Stiri economice 22.01.2010

Boc: Cofinanţarea de proiecte europene ar putea fi făcută prin garanţii guvernamentale

Guvernul va adopta, în luna februarie, o Ordonaţă de Urgenţă care va permite cofinanţarea de către autorităţile locale a unor proiecte europene, prin utilizarea garanţiilor guvernamentale, a anunţat, vineri, premierul Emil Boc.

Boc a afirmat, în timpul unei vizite la Salina Turda, că această măsură va fi luată de Guvern pentru a veni în ajutorul comunităţilor locale şi, totodată, pentru a duce la majorarea ratei de absorbţie a fondurilor europene.

„Ne asigurăm că banii europeni nu vor sta la poarta României. Vom folosi partea de garanţii guvernamentale pentru a putea ajuta autorităţile locale care au nevoie de cofinanţarea proiectelor europene”, a spus premierul.

Potrivit sursei citate, prin această schemă de finanţare Guvernul va garanta împrumuturile luate de comunităţile locale pentru partea de cofinanţare.

„Se obţin mai uşor împrumuturi dacă ai astfel de garanţii guvernamentale, iar banii nu vor intra pe deficit bugetar. Garanţia guvernamentală este un instrument modern şi poate duce la mărirea gradului de absorbţie a fondurilor europene”, a afirmat Emil Boc.

Premierul a adăugat că suma necesară pentru aceste garanţii urmează a fi stabilită ulterior de specialiştii Guvernului.

CSSPP vrea neincluderea în calcularea contribuţiilor sociale a sumelor virate pensiilor facultative

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private a înaintat Ministerului Muncii o propunere de amendament la proiectul legii privind sistemul unitar de pensii publice, care vizează neincluderea în baza de calcul pentru contribuţiile sociale a sumelor virate la fondurile de pensii facultative.

„Din practica aplicării prevederilor legale în vigoare, în materia fiscală a contribuţiilor în sistemul pensiilor facultative (Pilonul III), s-a observat o interpretare şi aplicare diferită a acestora, de către agenţii economici. Propunerea Comisiei de completare a articolul 35, alineatul 1 din proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice face parte din seria eforturilor întreprinse de instituţie pentru clarificarea regimului de deductibilitate totală a contribuţiilor în sistemul de pensii facultative”, se arată într-un comunicat al Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Demersul CSSPP urmăreşte evitarea oricăror neînţelegeri la nivelul angajatorilor, se mai arată în comunicat.

Potrivit legislaţiei, contribuţiile la fondurile de pensii facultative sunt deductibile pentru fiecare participant din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia. Reamintim că, începând cu anul 2009, se aplică un prag de deductibilitate pentru pensiile private facultative de 400 de euro pe an, pentru angajat, şi 400 de euro pe an pentru angajator.

Prin misiunea şi atribuţiile sale, CSSPP pune în aplicare prevederile legilor aflate în vigoare, deciziile factorilor politici şi strategia guvernului în domeniu reformării sistemului de pensii din România.

„Astfel, Comisia efectuează toate demersurile necesare către instituţiile de resort, în vederea modificării legislaţiei fiscale primare pentru clarificarea regimului deductibilităţii contribuţiei aferente pensiei facultative”, se mai spune în comunicat.

Pe segmentul pensiilor facultative (Pilonul III), activele nete ale celor 13 fonduri de profil totalizează 204,04 milioane de lei, avansul faţă de decembrie 2008 fiind de 142,1%.

Primele contribuţii la fondurile de pensii facultative au fost virate în luna mai 2007.

Pe Pilonul III contribuie 187.172 persoane, cu peste 24% mai mult faţă de decembrie 2008.

Guvernul pregăteşte noi măsuri anticriză

Guvernul va introduce un nou set de măsuri de combatere a crizei şi reluarea creşterii economice, precum stoparea controalelor abuzive la firme, simplificarea publicării actelor de funcţionare a firmei şi reducerea la minim a capitalului pentru microîntreprinderile înfiinţate de către tineri.

Unele dintre aceste măsuri vor fi introduse în primăvara acestui an, prin modificarea Codului de procedură fiscală.

„Va fi revizuită modalitatea de percepere a creanţelor fiscale accesorii, prin înlocuirea sistemului majorărilor de întârziere cu unul mai flexibil, bazat pe dobânzi şi penalităţi de întârziere. Va fi reglementată şi posibilitatea reglării pe cale amiabilă, după primirea somaţiei, a eventualelor neconcordanţe în fişa de evidenţă pe plătitor şi evidenţa contribuabililor, urmând să fie eliminate şi prevederile actuale care condiţionează suspendarea de către instanţă a executării unui act administrativ fiscal de depunerea unei cauţiuni”, au declarat, joi, agenţiei MEDIAFAX, surse ministeriale.

Legislaţia actuală condiţionează suspendarea de către instanţă a executării unui act administrativ fiscal de depunerea unei cauţiuni de până la 20% din cuantumul sumei contestate sau de până la 2.000 lei în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluat în bani.

Pentru tinerii care intenţionează să înfiinţeze microîntreprinderi, cerinţa privind capitalul de pornire va fi redusă la minimum, la 10 lei, cu restrângerea domeniilor de activitate la maximum 5 servicii. Pentru microintreprinderea aparţinând întreprinzătorilor tineri, debutanţi în afaceri, vor fi acceptate scutiri la plata impozitelor pe profit şi salarii, acordarea cu prioritate de sprijin financiar, scutirea de la plata unor taxe vamale, precum şi acordarea de credite cu perioadă de graţie şi prin acordarea de garanţii în proporţie de 90% din valoarea creditului de către un fond de garantare.

De asemenea, vor fi restrânse condiţiile impuse angajatorilor care încadrează şomeri, iar competenţele profesionale vor fi recunoscute şi certificate, ca măsură de stimulare a ocupării.

„Pentru a feri companiile de verificări abuzive din partea diferitelor autorităţi, vor fi aplicate amenzi de până la 2.000 lei persoanelor care dispun nejustificat controale repetate, cu aceeaşi tematică şi la acelaşi contribuabil”, au arătat sursele.

Prin control repetat nejustificat se va înţelege verificarea iniţiată în cursul a doi ani consecutivi de către aceeaşi instituţie de control, la aceeaşi firmă, în lipsa unor elemente clare care să justifice aceste acţiuni.

În acelaşi timp, Guvernul va majora cu câte 500 lei limitele minime şi maxime ale amenzilor percepute pentru neachiziţionarea registrului unic de control.

Conform legii, o firmă este obligată să achiziţioneze registrul unic de control, în care sunt înscrise toate acţiunile de control iniţiate de instituţii ale statului la societatea respectivă. Pentru neachiziţionarea acestui registru, amenda actuală este cuprinsă între 500 lei şi 1.000 lei.

Guvernul va interveni şi în cazul procedurilor de aprobare tacită, urmând să decidă că în cazul în care o autorizaţie nu este emisă în termenul legal, solicitantul va primi un document oficial prin care i se va permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii şi care va ţine loc de autorizaţie în toate cazurile, inclusiv în faţa organelor de control. În acelaşi timp, va fi eliminată obligativitatea participării procurorului la soluţionarea litigiilor în domeniul emiterii autorizaţiilor.

Va fi introdusă şi o lege distinctă de simplificare a formalităţilor de publicitate privind constituirea şi funcţionarea societăţilor comerciale, prin introducerea unor reguli care vor permite publicarea hotărârilor judecătoreşti şi a actelor comercianţilor prin intermediul unei platforme electronice centrale, organizată la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Pentru conversia în monedă naţională a operaţiunilor desfăşurate de către filialele firmelor din România cu sediul în străinătate va fi acceptată posibilitatea utilizării unui curs mediu anual.

Sumele stabilite de către Comisia Europeană ca debite, reprezentând TVA neeligibilă din fonduri comunitare, care nu au fost returnate la bugetul UE de beneficiari ai programelor Phare 1998, inclusiv dobânzile penalizatoare pentru întârzierea rambursării, precum şi diferenţele nefavorabile de curs valutar vor fi acoperite din credite bugetare.

Monopolul Fly Taxi s-a terminat, 13 firme de taxi şi 57 de PFA vor transporta clienţii Aeroportului Otopeni

Clienţii Aeroportului Internaţional Henri Coandă din Otopeni vor putea folosi, de la 1 februarie, serviciile de transport taxi ale celor 13 companii şi 57 de persoane fizice autorizate (PFA) declarate câştigătoare în urma licitaţiei, în prezent singura firmă autorizată fiind Fly Taxi.

În urma evaluării celor 76 de dosare depuse, au fost atribuite toate cele 250 permise de acces auto licitate pentru derularea acestei activităţi, dintre care 57 către persoane fizice autorizate şi 193 către un număr de 13 societăţi.

Comisia de licitaţie verifică documentele depuse de către transportatorii declaraţi câştigători, în vederea eliberării permiselor de acces auto şi a permiselor de identificare şi acces ale conducătorilor auto.

Tariful maxim care va fi practicat este de 3,5 lei/kilometru.

În 2004, firma Fly Taxi a câştigat o licitaţie controversată, organizată de Ministerul Transporturilor, prin care a primit dreptul să opereze, pe o perioadă de cinci ani, serviciile de taximetrie la aeroportul Otopeni.

Potrivit unui proiect de ordin al ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Berceanu, aeroporturile vor organiza propriile licitaţii pentru acordarea autorizaţiilor de taxi pentru preluarea călătoriilor de la aerogară şi vor fixa un tarif maximal pe kilometru.

Totodată, aeroporturile vor decide numărul de autorizaţii eliberate, numărul de taximetre necesare, în funcţie de traficul de pasageri care sosesc şi evoluţia acestuia, precum şi amplasarea staţiilor de taxi, a traseelor şi a locurilor de aşteptare.

Autorizaţiile vor avea o valabilitate maximă de cinci ani, însă trebuie vizate anual.

În staţiile de debarcare vor avea acces toţi transportatorii autorizaţi în regim de taxi, indiferent dacă aceştia dispun sau nu de permise de acces eliberate de administraţia aeroportului. Durata de staţionare în staţiile de debarcare se va limita la maximum cinci minute.

Aeroportul va lua măsuri pentru ca fiecare taxi care a obţinut permisul de acces auto să aibă aplicat pe portierele laterale un autocolant de culoare neagră cu înscrisul „AEROPORT” şi sigla aeroportului respectiv. Forma şi dimensiunile autocolantului se stabilesc de fiecare aeroport, prin regulamentul intern.

Taximetriştii vor ocupa în ordine poziţiile de parcare marcate cu inscripţia TAXI şi sunt obligaţi să respecte regula „primul venit, primul plecat în cursă”.

Taximetriştii nu vor avea voie, printre altele, să intre în terminalele de pasageri, pentru a aborda potenţiali clienţi, să intre cu autovehiculele taxi în parcările publice aflate în apropierea terminalelor de pasageri sau să refuze cursa unui client, indiferent de motiv: cursă scurtă, motive etnice, rasiale sau religioase.

În cazul în care taximetriştii încalcă regulile, administraţia aeroportului are dreptul de a suspenda sau anula permisul de acces.

Din 15 ianuarie, ANAF utilizează o nouă aplicaţie pentru monitorizarea produselor accizabile

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează că din 15 ianuarie este disponibilă o nouă aplicaţie electronică pentru monitorizarea în timp real a stării mişcărilor de produse accizabile în regim suspensiv, precum ţigările, iar peste 400 de agenţi economici au solicitat accesul la aplicaţie.

„ANAF informează că începând cu data de 15 ianuarie 2010 au intrat în vigoare prevederile privind completarea documentului administrativ de însoţire în format electronic, utilizând aplicaţia EMCS-RO de control a mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv, în locul aplicaţiei RO-DAI utilizată până în prezent”, se arată într-un comunicat al agenţiei.

EMCS-RO este un instrument informatic dezvoltat în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, care la 1 aprilie 2010 va asigura transmiterea documentului administrativ de însoţire în format electronic în statele membre ale blocului comunitar.

Accesul la aplicaţia EMCS-RO este acordat de Autoritatea Naţională a Vămilor.

„Un număr de 403 agenţi economici au solicitat accesul la aplicaţie, fiind conectaţi până în prezent 1.377 de utilizatori, din care 549 lucrători vamali”, se precizează în comunicat.

Noul sistem electronic permite monitorizarea în timp real a stării mişcărilor produselor, îmbunătăţind capacitatea administraţiei fiscale de a supraveghea şi controla comerţul cu produse accizabile in regim suspensiv de accize, ducând la creşterea veniturilor provenind din sectorul accize, diminuarea fraudei din domeniul şi nu în ultimul rând, îndeplinirea obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene faţă de Comisia Europeană, în ceea ce priveşte implementarea sistemului EMCS faza 2.

ANAF anunţa, în luna decembrie, că mesajele transmise prin sistemul EMCS-RO nu înlocuiesc documentele pe suport de hârtie şi formalităţile, ceea ce înseamnă că emiterea, transmiterea şi închiderea unui document administrativ de însoţire este obligatorie atât pe suport de hârtie, cât şi informatic.

Rovinieta electronica, introdusa de la 1 august 2010

Tariful de utilizare al drumurilor ar putea fi achitat numai prin intermediul unui sistem informatic, urmand ca, de la 1 august 2010, sa nu mai fie eliberate roviniete autocolante, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania elaborat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MT).Proiectul defineste rovinieta ca fiind dovada scrisa sau in format electronic prin care se atesta achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania.

Potrivit noului act normativ, emiterea, monitorizarea si controlul rovinietei ar urma sa se realizeze printr-un sistem ce permite achitarea tarifului de utilizare prin mijloace informatice, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare, monitorizarea si controlul achitarii tarifului de utilizare.

Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania se aplica de la 1 iulie 2002, iar la achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania li se elibereaza utilizatorilor un autocolant, rovinieta matca-cupon, pe care acestia au obligatia de a-l aplica pe parbrizul vehiculului.

Potrivit MT, in prezent, nu exista o baza de date actualizata on-line astfel incat, la controlul efectuat in trafic de personalul cu atributii de control, acesta nu are certitudinea ca rovinieta aflata la bordul vehiculului este conforma. MT atrage atentia asupra faptului ca foarte multi soferi nu achita acest tarif, ceea ce are impact asupra programelor de lucrari de modernizare si dezvoltare a retelei de drumuri nationale, lucrari ce au ca sursa de finantare si veniturile proprii realizate de CNADNR din incasarea tarifului de utilizare.

Astfel, sistemul informatic de emitere, gestiune monitorizare si control al rovinietei electronice ar fi util, in principal, pentru cresterea colectarii veniturilor, prin gestiunea coordonata a retelei, avand in vedere faptul ca, in clipa de fata, acest tarif nu este incasat intr-o proportie corespunzatoare.

Conform MT, introducerea acestui sistem si a conceptului de rovinieta electronica va permite:

1. eliminarea, in final, a autocolantului matca – cupon. Utilizatorul va primi numai documentul de plata din partea distribuitorilor, in cazul in care doreste achitarea tarifului la acestia, sau o confirmare care atesta tranzactia, in cazul in care plata se efectueaza prin internet;
2. achitarea prin mijloace electronice a tarifului de utilizare;
3. crearea bazei de date cu vehiculele pentru care a fost achitat si este valabil tariful de utilizare;
4. simplificarea procedurii de control prin utilizarea de sisteme de monitorizare a retelei de drumuri nationale din Romania, in regim permanent.

Proiectul prevede, totodata, injumatatirea cuantumului amenzilor contraventionale, eliminand posibilitatea de retinere a 25% din cuantumul acestora de catre institutia din care face parte agentul constatator.

De asemenea, a fost stabilita pentru contravenient obligatia de a achita, in contul CNADNR, cu titlu de despagubire, o suma egala cu tariful pe 12 luni, in functie de tipul vehiculului folosit fara a detine rovinieta valabila, aceste sume revenind, ca venit extrabugetar CNADNR –SA; valoarea despagubirii s-a stabilit avandu-se in vedere faptul ca nu se poate determina in niciun caz intinderea in timp a faptei contraventionale.

Noul sistem ar face posibila controlarea in mod automat a tuturor vehiculelor, prin identificarea automata vizuala a numerelor de inmatriculare (numai imaginea din zona numerelor de inmatriculare), inregistrata la momentul tranzitarii, pozitia geografica de unde s-a facut inregistrarea, precum si controlarea in teren.

Prin urmare, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania va putea urmari esantioane de trafic si transmite catre personalul care face verificari ordine de lucru prin intermediul unor terminale mobile privitor la datele de identificare ale vehiculelor de controlat.

In cazul controalelor in teren, acest sistem va fi util pentru conducatorii auto, pentru ca nu vor mai fi oprite si controlate toate vehiculele in scopul verificarii achitarii tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale. Vor fi oprite numai acele vehicule pentru care exista suspiciunea ca detinatorii nu au achitat acest tarif.

De asemenea, incepand cu data de 1 august 2010, constatarea contraventiilor se va putea face si cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reteaua de drumuri nationale din Romania, consemnandu-se aceasta in procesul verbal de constatare a contraventiei. Totodata, procesul verbal de constatare a contraventiei se va putea incheia si in lipsa contravenientului, dupa stabilirea acestuia, pe baza datelor furnizate de Ministerul Administratiei si Internelor – Directia Generala Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, sau a conducatorului auto, in cazul utilizatorilor straini.

Odata cu aplicarea amenzii contraventionale, utilizatorilor romani care folosesc reteaua de drumuri nationale din Romania fara a avea rovinieta valabila, li se va retine certificatul de inmatriculare a vehiculului pana la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de utilizare.

SURSE: avocatnet.ro, mediafax.ro

Reclame

Etichete:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: