Noutati Legislative din fisierul de actualizare 22.01.2010

Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 21/01/2010
Decizie nr. 1488/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
Decizie nr. 1541/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 alin. 1^1 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1548/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 lit. a) si pct. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Decizie nr. 1630/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului
Decizie nr. 1640/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. VII alin. (12), (16) si (17) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la organizarea si functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
Decizie nr. 1643/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, art. 304 pct. 9 si art. 304^1 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1647/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 194 alin. 2 teza intai din Codul penal
Decizie nr. 1649/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145^1 alin. 2 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1656/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii


Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 20/01/2010
Lista 2010 – cuprinzand asociatiile care primesc subventii de la bugetul local in anul 2010, in conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala
Metodologie 2010 – cercetarii statistice referitoare la cererea turistica a rezidentilor in Romania
Normativ 2010 – cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniul de activitate al Centrului de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii
Ordin nr. 46/2010 – privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniul de activitate al Centrului de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii
Ordin nr. 635/2010 – privind stabilirea Metodologiei cercetarii statistice referitoare la cererea turistica a rezidentilor in Romania
Raport 2010 – de venituri si cheltuieli privind campania electorala pentru alegerea presedintelui Romaniei din 22 noiembrie 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale


Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 20/01/2010
Decizie nr. 1593/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Decizie nr. 1636/2009 – referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania nr. 335/2007 si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului
Decizie nr. 1642/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Hotarare nr. 37/2010 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
Proces verbal 2010 – privind rezultatele finale la alegerile partiale din Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 1 din Circumscriptia Electorala nr. 42 – Municipiul Bucuresti din data de 17 ianuarie 2010*)


Monitorul Oficial, Partea I nr. 42 din 19/01/2010
Decizie nr. 1478/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. 1 si art. 319 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1482/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1486/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 34 alin. 1, art. 137 alin. 1, art. 303 alin. 5 si art. 377 alin. 2 pct. 4 din Codul de procedura civila, ale art. 22 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, precum si ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale
Decizie nr. 1490/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
Decizie nr. 1495/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
Decizie nr. 1620/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 93 alin. (4) si art. 94 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania
Decizie nr. 1623/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 96 alin. (3) pct. 1 raportat la art. 94 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
Decizie nr. 1645/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 8 lit. c) din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1706/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si alin. (3^1) si art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie
Ordin nr. 13/2010 – privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului


Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 19/01/2010
Decizie nr. 1650/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 160^2 alin. 1 din Codul de procedura penala
Decizie nr. 1651/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 292 alin. 2 si 3 din Codul de procedura penala
Hotarare nr. 1522/2006(r1) – privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping^1)
Hotarare nr. 33/2010 – privind trecerea unor constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Caras-Severin din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si demolarii, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Ordin nr. 5/2010 – privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare datorate de beneficiarii publici eligibili ai FEADR in anul 2010 pentru scrisorile de garantare emise de fondurile de garantare
Ordin nr. 1071/2009 – privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor”
Ordin nr. 2243/2009 – pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale
Regulament 2006(r1) – de organizare si functionare a Agentiei Nationale Anti-Doping


Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 18/01/2010
Circulara nr. 2/2010 – privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 decembrie 2009-23 ianuarie 2010
Circulara nr. 3/2010 – privind ratele dobanzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2010
Decizie nr. 16/2010 – privind constatarea incetarii calitatii de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a domnului Mihai Constantin Seitan
Decizie nr. 36/2010 – privind sanctionarea Societatii Comerciale LIDA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii
Hotarare nr. 44/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de prefect al judetului Mehedinti de catre domnul Mitu Ion, ca urmare a incetarii suspendarii din functie a titularului postului
Hotarare nr. 45/2010 – privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Mehedinti de catre domnul Mitu Ion
Hotarare nr. 46/2010 – privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de catre domnul Moruzi Petru Daniel
Ordin nr. 2270/2009 – privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru institutele nationale de cercetare-dezvoltare, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei
Rectificare 2010 – privind anexa nr. 1d) la Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2009


Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 18/01/2010
Decizie nr. 1601/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 226/2008 privind unele masuri financiar-bugetare
Decizie nr. 1504/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Decizie nr. 1507/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si ale art. 164 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1404/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si ale art. 164 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1304/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) si (8), art. 259 alin. (7) lit. a) si b) si alin. (8) si art. 863 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si ale art. 91 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Decizie nr. 1301/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar


Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 15/01/2010
Hotarare nr. 38/2010 – privind stabilirea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votarii la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din Circumscriptia Electorala nr. 42 – Municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 1, din data de 17 ianuarie 2010
Hotarare nr. 39/2010 – privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unui consiliu local si a primarilor in unele circumscriptii electorale
Hotarare nr. 41/2010 – pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentantilor Guvernului in Consiliul Economic si Social
Hotarare nr. 1/2010 – pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010
Hotarare nr. 2/2010 – privind numirea unui membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
Hotarare nr. 3/2010 – privind numirea unor membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor
Ordin nr. 13/2010 – pentru modificarea anexei III la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzand substantele ce pot fi utilizate in compozitia produselor cosmetice


Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 06/01/2010
Decret nr. 1904/2009 – privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Comandor
Decizie nr. 3/2010 – privind numirea doamnei Veronka Tudor in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului
Decizie nr. 1051/2009 – privind sanctionarea cu retragerea aprobarii acordate domnului Edgerdo Comisarenco, persoana semnificativa la Societatea Comerciala „Medins 2002 Romania Broker de Asigurare” – S.R.L.
Ordin nr. 1932/2009 – pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici
Ordin nr. 1083/2009 – pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente”, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 550/2003, si a reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii”, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003
Ordin nr. 14/2010 – privind dovedirea absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar in vederea recalcularii pensiei
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei nr. 2.573/C/2008
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei nr. 2.607/C/2008
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.115/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.134/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.239/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.635/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.636/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.785/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.786/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.788/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.825/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.979/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.195/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.196/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.286/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.450/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.455/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.456/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.457/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.530/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.634/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.782/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.856/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.857/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.936/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.968/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 3.060/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 3.061/C/2009
Rectificare 2010 – privind Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 3.063/C/2009
Regulament 2009 – privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici

Reclame

Etichete:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: