Noutati Legislative din fisierul de actualizare 14.01.2010

Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 13/01/2010
Hotarare nr. 1508/2009 – pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj

Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 12/01/2010
Decizie nr. 1505/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Decizie nr. 13/2010 – pentru numirea domnului Ioan Andreica in functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Decizie nr. 14/2010 – pentru numirea domnului Gheorghe Razvan Murgeanu in functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Decizie nr. 15/2010 – pentru numirea domnului Sorin Munteanu in functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Hotarare nr. 25/2010 – privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Hotarare nr. 28/2010 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa „C.F.R. – Marfa” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Hotarare nr. 29/2010 – pentru modificarea si completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa”
Ordin nr. 5913/2009 – privind aprobarea de programe scolare pentru discipline pentru curriculum diferentiat in invatamantul liceal, la filiera vocationala, profil pedagogic si profil artistic

Monitorul Oficial, Partea I nr. 22 din 12/01/2010
Decret nr. 9/2010 – pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind taxe si tarife cu caracter nefiscal
Hotarare nr. 1635/2009 – privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor
Hotarare nr. 26/2010 – privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul
Hotarare nr. 27/2010 – privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni
Lege nr. 8/2010 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind taxe si tarife cu caracter nefiscal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 12/01/2010
Decizie nr. 1512/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2, art. 5 alin. (1), art. 7, art. 8, art. 11, art. 13 si art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, precum si a ordonantei de urgenta in ansamblul sau
Decizie nr. 1567/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
Decizie nr. 1569/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizie nr. 1582/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Decizie nr. 1606/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 253 alin. 2 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1608/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Decizie nr. 1610/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 si ale art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
Decizie nr. 1612/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a), art. 28, art. 32 alin. (1) si art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 11/01/2010
Decret nr. 5/2010 – pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Decret nr. 6/2010 – privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
Decret nr. 7/2010 – pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale
Decret nr. 8/2010 – privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 28^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare
Decizie nr. 1/2010 – privind convocarea Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara
Lege nr. 4/2010 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Lege nr. 5/2010 – pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
Lege nr. 6/2010 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale
Lege nr. 7/2010 – pentru modificarea alin. (1) al art. 28^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare
Ordin nr. 1398/2009 – pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala
Ordin nr. 6042/2009 – pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala
Ordin nr. 663/2009 – privind modificarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, aprobata prin Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 382/2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 17 din 11/01/2010
Decret nr. 2/2010 – privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, in valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu in Romania, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana
Decret nr. 3/2010 – pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii
Decret nr. 4/2010 – pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2009 pentru trecerea componentei de medicina preventiva din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva, aflat in subordinea Academiei Romane, in subordinea Ministerului Apararii Nationale si pentru stabilirea unor masuri organizatorice
Decizie nr. 10/2010 – pentru numirea domnului Gheorghe Nastasia in functia publica de secretar general in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului
Decizie nr. 11/2010 – pentru numirea doamnei Elena Petrascu in functia publica de secretar general adjunct in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului
Decizie nr. 12/2010 – pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 234/2008 privind stabilirea atributiilor domnului Elvadeanu Mihai, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
Decizie nr. 7/2010 – pentru eliberarea domnului Ionel Popescu din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
Decizie nr. 8/2010 – privind incetarea promovarii temporare a domnului Corvin Nedelcu in functia publica de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului
Decizie nr. 9/2010 – privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Dobre Gheorghe din functia publica de secretar general la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului in functia publica de secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Hotarare nr. 1604/2009 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova
Hotarare nr. 22/2010 – privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Culte
Lege nr. 1/2010 – pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, in valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu in Romania, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana
Lege nr. 2/2010 – privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii
Lege nr. 3/2010 – privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2009 pentru trecerea componentei de medicina preventiva din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva, aflat in subordinea Academiei Romane, in subordinea Ministerului Apararii Nationale si pentru stabilirea unor masuri organizatorice
Ordin nr. 20/2010 – pentru modificarea si completarea Procedurii privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007

Anunțuri

Etichete:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: