Noutati Legislative din fisierul de actualizare 12.01.2010


Monitorul Oficial, Partea I nr. -37 din 20/01/2009
Prescriptii tehnice 2008 – cerinte generale pentru macarale, mecanisme de ridicat si dispozitivele lor auxiliare din instalatiile nucleare – PT N MMR 1-2008

Monitorul Oficial, Partea I nr. -198 din 30/03/2009
Reglementare 2009 – privind autorizarea de fabricatie/import a producatorilor si importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigatie clinica si acordarea certificatului de buna practica de fabricatie in cazul fabricantilor de medicamente si/sau substante active

Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 21/12/2009
Decizie nr. 1444/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 10 si art. VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei
Decizie nr. 1591/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, a dispozitiilor art. 10 alin. (3), (4) si (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, precum si ale art. 217 alin. 4 din Codul de procedura penala
Hotarare nr. 1443/2009 – pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale
Hotarare nr. 1561/2009 – privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu
Hotarare nr. 1562/2009 – privind infiintarea Serviciului de ambulanta Bucuresti-Ilfov al municipiului Bucuresti si al judetului Ilfov
Hotarare nr. 1571/2009 – privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetele Hunedoara si Suceava
Hotarare nr. 1572/2009 – privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Arad
Hotarare nr. 1573/2009 – privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009
Hotarare nr. 1574/2009 – pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.046/2009 privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2009
Hotarare nr. 1575/2009 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de subprefect al judetului Dolj de catre domnul Brezniceanu Alexandru-Cosmin
Hotarare nr. 1576/2009 – privind incetarea suspendarii de drept a raportului de serviciu al domnului Ciobotea Ionel, subprefect al judetului Dolj
Hotarare nr. 1577/2009 – privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2010
Hotarare nr. 1578/2009 – privind aprobarea finantarii unor cheltuieli pentru constructia si amenajarea unei unitati de asistenta sociala
Hotarare nr. 1579/2009 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrul Multifunctional de Pregatire Schengen”
Hotarare nr. 1580/2009 – privind completarea sublistei C din anexa la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate
Hotarare nr. 1585/2009 – privind recunoasterea asociatiei „Camera de Comert si Industrie Romania-Turcia” ca fiind de utilitate publica
Hotarare nr. 1587/2009 – privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 496/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
Hotarare nr. 1588/2009 – privind aprobarea proiectelor selectate si a finantarii acestora in cadrul Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati

Monitorul Oficial, Partea I nr. 910 din 24/12/2009
Decret nr. 1891/2009 – privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor
Decret nr. 1892/2009 – privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor
Decret nr. 1893/2009 – privind acordarea gradului profesional de chestor de penitenciare unui comisar sef de penitenciare
Decret nr. 1894/2009 – privind acordarea gradului profesional de chestor de penitenciare unui comisar sef de penitenciare
Decizie nr. 138/2009 – pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentand drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate in cadrul operelor audiovizuale, altele decat videoclipurile muzicale, concertele si inregistrarile audiovizuale continand biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzica
Lista 2009 – semnelor electorale, depuse si admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de partidele politice si aliantele politice care participa la alegerile partiale din Colegiul uninominal nr. 1 pentru Camera Deputatilor din Circumscriptia Electorala nr. 42 – Municipiul Bucuresti din data de 17 ianuarie 2010
Metodologie 2009 – privind remuneratiile reprezentand drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate in cadrul operelor audiovizuale, altele decat videoclipurile muzicale, concertele si inregistrarile audiovizuale continand biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzica
Ordin nr. 683/2009 – pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 116/153/358/2005
Ordin nr. 1752/2009 – pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti
Ordin nr. 921/2009 – privind retragerea de pe piata a radiomicrofoanelor AK-80 fabricate de Enping Yixing Electronic Equipment Co LTD din China, introduse pe piata din Romania de catre Societatea Comerciala VALMARI 93 – S.R.L.
Ordin nr. 1684/2009 – pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 116/153/358/2005
Ordin nr. 1452/2009 – pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 116/153/358/2005
Ordin nr. 990/2009 – pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului in vederea implementarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania
Protocol 2009 – referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentand drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate in cadrul operelor audiovizuale, altele decat videoclipurile muzicale, concertele si inregistrarile audiovizuale continand biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 11/01/2010
Hotarare nr. 1607/2009 – pentru aprobarea Listei cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni
Instructiuni 2009 – privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize
Ordin nr. 3652/2009 – pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize
Ordin nr. 2200/2009 – privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii in cadrul operatiunii 4.1. a) „Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice” din axa prioritara 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice” a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE)

Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 11/01/2010
Norma 2009 – de selectionare a candidatilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiterilor si subofiterilor in activitate, pe filiera indirecta
Ordin nr. 783/2009 – pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 717/2008 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrarilor de examinare a soiurilor pentru care se solicita inscrierea in Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultura din Romania
Ordin nr. 132/2009 – pentru aprobarea Normelor de selectionare a candidatilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiterilor si subofiterilor in activitate, pe filiera indirecta
Ordin nr. 1273/2009 – pentru modificarea pct. 1 si 7 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane si a pct. 1 si 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata

Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 din 11/01/2010
Ordin nr. 1257/2009 – pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.755/2001 privind aprobarea modelului si continutului carnetelor de marinar, certificatelor de competenta pentru personalul navigant maritim si maritim-portuar si documentelor de atestare pentru personalul navigant fluvial
Ordin nr. 2201/2009 – privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE), axa prioritara 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 „Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie”

Anunțuri

Etichete:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: