Noutati Legislative din fisierul de actualizare 25.01.2010

Monitorul Oficial, Partea I nr. 53 din 22/01/2010
Decizie nr. 1653/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 si art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte
Decizie nr. 1654/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 261/2008 privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
Decizie nr. 1702/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 si art. 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva si art. 283 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Decizie nr. 1703/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Decizie nr. 39/2010 – privind numirea domnului Ion Sterian in functia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Hotarare nr. 155/2010 – privind atribuirea calitatii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care poseda o calificare profesionala in audit financiar sau in profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat in acord cu reglementarile specifice din acel stat
Ordin nr. 21/2010 – privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier
Ordin nr. 11/2010 – privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.64/2008
Ordin nr. 12/2010 – pentru modificarea art. 4 din Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR


Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 22/01/2010
Acord 2009 – intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontiera
Decret nr. 19/2010 – privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontiera, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009
Decizie nr. 1680/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 84 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Decizie nr. 1682/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) teza a treia din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizie nr. 1697/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, art. 18 alin. (3) si art. 116 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
Decizie nr. 1698/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente si art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale
Decizie nr. 1701/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 si art. 480 din Codul civil
Lege nr. 10/2010 – pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontiera, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009


Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 22/01/2010
Decizie nr. 1656bis/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, precum si ale art. 164 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1543/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei
Decizie nr. 1551/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 1609/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147 si art. 215^1 din Codul penal
Decizie nr. 1648/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) si (5) si art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local
Decizie nr. 1652/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15^1 lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
Decizie nr. 1657/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 din Codul familiei
Decizie nr. 1695/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Decizie nr. 1696/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30-35 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice
Decizie nr. 1704/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 966 si art. 968 din Codul civil


Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 21/01/2010
Decizie nr. 29/2010 – privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Ion Anghel din functia publica de secretar general in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor in functia publica de secretar general in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Decizie nr. 30/2010 – privind aplicarea mobilitatii pentru doamna Elena Petrascu din functia publica de secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului in functia publica de secretar general la Ministerul Mediului si Padurilor
Decizie nr. 31/2010 – privind exercitarea cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Lorant Para a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Padurilor
Decizie nr. 32/2010 – privind promovarea temporara a domnului Sorin Sergiu Chelmu in functia publica de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Decizie nr. 33/2010 – privind eliberarea domnului Nicolae Giugea din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Decizie nr. 34/2010 – privind numirea domnului Adrian Radulescu in functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Decizie nr. 35/2010 – pentru eliberarea doamnei Oana Andreea Schmidt-Haineala din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului
Decizie nr. 36/2010 – pentru numirea domnului Zoltan Nagy in functia de secretar de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului
Decizie nr. 37/2010 – privind numirea doamnei Gabriella-Maria Pasztor in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului
Decizie nr. 38/2010 – pentru numirea domnului Barna Tanczos in functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Decizie nr. 40/2010 – pentru numirea domnului Borbely Karoly in functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Decizie nr. 41/2010 – pentru numirea domnului Iosif Moldovan in functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale


Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 21/01/2010
Decizie nr. 1619/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
Decizie nr. 1646/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 si 481 din Codul civil
Decizie nr. 1686/2009 – referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
Hotarare nr. 47/2010 – pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Slatina”, judetul Olt
Hotarare nr. 53/2010 – privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Giurgiu de catre domnul Cristoi Robert-Ioan
Hotarare nr. 54/2010 – privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de catre doamna Dumitrescu Cristiana
Hotarare nr. 55/2010 – privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de catre domnul Manoiu Dafinel
Ordin nr. 32/2010 – pentru publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.390 (2002), 1.452 (2002), 1.526 (2004) si 1.566 (2004) privind amenintarile aduse pacii si securitatii internationale prin actele teroriste si privind situatia din Afganistan
Ordin nr. 2/2010 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2010 si a Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2010
Rezolutie nr. 1390/2002 – adoptata de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite in cadrul celei de-a 4.452-a intruniri la 16 ianuarie 2002
Rezolutie nr. 1452/2002 – adoptata de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite in cadrul celei de-a 4.678-a intruniri la 20 decembrie 2002
Rezolutie nr. 1526/2004 – adoptata de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite in cadrul celei de-a 4.908-a intruniri la 30 ianuarie 2004
Rezolutie nr. 1566/2004 – adoptata de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite in cadrul celei de-a 5.053-a intruniri la 8 octombrie 2004


Monitorul Oficial, Partea I nr. 47 din 21/01/2010
Decizie nr. 19/2010 – pentru atribuirea unei locuinte de protocol
Decizie nr. 20/2010 – pentru atribuirea unei locuinte de protocol
Decizie nr. 21/2010 – privind eliberarea domnului Nicolae Adrian Lemeni din functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National
Decizie nr. 22/2010 – privind numirea domnului Nicolae Adrian Lemeni in functia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte
Decizie nr. 23/2010 – privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevazute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind masuri pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale
Decizie nr. 24/2010 – privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Decizie nr. 25/2010 – pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 501/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Rizescu Gheorghe, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
Decizie nr. 26/2010 – privind constatarea suspendarii de drept a raportului de serviciu al domnului Marian Sergiu, inspector guvernamental
Decizie nr. 27/2010 – pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 503/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Arjoca Sorin Gabriel, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
Decizie nr. 28/2010 – pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 440/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Bercean Pamfil, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
Hotarare 2009 – in Cauza Mihuta impotriva Romaniei
Hotarare nr. 2150/2009 – pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006
Hotarare nr. 52/2010 – privind aprobarea subventiilor pe produse, pentru actiuni de ecologizare si a subventiilor privind protectia sociala, acordate companiilor, societatilor nationale din sectorul minier si societatilor comerciale din sectorul industrial care se subventioneaza in anul 2010

Anunțuri

Etichete:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: