Noutati Legislative din fisierul de actualizare 07.01.2010

Monitorul Oficial, Partea I nr. 6 din 05/01/2010
Hotarare nr. 1619/2009 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor cap. VIII „Masuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordata beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Norma metodologica 2009 – de aplicare a dispozitiilor cap. VIII „Masuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordata beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Ordin nr. 6178/2009 – privind modificarea si completarea Regulamentului privind actele de studii si documentele scolare in invatamantul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.502/2005
Ordin nr. 6195/2009 – privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Liceul „George Pop de Basesti” din Ulmeni
Ordin nr. 6196/2009 – privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Liceul „George Pop de Basesti” din Sighetu Marmatiei
Ordin nr. 6198/2009 – privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita „TO BE AS” din Brasov
Ordin nr. 6201/2009 – privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 Suceava
Ordin nr. 6205/2009 – privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala „Cornerstone” din Dorohoi
Ordin nr. 6207/2009 – privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala „Dimitrie Cantemir” din Targu Mures

Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din 29/12/2009
Decizie nr. 1011/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale ROM INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Decizie nr. 1012/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale ALTO BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.
Decizie nr. 1013/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale ROYAL BUSINESS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Decizie nr. 1014/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale AAA – FURGON BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Decizie nr. 1015/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.
Decizie nr. 1016/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale MARKRON BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Decizie nr. 1019/2009 – privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale PREVENT ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Decizie nr. 1022/2009 – privind sanctionarea cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii Societatii Comerciale BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS – S.R.L.
Hotarare nr. 1564/2009 – pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 77/2009 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2009-2010
Hotarare nr. 1605/2009 – privind aprobarea platii contributiilor Romaniei pentru anul 2009 la bugetul „Fondului de baza” al Fondului multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, la care Romania a devenit parte prin Legea nr. 84/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990, si la bugetul Fondului general de baza pentru bugetul operational al Conventiei de la Rotterdam privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, la care Romania a devenit parte prin Legea nr. 91/2003 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza, aplicabila anumitor compusi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptata la Rotterdam la 10 septembrie 1998
Ordonanta de urgenta nr. 114/2009 – privind unele masuri financiar-bugetare
Ordonanta de urgenta nr. 115/2009 – privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 917 din 28/12/2009
Decret nr. 1899/2009 – privind promulgarea Legii pentru modificarea alineatului (2) al articolului unic din Legea nr. 316/2007 privind aprobarea aderarii Consiliului Legislativ la Asociatia Consiliilor de Stat si a Jurisdictiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeana
Decret nr. 1900/2009 – pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Primul imprumut pentru politici de dezvoltare) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2009
Lege nr. 389/2009 – pentru modificarea alineatului (2) al articolului unic din Legea nr. 316/2007 privind aprobarea aderarii Consiliului Legislativ la Asociatia Consiliilor de Stat si a Jurisdictiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeana
Lege nr. 390/2009 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Primul imprumut pentru politici de dezvoltare) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2009
Metodologie 2009 – de inregistrare a operatorilor economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor
Ordin nr. 769/2009 – privind aprobarea Metodologiei de inregistrare a operatorilor economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor
Ordin nr. 12/2009 – privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/8/2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii
Ordin nr. 14/2009 – privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 29/10/2009 pentru completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii
Ordin nr. 69/2009 – privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/8/2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii
Ordin nr. 71/2009 – privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 29/10/2009 pentru completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii
Regulament nr. 22/2009 – pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii
Regulament nr. 29/2009 – pentru completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii
Regulament nr. 10/2009 – pentru completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii
Regulament nr. 8/2009 – pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 901 din 23/12/2009
Hotarare nr. 1558/2009 – pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.666/2008 privind aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de aparare, care desfasoara activitati conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare
Hotarare nr. 1582/2009 – privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitatii de administrare si modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
Ordin nr. 631/2009 – pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
Ordin nr. 916/2009 – pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare „Dezvoltare economica si sociala”, domeniul major de interventie „Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identitati regionale” pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Ordin nr. 917/2009 – privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare „Mediu”, domeniul major de interventie „Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protectia mediului”, pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Ordin nr. 918/2009 – privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de interventie „Dezvoltarea retelelor si serviciilor de informare si comunicatii in zona transfrontaliera”, pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Ordin nr. 919/2009 – privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de interventie „Imbunatatirea facilitatilor de transport transfrontalier terestru si fluvial”, pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Ordin nr. 920/2009 – pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare „Dezvoltare economica si sociala”, domeniul major de interventie „Cooperarea people to people” pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Ordin nr. 921/2009 – pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare „Dezvoltare economica si sociala”, domeniul major de interventie „Cooperarea in domeniul dezvoltarii resurselor umane – dezvoltarea in comun a aptitudinilor si a cunostintelor”, pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Ordin nr. 922/2009 – privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare „Mediu”, domeniul major de interventie „Dezvoltarea infrastructurii comune si a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale si cauzate de om, inclusiv serviciile comune de raspuns in situatii de urgenta”, pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Ordin nr. 3362/2009 – privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare „Mediu”, domeniul major de interventie „Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protectia mediului”, pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Ordin nr. 3363/2009 – privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare „Mediu”, domeniul major de interventie „Dezvoltarea infrastructurii comune si a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale si cauzate de om, inclusiv serviciile comune de raspuns in situatii de urgenta”, pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Ordin nr. 3364/2009 – pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare „Dezvoltare economica si sociala”, domeniul major de interventie „Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identitati regionale” pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Ordin nr. 3365/2009 – pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare „Dezvoltare economica si sociala”, domeniul major de interventie „Cooperarea in domeniul dezvoltarii resurselor umane – dezvoltarea in comun a aptitudinilor si a cunostintelor”, pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Ordin nr. 3366/2009 – privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de interventie „Dezvoltarea retelelor si serviciilor de informare si comunicatii in zona transfrontaliera”, pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Ordin nr. 3367/2009 – privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de interventie „Imbunatatirea facilitatilor de transport transfrontalier terestru si fluvial”, pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Ordin nr. 3368/2009 – pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare „Dezvoltare economica si sociala”, domeniul major de interventie „Cooperarea people to people” pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Reclame

Etichete:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: