Noutati Legislative din fisierul de actualizare 11.01.2010

Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 din 08/01/2010
Circulara nr. 49/2009 – privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unor monede dedicate aniversarii a 190 de ani de la nasterea lui Nicolae Balcescu – istoric, scriitor si revolutionar roman
Decret nr. 1/2010 – privind acreditarea unui ambasador
Decizie nr. 1691/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei
Hotarare nr. 1611/2009 – pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotiva care conduc locomotive si trenuri in sistemul feroviar din Romania
Norma 2009 – privind certificarea mecanicilor de locomotiva care conduc locomotive si trenuri in sistemul feroviar din Romania
Ordin nr. 5/2010 – pentru modificarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.104/2009 privind indeplinirea de catre secretarul de stat pentru politica de aparare si planificare a competentei conducerii Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publica, precum si delegarea competentei indeplinirii unor atributii aflate in responsabilitatea ministrului apararii nationale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 08/01/2010
Decizie nr. 1621/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 alin. 2 si ale art. 214 alin. 5 din Codul de procedura penala, precum si ale art. XIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor masuri necesare in procesul de integrare europeana
Hotarare nr. 2223/2009 – pentru modificarea si completarea Regulamentului privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322/2005
Hotarare nr. 1608/2009 – privind declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate in perioada 1953-1989 si a unor decrete prezidentiale adoptate in perioada 1974-1989

Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 08/01/2010
Decizie nr. 1625/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 8 lit. c) si alin. 9 si 10 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 4/2010 – privind numirea prin mobilitate a domnului Munteanu Codrin Dumitru in functia publica de inspector guvernamental
Decizie nr. 5/2010 – privind numirea prin mobilitate a domnului Todea Andrei-Barbu in functia publica de inspector guvernamental
Decizie nr. 6/2010 – pentru numirea doamnei Simona Steliana Tanasescu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului
Hotarare nr. 1/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de subprefect al judetului Arad de catre domnul Remetan Florin
Hotarare nr. 10/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de subprefect al judetului Iasi de catre domnul Nacu Viorel Ionel
Hotarare nr. 11/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de prefect al judetului Ilfov de catre domnul Delcea Valentin
Hotarare nr. 12/2010 – privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Ilfov de catre domnul Baranga Dan-Cornel
Hotarare nr. 13/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de catre domnul Serban Ion
Hotarare nr. 14/2010 – privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de catre domnul Delcea Valentin
Hotarare nr. 15/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de subprefect al judetului Maramures de catre domnul Bolos Constantin
Hotarare nr. 16/2010 – privind aplicarea mobilitatii pentru doamna Bondi Gyongyike din functia publica de inspector guvernamental in functia publica de subprefect al judetului Maramures
Hotarare nr. 17/2010 – privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al domnului Bazoi Sevastian, prefect al judetului Mehedinti
Hotarare nr. 18/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de catre domnul Mocan Firu Adrian
Hotarare nr. 19/2010 – privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de catre domnul Pataki Csaba
Hotarare nr. 2/2010 – privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Levente-Akos Horvath din functia publica de inspector guvernamental in functia publica de subprefect al judetului Arad
Hotarare nr. 20/2010 – privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Todea Andrei-Barbu din functia publica de prefect al judetului Salaj in functia publica de inspector guvernamental
Hotarare nr. 21/2010 – privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Vegh Alexandru din functia publica de inspector guvernamental in functia publica de prefect al judetului Salaj
Hotarare nr. 3/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de subprefect al judetului Bihor de catre domnul Pop Claudiu-Adrian
Hotarare nr. 4/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de subprefect al judetului Brasov de catre domnul Nita Emil
Hotarare nr. 5/2010 – privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din functia publica de prefect al judetului Covasna in functia publica de inspector guvernamental
Hotarare nr. 6/2010 – privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Gyorgy Ervin din functia publica de subprefect al judetului Covasna in functia publica de prefect al judetului Covasna
Hotarare nr. 7/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de prefect al judetului Hunedoara de catre domnul Gligor Dorin-Oliviu
Hotarare nr. 8/2010 – privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Dezsi Attila din functia publica de inspector guvernamental in functia publica de prefect al judetului Hunedoara
Hotarare nr. 9/2010 – privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Hunedoara de catre domnul Gligor Dorin-Oliviu
Ordin nr. 98/2009 – pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 43/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. VITAL GAZ – S.A.
Ordin nr. 2154/2009 – pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii/echipamente” si PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 10 din 07/01/2010
Document 2009 – Document cadru de implementare a Programului operational „Dezvoltarea capacitatii administrative”
Ordin nr. 278/2009 – pentru aprobarea versiunii a II-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operational „Dezvoltarea capacitatii administrative” 2007-2013
Ordin nr. 3297/2009 – pentru aprobarea versiunii a II-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operational „Dezvoltarea capacitatii administrative” 2007-2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 9 din 07/01/2010
Decizie nr. 1624/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Decizie nr. 1628/2009 – referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si ale art. 164 din Codul de procedura civila
Ordin nr. 771/2009 – privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 360/2006 pentru aprobarea cuantumului tarifelor care constituie veniturile proprii ale Autoritatii Hipice Nationale
Ordin nr. 99/2009 – privind stabilirea stocului minim de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale au obligatia sa il detina in depozitele de inmagazinare subterana la incheierea activitatii de injectie din anul 2010
Ordin nr. 1268/2009 – privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 806/2007 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-AZAC „Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”, editia 01/2007
Ordin nr. 13/2010 – pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.156/2009 privind legitimatiile de inspectie fiscala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 922 din 30/12/2009
Amendament 2009 – convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 5 iunie 2009 si la Washington la 29 iunie 2009 si 10 septembrie 2009 Washington la 29 iunie 2009 si 10 septembrie 2009 intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor
Decizie nr. 1/2009 – privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara
Decizie nr. 781/2009 – privind promovarea temporara a domnului Marian Niculescu in functia publica de secretar general al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
Decizie nr. 782/2009 – pentru exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante, corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, de secretar general al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale de catre domnul Caralicea Ciprian-Alexandru
Decizie nr. 8/2009 – privind convocarea Senatului in sesiune extraordinara
Hotarare nr. 1501/2009 – pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 5 iunie 2009 si la Washington la 29 iunie 2009 si 10 septembrie 2009 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor
Hotarare nr. 1621/2009 – privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Bistrita-Nasaud
Hotarare nr. 1622/2009 – privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru Secretariatul General al Guvernului
Hotarare nr. 1624/2009 – privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru autoritatile administratiei publice locale
Hotarare nr. 1625/2009 – pentru completarea art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 954/2008 privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Inspectoratului de Stat in Constructii si Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare pe anul 2008 si acordarea de ajutoare pentru daunele provocate de calamitatile naturale
Ordin nr. 2463/2009 – privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica „B”, a imobilului „Pod de piatra”, situat intre Str. Cibinului si Str. Raului, municipiul Sibiu, judetul Sibiu
Ordin nr. 2467/2009 – privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica „B”, a imobilului Universitatea „Lucian Blaga”, corpurile A si B, din str. Ion Ratiu nr. 7, municipiul Sibiu, judetul Sibiu
Ordin nr. 2468/2009 – privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica „B”, a imobilului „Casa Demostene M. Cuculi”, din str. Jules Michelet nr. 8, sectorul 1, municipiul Bucuresti
Ordin nr. 2469/2009 – privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica „B”, a imobilului Fosta Manutanta, corpurile A si B, din str. Dobrun nr. 1, municipiul Sibiu, judetul Sibiu
Ordin nr. 2479/2009 – privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica „B”, a imobilului „Casa Bobancu”, din str. I.C. Bratianu nr. 51, municipiul Pitesti, judetul Arges

Monitorul Oficial, Partea I nr. 913 din 24/12/2009
Amendament 2009 – convenit prin schimbul de scrisori*) semnate intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Bucuresti la 17 februarie 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005
Decizie nr. 135/2009 – pentru modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, aprobate prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nr. 112/2009
Hotarare nr. 1598/2009 – privind declararea utilitatii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetica a raului Siret pe sector Cosmesti – Movileni”
Hotarare nr. 1599/2009 – privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare nr. 1600/2009 – pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Bucuresti la 17 februarie 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005
Hotarare nr. 1601/2009 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Sala polivalenta 4.000 locuri” – structura preluata, bd. Stirbei Voda, municipiul Craiova, judetul Dolj, din cadrul Programului „Sali de sport”, realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A.
Hotarare nr. 1602/2009 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Bazin de inot olimpic – Bd. Garii nr. 21, municipiul Brasov, judetul Brasov” – structura preluata, din cadrul Programului „Bazine de inot”, realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A.
Hotarare nr. 1603/2009 – privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru Clubul Copiilor Beceni
Hotarare nr. 1614/2009 – privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Timis
Hotarare nr. 1615/2009 – privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Maramures
Hotarare nr. 1616/2009 – privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009
Hotarare nr. 128/2009 – privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Ordin nr. 15/2009 – privind intocmirea de catre institutiile de credit, in scop informativ, de situatii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 18/12/2009
Decret nr. 1865/2009 – pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
Decret nr. 1866/2009 – pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2006 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale „Oltchim” – S.A. Ramnicu Valcea
Decret nr. 1868/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1869/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1870/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1871/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1872/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1873/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1874/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1875/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1876/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1877/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1878/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1879/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1880/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator
Decret nr. 1881/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1882/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1883/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1884/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Decret nr. 1885/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1886/2009 – pentru eliberarea din functie a unui procuror
Decret nr. 1887/2009 – pentru eliberarea din functie a unui judecator
Hotarare nr. 1491/2009 – pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
Hotarare nr. 1552/2009 – privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 6.649,18 m^2, trecute in domeniul public al statului, in vederea finalizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. a obiectivului de investitie „Constructia variantei de ocolire Deva si Orastie la profil de autostrada”
Hotarare nr. 1555/2009 – pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare
Hotarare nr. 1556/2009 – pentru modificarea art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.060/2005 privind aprobarea Schemei de granturi mici pentru implementarea de microproiecte care sa imbunatateasca conditiile de viata in special pentru grupurile dezavantajate din localitatile miniere
Lege nr. 385/2009 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
Lege nr. 386/2009 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2006 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale „Oltchim” – S.A. Ramnicu Valcea
Ordin nr. 493/2009 – privind modul de achitare a contributiei de 0,1% fixate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Reclame

Etichete:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: