Stiri economice 19.02.2010

Prfoiect de lege: Noile stagii de cotizare, prevazute in legea unitara a pensiilor

Perioada de timp pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii, precum si cea pentru care asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala au datorat si platit contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii reprezinta stagiul de cotizare.
Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii:
a) vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la data de 1 aprilie 2001;
b) vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, in cazul persoanelor prevazute
la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pana la intrarea in vigoare a prezentei legi;
c) perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2001 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, in care
persoanele au fost asigurate in baza Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2010 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cazul
cadrele militare, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei
penitenciarelor, din domeniul apararii, ordinii publice si a sigurantei nationale care beneficiaza de ajutoare lunare, ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii

Constituie stagiu de cotizare si sporul la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordat in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate in grupa I, a II-a, respectiv in conditii speciale in cazul cadrele militare in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.

Constituie stagiu de cotizare si perioadele de pana la data de 1 aprilie 2001 in care o persoana:
a) s-a aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 49 din lege
b) are stabilite drepturi privind vechimea in munca in baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat.

In plus, constituie stagiu de cotizare si timpul util la pensie realizat de agricultori, in conditiile reglementate de Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cel realizat anterior aparitiei Legii nr. 80/1992.

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta, conform legii, stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca se acorda sporuri care constituie stagii de cotizare in conditii normale, dupa cum urmeaza:
a) 3 luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca;
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de munca.
c) 12 luni pentru fiecare an lucrat in alte conditii de munca

Totodata, constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza si/sau platesc contributii de asigurari sociale in sistemul public de pensii din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte.

Certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior datei de 1 aprilie 2001, se face de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, pe masura preluarii datelor din actele doveditoare .

Certificarea stagiului de cotizare, realizat pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, pentru cadrele militare, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si a sigurantei nationale se face de casele de pensii sectoriale, pe masura preluarii datelor din actele doveditoare .

Cererile in legatura cu eliberarea actelor prevazute de lege, prin care se face dovada vechimii in munca, a timpului util la pensie pentru agricultori si a stagiului de cotizare, necesare stabilirii drepturilor de pensie, sunt scutite de orice fel de taxe si comisioane.

Cererile prevazute se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.

In cazul in care in carnetul de munca, in carnetul de asigurari sociale sau in oricare alt act prevazut de lege au fost inregistrate salarii pe ora sau salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin inmultirea salariilor orare sau, dupa caz, zilnice cu numarul mediu de ore pe luna, respectiv cu numarul mediu de zile lucratoare pe luna din perioadele respective, astfel:
a) 25,5 zile (204 ore) pe luna, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;
b) 24,5 zile (196 de ore) pe luna, pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 1 martie 1990;
c) 23,6 zile (189 de ore) pe luna, pentru perioada 1 martie 1990 – 30 septembrie 1990;
d) 21,25 zile (170 de ore) pe luna, pentru perioada 1 octombrie 1990 – 1 ianuarie 1997;
e) 21,16 zile (169,33 de ore) pe luna, pentru anul 1997;
f) 21,25 zile (170 de ore) pe luna, pentru anul 1998;
g) 21,50 zile (172 de ore) pe luna, pentru anul 1999;
h) 21,67 zile (173,36 de ore) pe luna, pentru anul 2000;
j) 21,42 zile (171,36 de ore) pe luna, pentru anul 2001;
k) 21,25 zile (170 de ore) pe luna, pentru anul 2002;
l) pentru anul 2003 si in continuare numarul mediu de zile si, respectiv, de ore lucratoare pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la zilele de sarbatoare legale.

In situatiile in care, pentru o anumita perioada care constituie stagiu de cotizare, in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare, nu sunt inregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul minim pe tara, in vigoare in perioada respectiva.

Fac exceptie perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963 pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizeaza:
a) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale inregistrate in carnetul de munca sau dovedite ori pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale;
b) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse intre data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962 si pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale si nici nu sunt dovedite;
c) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse intre data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962, in situatia in care prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare rezulta, pentru fiecare luna de stagiu de cotizare, un numar de puncte mai mic decat cel prevazut la lit. b).

In situatia in care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, in documentele doveditoare sunt inregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate in functie de reformele monetare.

Prevederile se aplica pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, cu exceptia perioadelor asimilate prevazute de lege.

Pentru persoanele asigurate in alte sisteme de asigurari sociale, integrate in sistemul asigurarilor sociale de stat pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului se ia in calcul, dupa caz, salariul minim pe economie, venitul asigurat stipulat in contractual de asigurare la care s-a achitat contributia de asigurari sociale sau salariul, inclusiv celelalte drepturi, inregistrate in carnetul de munca.

Pentru fiecare an util realizat in cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, precum si pentru fiecare an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, punctajul anual este 0,57255 puncte.

Pentru perioadele de contributie realizate conform Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la determinarea punctajului lunar se ia in calcul venitul asigurat la care s-a platit contributia de asigurari sociale.

Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevazute intre 1 ianuarie 2010 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului lunar se ia in calcul cuantumul ajutorului.

Pentru perioadele necontributive, care potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au constituit vechime in munca utila la pensie, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizeaza salariul minim pe economie, brut sau net, dupa caz, sau salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective.

Pentru perioadele asimilate realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 la determinarea punctajului lunar se utilizeaza salariul minim pe economie, brut sau net, dupa caz, sau salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective.

Pentru perioadele recunoscute ca vechime in munca, potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 republicat, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizeaza 1,5 salarii minime pe economie, brute sau nete, dupa caz, din perioadele respective.

In situatiile in care persoana a realizat si stagii de cotizare, la determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizeaza salariul lunar, brut sau net, dupa caz, avut in perioadele respective, daca acesta este mai mare decat 1,5 salarii minime pe economie.

Alianţa Microsoft-Yahoo! a fost aprobată

Microsoft şi Yahoo! au anunţat joi că au obţinut acordul necondiţionat din partea Departamentului american de Justiţie şi a Comisiei Europene pentru alianţa în domeniul serviciilor de căutare pe Internet, menită să concureze liderul de piaţă Google.

Cele două companii au anunţat, în iulie 2009, formarea unui parteneriat pe termen de zece ani care să le permită concurarea mai eficientă a Google în domeniul căutării pe Internet, prin reunirea tehnologiei Microsoft cu forţa Yahoo! în vânzările de publicitate.

Motorul de căutare al Google domină în prezent piaţa, urmat la mare distanţă de Yahoo! şi de serviciul Bing al Microsoft, lansat în luna mai 2009.

Potrivit acordului de alianţă, ambele companii vor folosi motorul de căutare Bing al Microsoft, în timp ce Yahoo! se va concentra pe atragerea contractelor mari de publicitate.

În urma aprobării obţinute din partea autorităţilor de reglementare, Microsoft şi Yahoo! vor începe parteneriatul în următoarele câteva zile, urmând ca schimbările să fie finalizate la începutul anului 2012.

„În spaţiul economic european, activităţile în domeniul serviciilor de căutare ale Microsoft şi Yahoo! sunt limitate, iar cota lor de piaţă cumulează sub 10%”, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

În schimb, Google deţine în general cote de piaţă de peste 90%, a adăugat CE.

Băncile se aşteaptă la relaxarea condiţiilor la creditele ipotecare

Băncile se aşteaptă, pentru prima dată după doi ani, la o uşoară relaxare a standardelor de creditare pentru creditele ipotecare, într-o piaţă imobiliară în care preţurile locuinţelor vor continua să scadă, dar cu o intensitate mai scăzută, potrivit unui sondaj BNR.

Oamenii de afaceri se aşteaptă la redresarea exporturilor în 2010

Exporturile se vor redresa semnificativ în 2010, fiind deja semnale vizibile în acest sens, însă orientarea cu precădere către pieţele externe va avea şi efecte negative, precum creşterea importurilor, potrivit Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR).

„Este previzibil că în acest an exportul va merge foarte bine. Pe de o parte este bine când creezi PIB din exporturi, având totodată firme competitive, însă este rău că nu ai cerere internă şi distrugi nişte verigi din lanţurile de producţie internă”, a declarat, joi, preşedintele AOAR, Florin Pogonaru.

El a arătat că cererea internă se va reduce, relaţiile dintre furnizori şi subfurnizori vor fi afectate negativ, iar importurile vor creşte, situaţie care va conduce la stagflaţie şi la creşterea şomajului.

Pogonaru a dat exemplul unei firme proprii de producere a ambalajelor, la care exportul „a explodat”, însă cererea internă pentru ambalaje a scăzut semnificativ.

La rândul său, avocatul Arin Stănescu, membru AOAR, apreciază că ramura exporturilor a fost prima care a trecut de la declin la stabilizare şi apoi la creştere, după ce a fost şi prima afectată de criză.

„Dacă nu se va schimba ceva dramatic în Uniunea Europeană, atunci exporturile vor deveni motorul de creştere economică a României”, a spus Stănescu.

Totodată, Constantin Boştină, vicepreşedinte al AOAR, consideră că din punct sectorial exporturile vor aduce un plus la creşterea economică, întrucât există o mică relansare a cererii din exterior.

În domeniul construcţiilor de echipamente industriale se observă o revenire a cererii din străinătate, potrivit lui Constantin Savu, vicepreşedinte AOAR, care spune că avansul economic nu va putea fi influenţat în primul trimestru de această revenire, întrucât ciclurile de producţie sunt lungi şi speră că rezultatele să se întrevadă la sfârşitul trimestrului al doilea.

El a menţionat că, la fel ca în anii trecuţi, 90% din producţia internă de astfel de echipamente se îndreaptă către export.

Anunțuri

Etichete:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: