Noutati Legislative din fisierul de actualizare 18.01.2010

Monitorul Oficial, Partea I nr. 32 din 15/01/2010
Decizie nr. 1594/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
Decizie nr. 1635/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania
Procedura 2010 – de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene
Procedura 2010 – de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene
Procedura 2010 – de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii
Procedura 2010 – pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA
Ordin nr. 3/2010 – pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene
Ordin nr. 4/2010 – pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene
Ordin nr. 5/2010 – pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii
Ordin nr. 6/2010 – privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA
Ordin nr. 7/2010 – pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata

Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 15/01/2010
Ghid 2010 – Ghid de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate
Hotarare nr. 1629/2009 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Botosani, Gorj si Harghita
Hotarare nr. 36/2010 – privind incadrarea in categoria functionala a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate in judetul Olt
Ordin nr. 32/2010 – pentru monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale
Ordin nr. 2/2010 – pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate
Ordin nr. 42/2010 – pentru monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale
Ordin nr. 15/2010 – pentru implementarea software-ului ECCAIRS la nivel national privind raportarea evenimentelor de aviatie civila

Monitorul Oficial, Partea I nr. 28 din 14/01/2010
Decizie nr. 1613/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizie nr. 1614/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
Decizie nr. 1627/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Decizie nr. 1629/2009 – referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1-5 si 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII si anexa nr. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2009 privind unele masuri in domeniul functiei publice, precum si pentru intarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administratia publica centrala si locala, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local
Decizie nr. 1638/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Decizie nr. 1639/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) si ale art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Decizie nr. 1688/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal
Decizie nr. 1690/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 5 si art. 146 din Codul penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 13/01/2010
Decret nr. 10/2010 – privind conferirea Ordinului Meritul Agricol in grad de Cavaler
Decizie nr. 1564/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 privind unele masuri in domeniul salarizarii persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite, din administratia publica locala si ale art. 57 alin. (5) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
Decizie nr. 1566/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizie nr. 1572/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 284 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Decizie nr. 1631/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (7) si (8) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului
Decizie nr. 1641/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109 alin. 2, ale art. 399 alin. 3 din Codul de procedura civila si ale art. 31 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
Decizie nr. 1/2010 – privind convocarea Senatului in sesiune extraordinara
Decizie nr. 3/2010 – privind aprobarea reluarii activitatii Societatii Comerciale AMTEC BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Hotarare nr. 31/2010 – privind incadrarea in categoria functionala a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate in judetul Neamt
Hotarare nr. 32/2010 – privind incadrarea in categoria functionala a drumurilor comunale a unor drumuri satesti situate in judetul Galati
Hotarare nr. 34/2010 – pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj
Ordin nr. 2478/2009 – privind schimbarea grupei de clasare din „B” in „A” a imobilului „Casa cu blazoane”, din satul Chiojdu, comuna Chiojdu, judetul Buzau

Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 08/01/2010
Decizie nr. 1625/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 8 lit. c) si alin. 9 si 10 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 4/2010 – privind numirea prin mobilitate a domnului Munteanu Codrin Dumitru in functia publica de inspector guvernamental
Decizie nr. 5/2010 – privind numirea prin mobilitate a domnului Todea Andrei-Barbu in functia publica de inspector guvernamental
Decizie nr. 6/2010 – pentru numirea doamnei Simona Steliana Tanasescu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului
Hotarare nr. 1/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de subprefect al judetului Arad de catre domnul Remetan Florin
Hotarare nr. 10/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de subprefect al judetului Iasi de catre domnul Nacu Viorel Ionel
Hotarare nr. 11/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de prefect al judetului Ilfov de catre domnul Delcea Valentin
Hotarare nr. 12/2010 – privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Ilfov de catre domnul Baranga Dan-Cornel
Hotarare nr. 13/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de catre domnul Serban Ion
Hotarare nr. 14/2010 – privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de catre domnul Delcea Valentin
Hotarare nr. 15/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de subprefect al judetului Maramures de catre domnul Bolos Constantin
Hotarare nr. 16/2010 – privind aplicarea mobilitatii pentru doamna Bondi Gyongyike din functia publica de inspector guvernamental in functia publica de subprefect al judetului Maramures
Hotarare nr. 17/2010 – privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al domnului Bazoi Sevastian, prefect al judetului Mehedinti
Hotarare nr. 18/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de catre domnul Mocan Firu Adrian
Hotarare nr. 19/2010 – privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de catre domnul Pataki Csaba
Hotarare nr. 2/2010 – privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Levente-Akos Horvath din functia publica de inspector guvernamental in functia publica de subprefect al judetului Arad
Hotarare nr. 20/2010 – privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Todea Andrei-Barbu din functia publica de prefect al judetului Salaj in functia publica de inspector guvernamental
Hotarare nr. 21/2010 – privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Vegh Alexandru din functia publica de inspector guvernamental in functia publica de prefect al judetului Salaj
Hotarare nr. 3/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de subprefect al judetului Bihor de catre domnul Pop Claudiu-Adrian
Hotarare nr. 4/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de subprefect al judetului Brasov de catre domnul Nita Emil
Hotarare nr. 5/2010 – privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din functia publica de prefect al judetului Covasna in functia publica de inspector guvernamental
Hotarare nr. 6/2010 – privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Gyorgy Ervin din functia publica de subprefect al judetului Covasna in functia publica de prefect al judetului Covasna
Hotarare nr. 7/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de prefect al judetului Hunedoara de catre domnul Gligor Dorin-Oliviu
Hotarare nr. 8/2010 – privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Dezsi Attila din functia publica de inspector guvernamental in functia publica de prefect al judetului Hunedoara
Hotarare nr. 9/2010 – privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Hunedoara de catre domnul Gligor Dorin-Oliviu
Ordin nr. 98/2009 – pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 43/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. VITAL GAZ – S.A.
Ordin nr. 2154/2009 – pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii/echipamente” si PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire”

Anunțuri

Etichete:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: