Noutati Legislative din fisierul de actualizare 06.01.2010

Monitorul Oficial, Partea I nr. 5 din 05/01/2010
Decizie nr. 1491/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare in vigoare a Legii nr. 301/2004 – Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Decizie nr. 1578/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
Decizie nr. 1615/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (3) si art. 59 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
Decizie nr. 1634/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie
Decizie nr. 1/2010 – privind transferul, in interesul serviciului, al doamnei Adriana Dontu din functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului in functia publica de director executiv in cadrul Institutiei Prefectului Judetului Brasov
Decizie nr. 2/2010 – privind eliberarea domnului Ioan Hidegcuti din functia publica de secretar general al Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
Hotarare nr. 1628/2009 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din judetele Iasi si Suceava, in cadrul proiectului „Programul de incluziune sociala”, investitii finantate in conformitate cu prevederile Acordului de imprumut nr. 4.825 RO incheiat intre Romania si BIRD si ratificat prin Legea nr. 40/2007, imprumut acordat Guvernului Romaniei de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) si din cofinantare de catre Guvernul Romaniei
Ordin nr. 1136/2009 – privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009
Ordin nr. 1137/2009 – privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 698/636/2009 pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativ
Ordin nr. 1645/2009 – privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009
Ordin nr. 1647/2009 – privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 698/636/2009 pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativ
Rectificare 2010 – privind Hotararea Guvernului nr. 615/2008

Monitorul Oficial, Partea I nr. 4 din 05/01/2010
Decizie nr. 1047/2009 – privind sanctionarea Societatii Comerciale „V.F.C. Group Broker de Asigurare-Reasigurare” – S.R.L. cu retragerea autorizatiei
Decizie nr. 1048/2009 – privind sanctionarea cu retragerea aprobarii acordate domnului Matei Stoica, persoana semnificativa la Societatea Comerciala „Rivera Broker de Asigurare” – S.R.L.
Decizie nr. 1049/2009 – privind sanctionarea Societatii Comerciale „Rivera Broker de Asigurare” – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii
Decizie nr. 1050/2009 – privind sanctionarea Societatii Comerciale „Medins 2002 Romania Broker de Asigurare” – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii
Decizie nr. 1053/2009 – privind retragerea autorizatiei pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, acordata Societatii Comerciale „OTP GARANCIA Asigurari” – S.A.
Norma 2009 – privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului in vederea incadrarii functiei de comandant pentru unitatile sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale
Norma 2009 – privind organizarea si desfasurarea concursului in vederea incadrarii functiei de sef de sectie, sef de laborator, sef de serviciu medical, farmacist-sef sau, dupa caz, de sef ambulatoriu de specialitate in unitatile sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale
Ordin nr. 129/2009 – privind conducerea unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 04/01/2010
Hotarare nr. 1634/2009 – privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Ordin nr. 6188/2009 – privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita „Ethos” din Craiova
Ordin nr. 6190/2009 – privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara „Sanatate si Temperanta” din Braila

Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 04/01/2010
Circulara nr. 1/2010 – privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna ianuarie 2010
Hotarare nr. 1631/2009 – privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului
Norma metodologica 2009 – privind alimentarea cu date si utilizarea paginii de intranet a aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor
Ordin nr. 317/2009 – privind activitatea de informare-documentare in Ministerul Administratiei si Internelor si aprobarea Normelor metodologice privind alimentarea cu date si utilizarea paginii de intranet a aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor
Ordin nr. 3474/2009 – privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2010
Ordin nr. 1637/2009 – pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 75/2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 04/01/2010
Hotarare nr. 1435/2009 – privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din etapa a III-a a Programului de infrastructura municipala, prevazut prin Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomica, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005
Hotarare nr. 1483/2009 – pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman
Hotarare nr. 1632/2009 – privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014
Ordin nr. 6233/2009 – privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita „PRIKINDEL” din Bucuresti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 908 din 23/12/2009
Decret nr. 1902/2009 – pentru numirea Guvernului Romaniei
Hotarare nr. 1559/2009 – pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea „Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevazute in etapa I de implementare a programului
Norma metodologica 2009 – privind situatiile financiare ce se intocmesc de autoritatile si institutiile publice care se reorganizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Norma 2009 – privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii
Norma 2009 – privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul de asigurare
Ordin nr. 767/2009 – pentru modificarea si completarea Normei privind animalele de reproductie din specia porcine, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 13/2006, si pentru modificarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasa pura din speciile ovine si caprine, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 20/2006, si a Normelor privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii si comertul cu ecvidee de rasa pura, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 464/2006
Ordin nr. 126/2009 – pentru aprobarea infiintarii regiunii de control terminal (TMA) Constanta si reclasificarii spatiului aerian national
Ordin nr. 3409/2009 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind situatiile financiare ce se intocmesc de autoritatile si institutiile publice care se reorganizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Ordin nr. 1588/2009 – pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2009
Ordin nr. 1103/2009 – pentru aprobarea infiintarii regiunii de control terminal (TMA) Constanta si reclasificarii spatiului aerian national
Ordin nr. 22/2009 – pentru punerea in aplicare a Normelor privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii
Ordin nr. 23/2009 – pentru punerea in aplicare a Normelor privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul de asigurare
Rectificare 2009 – privind cuprinsul anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.324/2009
Rectificare 2009 – privind cuprinsul anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.387/2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 923 din 30/12/2009
Decizie nr. 1021/2009 – privind autorizarea functionarii ca societate de asigurare a Societatii Comerciale ERGO ASIGURARI DE VIATA – S.A.
Hotarare nr. 37/2009 – referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009 si la confirmarea rezultatelor acestuia
Hotarare nr. 1613/2009 – privind aprobarea diferentierii pe zone geografice si localitati a indemnizatiei ce se acorda personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Ordin nr. 1585/2009 – privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.290/2006
Ordin nr. 6189/2009 – privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala „Rut” din Bucuresti
Ordin nr. 6191/2009 – privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Internationala Cluj
Ordin nr. 6197/2009 – privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Sanitara Postliceala „Carol Davila” din Caracal
Ordin nr. 6199/2009 – privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara „Eugen Nicoara” din Miercurea-Ciuc
Ordin nr. 6206/2009 – privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara FEG din Iasi
Ordin nr. 2520/2009 – pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice in vederea acordarii de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006
Procedura 2009 – Procedura de acreditare a unitatilor sanitare care desfasoara activitate de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umana in scop terapeutic

Monitorul Oficial, Partea I nr. 925 din 30/12/2009
Decizie nr. 783/2009 – privind eliberarea doamnei Iuliana Lascu din functia publica de secretar general in cadrul Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale
Decizie nr. 784/2009 – privind eliberarea domnului Toader Dima din functia publica de secretar general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
Decizie nr. 785/2009 – privind eliberarea doamnei Mioara Bogdan din functia publica de secretar general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului
Decizie nr. 786/2009 – privind numirea domnului Ancuta Calin Radu in functia de secretar de stat pentru controlul exporturilor in cadrul Ministerului Afacerilor Externe
Hotarare nr. 1623/2009 – privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Tulcea de catre doamna Petrescu Laura-Catalina
Hotarare nr. 1626/2009 – privind structura accizei totale exprimate in echivalent euro pentru 1.000 tigarete
Ordin nr. 1775/2009 – pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile si serviciile prestate de catre Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” la solicitarea persoanelor fizice si juridice
Ordin nr. 1636/2009 – pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime lunare, diferentiate in raport cu complexitatea si raspunderea ce revin functiei de conducere si marimea unitatii si subunitatii, precum si a indemnizatiilor pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza
Ordin nr. 1263/2009 – privind mandatarea Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” – S.A. de a semna Actul aditional nr. 17 la Contractul de mentenanta de material rulant si feroviar pentru circulatia in tunel nr. 91/2003
Ordin nr. 72/2009 – privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial in unitatile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimala
Ordin nr. 73/2009 – privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala

Reclame

Etichete:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: