nr. 16/2009 – privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008
Ordin nr. 1683/2009 – pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

Monitorul Oficial, Partea I nr. 911 din 24/12/2009
Regulament nr. 25/2009 – privind utilizarea abordarii avansate de evaluare si aprobarea utilizarii acestei abordari de catre institutiile de credit, pentru riscul operational

Monitorul Oficial, Partea I nr. 906 din 23/12/2009
Acord 2009 – Acord de coproductie in domeniul cinematografiei intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze
Hotarare nr. 54/2009 – privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2010
Hotarare nr. 55/2009 – privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
Hotarare nr. 1525/2009 – pentru aprobarea Acordului de coproductie in domeniul cinematografiei intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze, semnat la Cannes la 18 mai 2009
Hotarare nr. 1583/2009 – privind modificarea lungimii unui drum judetean, situat in judetul Braila
Hotarare nr. 1584/2009 – pentru completarea anexei nr. 20 la Hotararea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna
Hotarare nr. 1594/2009 – privind trecerea unor constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si desfiintarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare nr. 1597/2009 – privind aprobarea Planului de realizare a cadastrului general pentru anul 2009
Ordin nr. 3420/2009 – pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice
Ordin nr. 6108/2009 – privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara „Grigore Moisil” din Viseu de Sus

Monitorul Oficial, Partea I nr. 900 din 22/12/2009
Declaratie nr. 4/2009 – a Parlamentului Romaniei cu privire la depunerea juramantului de catre Presedintele Romaniei
Decizie nr. 778/2009 – privind eliberarea doamnei Maria Muga din functia publica de inspector general de stat al Inspectiei Sociale
Decizie nr. 779/2009 – privind numirea unui membru in organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor
Decizie nr. 780/2009 – pentru numirea domnului Ionel Florin in functia publica de secretar general adjunct in cadrul Ministerului Economiei
Hotarare nr. 1563/2009 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Hotarare nr. 1591/2009 – privind darea in administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Autoritatea Nationala a Vamilor a unor bunuri imobile aflate in proprietatea publica a statului
Hotarare nr. 1592/2009 – privind transmiterea unui imobil, aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si din concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR” – S.A. in administrarea Consiliului Local Zlatna
Hotarare nr. 1593/2009 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Monetaria Statului” din subordinea Bancii Nationale a Romaniei
Norma nr. 12/2009 – pentru modificarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 26/2006 privind raportarea statistica a datelor pentru elaborarea balantei de plati
Ordin nr. 1718/2009 – pentru aprobarea formatului autorizatiei si al acordului de import privind introducerea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic, in alte scopuri decat introducerea pe piata
Rectificare 2009 – privind Hotararea Guvernului nr. 1.531/2009
Rectificare 2009 – privind Hotararea Guvernului nr. 1.570/2009
Rectificare 2009 – privind Hotararea Guvernului nr. 599/2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 896 din 22/12/2009
Decizie nr. 1513/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Decizie nr. 1519/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 alin. (3) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice
Decizie nr. 1520/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei
Decizie nr. 1552/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1562/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Decizie nr. 1568/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca
Decizie nr. 1574/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 155 lit. d) si e) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Decizie nr. 1579/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Decizie nr. 1604/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedura civila

Monitorul Oficial, Partea I nr. 895 din 22/12/2009
Decizie nr. 934/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale C.P.R. EVAL – BROKER DE ASIGURARI – S.R.L.
Decizie nr. 994/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale JOLILI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.
Decizie nr. 995/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale FERDINAND ASIGURARI-BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Hotarare nr. 1523/2009 – privind aprobarea Planului de actiuni pentru situatii de urgenta pentru anul gazier 2009-2010
Hotarare nr. 1581/2009 – privind aprobarea organizarii in Romania a Conferintei europene la nivel inalt cu tema „O mai buna sanatate pentru vieti mai bune. Accelerarea dezvoltarii si bunastarii copiilor cu dizabilitati mentale”
Norma metodologica 2009 – privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2009
Ordin nr. 3387/2009 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 18/12/2009
Hotarare nr. 1494/2009 – pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Palatul de Justitie Neamt”
Hotarare nr. 1524/2009 – pentru modificarea art. 42 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 81/2003
Hotarare nr. 1560/2009 – pentru modificarea art. 5 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 1.244/2009 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgenta intreprinse in scopul inlaturarii pagubelor provocate de inundatiile din luna iulie 2008
Hotarare nr. 1567/2009 – privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Dambovita
Hotarare nr. 1568/2009 – privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Alba
Hotarare nr. 1569/2009 – privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Neamt
Hotarare nr. 1570/2009 – privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009
Ordin nr. 1000/2009 – pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007
Ordin nr. 3387/2009 – pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 927/C/2006
Rectificare 2009 – privind cuprinsul anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.307/2009
Rectificare 2009 – privind cuprinsul anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.407/2009
Rectificare 2009 – privind cuprinsul Documentului atasat (anexa nr. 2) la Acordul de imprumut (Primul imprumut pentru politici de dezvoltare) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, datat 1 septembrie 2009, ratificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2009
Regulament nr. 24/2009 – privind lichiditatea institutiilor de credit
Regulament nr. 28/2009 – privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 18/12/2009
Acord 2009 – Acord suplimentar la Memorandumul multilateral de intelegere privind Programul comun NATO E-3A, referitor la aderarea Guvernului Romaniei
Acord 2009 – Acord suplimentar la Memorandumul de intelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, referitor la aderarea Guvernului Romaniei
Circulara nr. 46/2009 – privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede dedicate aniversarii a 300 de ani de la nasterea episcopului Petru Pavel Aron
Circulara nr. 47/2009 – privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2009
Decret nr. 1853/2009 – privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului Romaniei la Memorandumul multilateral de intelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, si a Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului Romaniei la Memorandumul de intelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, semnat la 26 septembrie 1984 si revizuit la 27 martie 2003, semnate la Bucuresti la 19 martie 2009
Decizie nr. 1518/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedura civila
Hotarare nr. 1530/2009 – privind acordarea de sprijin umanitar de urgenta pentru Ucraina si Republica Macedonia in vederea prevenirii imbolnavirilor prin gripa A/H1N1
Lege nr. 377/2009 – pentru ratificarea Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului Romaniei la Memorandumul multilateral de intelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, si a Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului Romaniei la Memorandumul de intelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, semnat la 26 septembrie 1984 si revizuit la 27 martie 2003, semnate la Bucuresti la 19 martie 2009
Metodologie 2009 – Metodologie si criteriile de acordare a gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar
Ordin nr. 1043/2009 – privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale C.C.A. LEASING IFN – S.A.
Ordin nr. 1242/2009 – pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane privind autorizarea organizatiilor distribuitoare de produse aeronautice RACR-C1
Ordin nr. 6054/2009 – privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar
Reglementare 2009 – Reglementare Aeronautica Civila Romana privind autorizarea organizatiilor distribuitoare de produse aeronautice RACR-C1

Anunțuri

Etichete:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: