Stiri economice 05.01.2010

ANAF modifica formularul 301 privind decontul special de TVA

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat un nou model al Formularului 301 privind decontul special de TVA, ca urmare a modificarilor in materie de taxa pe valoare adaugata de la 1 ianuarie 2010, aduse de OUG nr. 109/2009.

Prin dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea Codului fiscal, au fost aduse modificari legislative in materia taxei pe valoarea adaugata, cu intrare in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2010.

Astfel, avand in vedere modificarile aduse art.1563 din Codul fiscal, referitoare la persoanele care au obligatia depunerii decontului special de taxa pe valoarea adaugata, tinand cont de noile prevederi ale art.150 din Codul fiscal, ANAF modifica instructiunile de completare a decontului special de taxa pe valoarea adaugata si a formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”.

Contribuabilii care au obligatia sa depuna decontul special de taxa pe valoarea adaugata

Sectiunea 1 „Achizitii intracomunitare de bunuri taxabile – altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile” se completeaza numai de catre persoanele inregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, dar care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod.

In aceasta categorie se cuprind:
– persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal) sau persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152 din acelasi cod, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se
inregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt inregistrate conform art. 1531 din acelasi cod;
– persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal.

La aceasta sectiune persoanele mai sus mentionate declara achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, altele decat achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precum si achizitiile efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele inscrise in facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri).

Sectiunea a 2-a „Achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi” se completeaza de catre orice persoana care nu este inregistrata si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca este sau nu este inregistrata conform art. 1531 din acelasi cod, care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri).

Sectiunea a 3-a „Achizitii intracomunitare de produse accizabile” se completeaza de catre persoanele impozabile care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 1531 din acelasi cod, care efectueaza achizitii intracomunitare de produse
accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri).

Sectiunea a 4-a „Operatiuni prevazute la art. 150 alin. (2) din Codul fiscal” se completeaza de catre:
– persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv orice persoane impozabile, inclusiv persoanele juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din acelasi cod, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal si care sunt furnizate de catre persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Romaniei sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, chiar daca sunt inregistrate in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal.

Sectiunea a 5-a „Operatiuni prevazute la art. 150 alin. (3), (5) si (6) din Codul fiscal” se completeaza de catre:
– persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (3) din Codul fiscal, respectiv orice persoane inregistrate conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, carora li se livreaza gaze naturale sau energie electrica in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f) din acelasi cod, daca aceste livrari sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite in Romania sau
nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrari de bunuri pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, chiar daca sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
– persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5) din Codul fiscal, respectiv persoanele care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod, si din cauza carora bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) si d) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care are loc un import de bunuri sau o
achizitie intracomunitara de bunuri;
– persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (6) din Codul fiscal, respectiv persoanele impozabile sau persoanele juridice neimpozabile, stabilite in Romania sau nestabilite in Romania, dar inregistrate prin reprezentanti fiscali, care sunt beneficiare ale unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania, conform art. 132 sau 133 din Codul fiscal, in
cazul in care livrarile de bunuri/prestarile de servicii sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite in Romania sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal si care nu sunt inregistrate in Romania conform art. 153 din Codul fiscal.

Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se depune la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal sau este luat in evidenta fiscala, dupa caz. Decontul special trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei.

Formularul se depune:
a) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor prevazute la sectiunile 1, 3, 4 si 5 din formularul (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”;
b) inainte de inmatricularea in Romania a unui mijloc de transport nou, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei eferente operatiunii prevazute la sectiunea 2 din formular. Daca in aceeasi luna persoana efectueaza mai multe achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de taxa pentru aceeasi luna, fara a bifa casuta „Declaratie rectificativa”.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se depune, in format electronic, astfel:
-la registratura organului fiscal competent;
-la posta, prin scrisoare recomandata;
-prin completare pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de catre contribuabilii eligibili conform reglementarilor de utilizare a serviciului;

Formularul se editeaza in doua exemplare:
– un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;
– un exemplar se pastreaza de contribuabil.

Formatul electronic al decontului special de taxa pe valoarea adaugata se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si se transmite organului competent pe suport electronic.

Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul Agentiei Nationala de Administrare Fiscala.

Rovinieta electronica ar putea fi introdusa in primul trimestru din 2010

Rovinieta electronica ar putea fi introdusa in primul trimestru din 2010, iar prin acest sistem se va putea verifica daca soferul a achitat sau nu taxa de drum , a declarat, luni, la Senat secretarul de stat in MTI, Marin Anton.

Ministerul Transporturilor a anuntat ca din vara acestui an va fi functional sistemul electronic de verificare a rovinietelor. Incepand cu introducerea sistemului de monitorizare a rovinietei, nu va mai fi nevoie de aplicarea unor autocolante. Sistemul va functiona in paralel cu vechea rovinieta cu autocolant.

„Prin implementarea sistemului la plata rovinietei, numarul masinii va fi introdus intr-o baza de date, iar ulterior, prin intermediul camerelor instalate pe drumurile nationale se va verifica daca rovinieta a fost achitata. Cu banii de pe rovinietele electronice se va reusi strangerea unor bani pentru drumuri. Licitatia a avut loc fiind castigata de o firma dar exista acea perioada de zece zile pentru depunerea contestatiilor” a declarat pentru NewsIn ,directorul general al CNADNR, Dorina Tiron.

Sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control a rovinietei necesita o investitie de 38,45 milioane lei plus TVA, aceasta fiind suportata din bugetul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR).

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR) ofera pana la 93.870.000 lei, fara TVA, echivalent a 22.350.000 euro, pentru achizitionarea unui sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control a rovinietelor.

„Valoarea estimata pentru contractul supus procedurii de achizitie publica este de 38.451.000 lei, echivalent a 9.155.000 euro. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui servicii similare (cf art. 25 alin.(1) din OUG nr. 34/2006) pentru o valoare estimata de 55.419.000 lei, fara TVA, echivalent a 13.195.000 euro, rezultand o valoare estimata de 93.870.000 lei, fara TVA, echivalent a 22.350.000 euro”, potrivit unui anunt al CNADNR din septembrie.

Data limita pana la care companiile au depus ofertele a fost stabilita pe 2 noiembrie 2009.

„(…) rovinieta electornica permite plata si punerea acestui sticker in parbriz si urmarirea electonica, asa cum se face in tarile Uniunii Europene, in mod modern si civilizat. Va exista un sistem computerizat de urmarire a plati, practic rovinieta inseamna plata taxei de drum pentru autovehicule ” a explicat secretarul de stat in MTI Marin Anton.

Fiscalitatea in 2010: Daca tot exista facilitati, de ce sa lasi bani statului

2010 incepe cu doua masuri foarte importante care aduc a relaxare fiscala. Este vorba de doua legi, una priveste neimpozitarea profitului reinvestit si a doua amanarea la plata a datoriilor catre stat.

Potrivit legii 329/2009, profitul investit in productia sau achizitia de echipamente tehnologice privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul obtinerii de venituri impozabile, este scutit de impozit pana la 31 decembrie 2010.

Scutirea de impozit pe profit se acorda in limita impozitului datorat pentru perioada respectiva.

Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz, iar suma pentru care s-a beneficiat de scutire va fi repartizata pentru constituirea rezervelor pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar.

In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat sa repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.

A doua lege care ar putea fi folosita de firme pentru finantare este cea care permite amanarea platii datoriilor catre stat. O astfel de facilitate a existat si in 2009 insa din cauza conditiilor de accesare, prea dificile, nu a a avut succes. Mai precis, doar 130 de firme au reusit sa obtina amanarea la plata.

In 2010, facilitatea devine mult mai accesibila. Potrivit legii 363/2009, oricare firma poate sa-si amane platile catre stat.
Singurele conditii de accesare a acestei facilitati sunt depunerea tuturor declaratiilor fiscale si cazierul fiscal curat. De asemenea, firma solicitanta trebuie sa nu fie in insolventa.

La 20 decembrie 2010 este data-limita pana la care aceasta facilitate poate functiona. Cererile pot fi depuse pana cel tarziu pe 30 iunie 2010. Amanarea se poate face pe o perioada de maximum un an.

Pentru acces la facilitate este nevoie si de constituirea unor garantii. Bunurile oferite sau alte garantii constituite in vederea instituirii masurilor asiguratorii trebuie sa ajunga la 20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii, daca amanarea se acorda pe o perioada de pana la 3 luni inclusiv.
Pentru amanari mai lungi, garantiile trebuie sa ajunga insa la 40% din suma amanata plus dobanzi.

Dobanda pentru sumele amanate este mai mica decat cea standard de 0,1% pe zi. Nivelul ei este de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amanare la plata.

Firmele, scutite de impozit pe profitul reinvestit in 2010

Profitul investit in productia sau achizitia de echipamente tehnologice folosite in obtinerea de venituri impozabile este scutit de impozit si in 2010, insa contribuabilii platesc impozitul minim daca acesta depaseste impozitul pe profit pentru castigurile din ultimul trimestru din 2009. Prevederile sunt cuprinse intr-o Hotarare de Guvern prin care sunt modificate normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, publicata in Monitorul Oficial, scrie NewsIn.

Potrivit actului normativ, profitul investit reprezinta „soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la inceputul anului, utilitzat in acest scop in anul efectuarii investitiei”.

Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.

Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2009, in aplicarea neimpozitarii profitului reinvestit se ia in considerare profitul contabil inregistrat incepand cu 1 octombrie 2009 si investit in activele produse sau achitionate dupa acea data.

„In cazul in care, ca urmare a aplicarii prevederilor (…) impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii sunt obligati la plata impozitului minim”, se arata in textul Hotararii.

Potrivit Legii privind reorganizarea unor autoritati si instutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, masura neimpozitarii profitului reinvestiti se aplica pana la 31 decembrie 2010.

In legatura cu impozitul minim, premierul Boc a declarat in mai multe randuri ca acesta va fi mentinut doar pentru anumite domenii si activitati unde evaziunea fiscala nu poate fi combatuta altfel, precum hoteluri si restaurante, insa deocamdata guvernul nu a luat o decizie in aceasta privinta.

Guvernul a scutit de la impozit profitul reinvestit incepand cu 1 octombrie 2009.

Asigurarea obligatorie a locuintelor ar putea fi pusa in aplicare de la finele primului trimestru

Procesul de emitere a politelor de asigurare obligatorie a locuintelor ar putea sa inceapa spre finele primului trimestru al acestui an, daca Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor (PAID) va incheia contractul de reasigurare, a declarat pentru MEDIAFAX directorul general al PAID, Marius Bulugea.

„Fara reasigurator, fara un contract de reasigurare, PAID nu poate sa inceapa sa emita politele de asigurare obligatorie a locuintelor. In cursul acestei sapatmani, PAID va publica anuntul de participare destinat brokerilor de reasigurare. Daca procesul de negociere nu va intampina dificultati, contractul de reasigurare ar putea fi semnat pana la finele primului trimestru, iar PAID va putea sa emita politele de asigurare”, a afirmat Bulugea.

Legea 260 privind asigurarea obligatorie a locuintelor a fost adoptata in noiembrie 2008. La acea vreme, reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor au anuntat ca obligativitatea asigurarii locuintei va deveni efectiva la 1 iulie 2009, termen decalat pentru 1 ianuarie 2010, principalul motiv al intarzierii fiind neconstituirea PAID.

In octombrie 2009, presedintele Consiliului de Administratie al PAID, Constantin Toma, a declarat ca obligativitatea asigurarii locuintei va deveni efectiva la 1 iulie 2010, termen conditionat de dezvoltarea unui sistem informatic pentru gestionarea celor aproape 8,5 milioane de contracte aferente fondului locativ national.

Conform legislatiei, proprietarii de imobile sunt obligati sa incheie o polita de asigurare, prima fiind diferentiata in functie de tipul de locuinta, intre 10 si 20 de euro. Valoarea asigurata a unei locuinte nu va depasi 20.000 de euro, iar nivelul minim se va situa la 10.000 de euro.

Nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei.

Persoanele fizice sau juridice care nu isi asigura locuintele aflate in proprietate, in conditiile Legii 260/2008, nu beneficiaza, in cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit actului normativ, de niciun fel de despagubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuintelor.

Bulugea a afirmat ca valoarea primei de reasigurare va depinde de gradul de cuprindere in asigurare al locuintelor, pe care l-a estimat la 25% in primul an de aplicare a Legii 260/2008, in conditiile in care fondul locativ national numara circa 8,5 milioane de locuinte.

El a mai spus ca, pana la finele lunii ianuarie, PAID va incheia procesul de elaborare a caietului de sarcini pentru licitatia privind achizitionarea sistemului informatic care va gestiona datele referitoare fondul locativ national.

„Valoarea viitorului contract va fi de ordinul milioanelor de euro”, a spus seful PAID.

Potrivit datelor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), doar cel mult 15% din fondul locativ national beneficiaza de protectie printr-o polita de asigurare facultativa.

PAID s-a infiintat in septembrie 2009, cand 13 asiguratori au semnat actele de constituire a Pool-ului, aportul acestora la capitalul social al asiguratorului fiind de 4,545 milioane de euro (19,34 milioane lei).

Cu o participatie de 15% s-au inscris Astra, Clal Romania si Groupama Asigurari. ABC Asigurari, Ardaf, Carpatica Asig, Certasig, City Insurance, Credit Europe Asigurari, Euroins (fosta Asitrans), Generali si Grawe Romania s-au inregistrat, fiecare, cu o participatie de 5,5%.

Cei 13 asiguratori au avut in 2008 o pondere de 33,7% din segmentul asigurarilor generale, care au insumat 7,07 miliarde de lei.

Petrom a majorat luni preturile carburantilor

Petrom a majorat luni pretul de referinta la benzina si motorina cu sase bani pe litru, ca urmare a evolutiei cotatiilor internationale la produsele petroliere, a anuntat compania.

Astfel, benzinele Premium fara plumb si Top Premium fara plumb 99+ costa 4,04 lei/ litru, respectiv 4,41 lei/ litru, iar sortimentele OMV Carrera 95 si OMV Carrera 100 au un pret de 4,18 lei/ litru si 4,81 lei/ litru.

Motorina Top Nordic Diesel poate fi cumparata cu 3,97 lei/ litru, iar OMV Sprint Diesel cu 4,01 lei/ litru. Totodata, preturile motorinelor Euro Diesel 5 si OMV Alpin Diesel a urcat la 3,80 lei/ litru, respectiv 4,3 lei/ litru.

Viitorul economic al UE, decis in lunile care urmeaza

Urmatoarele cateva luni vor fi decisive pentru viitorul economic al Uniunii Europene, „Cei 27” urmand sa se puna de acord asupra unui plan economic pe 10 ani, in incercarea de a contracara efectele crizei economice, trasand liniile unei cresteri sanatoase si a crearii a noi locuri de munca.

Confruntandu-se cu cea mai mare rata a somajului din ultimul deceniu, cu o populatie din ce in ce mai batrana si cu deficite bugetare usturatoare, tarile Uniunii trebuie sa gaseasca o solutie pentru a prospera, arata EuObserver.

Avand in vedere ca Strategia de la Lisabona expira in 2010, numeroase summit-uri europene sunt asteptate sa aiba loc in cele sase luni de presedintie a Spaniei.

Strategia de la Lisabona, adoptata pentru prima oara de liderii Uniunii Europene in 2000, constituie un pachet de masuri al caror obiectiv este imbunatatirea performantelor economiilor Europene. Strategia a fost relansata in timpul Consiliului European din martie 2005, iar Consiliul European de luna viitoare va trebui sa-si focalizeze atentia asupra celor trei prioritati stabilite de presedintia germana a Uniunii.

Scopul Strategiei de la Lisabona, de a transforma Uniunea intr-una dintre „cele mai competitive si performante economii existente” pana in 2010, a esuat in mod evident.

Succesorul Strategiei de la Lisabona, care poarta „numele de cod” Strategia UE 2020, nu va fi foarte diferit, ca si tinte, de cele fixate inca din 2000.

Aceasta strategie ar trebui sa permita Uniunii Europene sa se redreseze total dupa criza si sa isi accelereze evolutia catre o economie bazata pe cunoastere ecologica.

Ce propune Strategia UE 2020

In vederea elaborarii acestei noi strategii, Comisia Europeana a lansat in 24 noiembrie 2009 un document de consultare publica. Documentul propune trei obiective tematice importante pentru UE la orizontul anului 2020: crearea de valoare prin cunoastere, dezvoltarea competentelor cetatenilor in cadrul unor societati care favorizeaza incluziunea si crearea unei economii competitive, conectate si ecologice.

Noua strategie trebuie sa ofere conditii cadru adecvate pentru inovare si cercetare, prin oferirea de stimulente si punerea in comun a resurselor publice si private. Obiectivele pentru anul 2020 vor putea fi atinse numai intr-un Spatiu European al Cercetarii eficient, eficace si cu finantare adecvata. Politicile de educatie vor trebui reformate astfel incat randamentul lor sa creasca si sa conduca la combaterea excluziunii sociale si a saraciei.

Educatia si cercetarea, inovarea si creativitatea sunt principalele prioritati pentru realizarea societatii europene bazata pe cunoastere. Trebuie intreprinse masuri pentru crearea unei veritabile piete unice online pentru ca beneficiile economiei digitale sa fie folosite la potentialul lor maxim.

Beneficiile economiei bazate pe cunoastere depind de contributia directa a lucratorilor, competentele acestora jucand un rol central pentru cresterea economica europeana. Flexisecuritata va ocupa un loc central in urmatorul deceniu, fiind instrumentul care poate raspunde adecvat provocarilor impuse de noi locuri de munca care necesita competente noi. Mobilitatea fortei de munca trebuie sa contribuie la o mai buna corelare a cererii si ofertei pe piata muncii, dar si la asigurarea necesarului de noi competente.

Intarirea culturii antreprenoriale, cu accent pe o atitudine pozitiva in asumarea riscurilor si a capacitatii de inovare, reprezinta un instrument care contribuie la asigurarea competitivitatii.

Crearea unei economii competitive, conectate si ecologice: noua economie a UE va trebui sa faca fata constrangerilor impuse de cresterea preturilor la energie, de concurenta in crestere pentru resurse si piete, dar si a celor impuse de emisiile de carbon.

In materie de guvernanta, Comisia Europeana propune intarirea rolului Consiliului European in coordonarea strategiei, dar si a Parlamentului European. La nivelul statelor membre, se doreste o mai mare responsabilitate si o implicare activa a parlamentelor nationale. Statele membre isi vor stabili obiective proprii pe o perioada de cinci ani, tinand cont de contextul economic si social national. Progresele inregistrate vor fi monitorizate anual de catre Comisie si Consiliu.

De aici incolo, vor urma luni de negocieri, discutii blocate si deblocate doar pentru a fi impotmolite din nou, pentru ca in final sa se ajunga la ceea ce va reprezenta noul plan economic al Uniunii Europene pentru urmatorii 10 ani.

Cele mai probabile neintelegeri vor fi la nivelul stabilirii tintelor care sa aiba si sanse de a fi atinse, in general, si a mecanismelor care sa ajute la ducerea la bun sfarsit a acestei misiuni, in particular.

Publicitatea da primele semne de revenire

Specialistii din publicitate asteapta in 2010 primele semne de revenire ale industriei, grav afectate anul trecut de criza financiara, estimand ca bugetele de promovare vor scadea cu maxim 10% anul acesta, fata de caderea de 40% inregistrata in 2009.

Criza financiara a determinat companiile sa taie adanc in bugetele de publicitate pentru 2009, socul resimtit de advertiseri fiind cu atat mai mare cu cat 2008 a reprezentat un varf fara precedent al cresterii, scrie Adevarul.

La inceputul lui 2010, cand efectele crizei economice incep sa se risipeasca, specialistii indraznesc sa fie din nou optimisti, anticipand o scadere de 5-10% a pietei de publicitate, potrivit lui Bogdan Prajisteanu, managing director al agentiei Mediaedge:cia.

Stefan Iordache, CEO al grupului Leo Burnett, crede ca industria de publicitate nu va inregistra schimbari notabile in 2010, estimand totusi o revenire a pietei de comunicare pe toate mediile in a doua jumatate a acestui an.

Efectele intarziate ale crizei vor pune in continuare suficiente probleme in 2010, insa noul an va fi depasit mai usor cu ajutorul „lectiilor din 2009”, crede si Mona Opran, managing director al agentiei Saatchi& Saatchi, care mizeaza pe o crestere de pana 15% a agentiei sale.

Summit extraordinar UE la 11 februarie, consacrat situatiei economice

Liderii UE se vor reuni la Bruxelles la 11 februarie pentru un summit extraordinar consacrat relansarii cresterii economice, a anuntat luni presedintele Consiliului european, Herman Van Rompuy, in prima sa mare initiativa in aceasta functie.

„Este prima mea zi oficiala de lucru. Pregatesc deja viitorul Consiliu european din 11 februarie. Am luat initiativa de a convoca acest Consiliu, a carui tema principala va fi economia”, a spus Van Rompuy, potrivit AFP.

„Avem nevoie de o mai mare crestere economica, pentru a finanta pe o baza solida modelul nostru social si pentru a ne pastra modul de viata european”.

Fostul premier belgian ocupa de la inceputul anului postul de presedinte al UE, infiintat de Tratatul de la Lisabona.

Taxe de parcare in Bucuresti de trei ori mai mari in 2010

Bucurestenii vor plati in acest an taxe de pana la trei ori mai mari pentru locurile de parcare, conform unei hotarari a CGMB, cuatumul anual al acestora variind intre 109,5 lei si 164.25 lei fata de 36,5 si 76,65 lei anul trecut.

In zona fiscala D, taxa de parcare anuala este de 109,5 lei fata de 36,5 lei anul trecut, ceea ce reprezinta o crestere de trei ori. In zona C cresterea este 2,7 ori de la 47,45 la 127,75 lei, in zona B de 2,5 ori de la 58,4 la 146, iar in zona A de 2,15 ori de la 76,54 lei la 164,25 lei pe an.

Este una din cele mai mari cresteri de taxe din Capitala. Pentru terenuri si masini, bucurestenii vor plati taxe si impozite mai mari din 2010, in medie cu 15%. Bonificatia pentru plata taxelor pana la 31 martie este anul acesta de 10%, fata de 7% anul trecut.

Pentru cladiri din beton sau caramida arsa, care au instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire, valorea impozabila pe metrul patrat urmeaza sa fie taxata cu 806 lei, fata de 702 lei in acest an.

Pentru acelasi gen de cladire, dar fara utilitati, valoarea impozabila urmeaza sa creasca la 478 lei, fata de 417 lei in 2009. La cladirile din lemn sau caramida arsa, valoarea impozabila pe metrul patrat va ajunge la 219 lei, fata de 191 lei in prezent.

Impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii. Valoarea impozabila se ajusteaza in functie de zona in care este amplasata cladirea, de inaltimea si de vechimea constructiei.

Si la terenuri este vorba de o crestere a impozitului de pana la 15%. Un hectar de teren intravilan in zona A va fi taxat cu 8.921 lei, fata de 7.774 lei in prezent. Cresteri similare sunt si la celelalte categorii de terenuri intravilane: B 7408, fata de 6455, C 5600, fata de 4880 , D, 3832 fata de 3.339 lei.

Impozitele pentru autoturisme sunt calculate in functie de capacitatea cilindrica a motoarelor. Proprietarii de motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitate cilindrica de pana la 1.600 cmc vor plati impozite de opt lei, fata de sapte lei in 2009 pe fiecare 200 cmc ai motorului. Cei care au masini mai puternice, cu capacitate intre 1.601 si 2.000 cmc, sunt taxati cu 18 lei (15 lei)pe fiecare 200 cmc ai motorului.

Proprietarii de masini de teren platesc si mai mult: 36 de lei (30 lei)pe fiecare cmc, pentru cei care au motoare cu capacitatea intre 2.001 si 2.600 cmc si 72 (60 de lei) pe fiecare cmc pentru motoarele cu capacitatea intre 2.601 si 3.000 cmc. Masinile care au motoare cu capacitati de peste 3.001 cmc sunt taxate cu 145 (120 de lei) pe fiecare 200 cmc ai motorului.

Reclame

Etichete:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: