Noutati Legislative din fisierul de actualizare 22.02.2010

MO Partea I nr. 115 din 19 februarie 2010

Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizie nr. 89 din 26 ianuarie 2010 asupra obiectiei de neconstitutionalitate referitoare la Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

Primul-Ministru

Decizie nr. 98 din 18 februarie 2010 privind numirea domnului Mircea Ioan Cotosman in functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Padurilor

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Regulament din 12 februarie 2010 de organizare si functionare a Garzii Financiare

Ordin nr. 1468 din 12 februarie 2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare

Rectificari

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei nr. 3.243/C/2008, in anexa nr. 1

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 45/C/2009, in anexa

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.409/C/2009, anexa nr. 1

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.405/C/2009, anexa nr. 1

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.636/C/2009, in anexa nr. 1

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.825/C/2009, in anexa nr. 1

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.196/C/2009, anexa nr. 2

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.783/C/2009, anexa nr. 1

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.788/C/2009, anexa

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.978/C/2009, in anexa nr. 1

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.637/C/2009, in anexa nr. 1

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.286/C/2009, in anexa nr. 1

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.456/C/2009, in anexa nr. 1

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.781/C/2009, anexa

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.197/C/2009, anexa nr. 1

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.780/C/2009, anexa nr. 1

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.857/C/2009, anexele nr. 1 ?i 2

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.856/C/2009, in anexa nr. 1

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.893/C/2009, anexa

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.935/C/2009, in anexa nr. 1

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.782/C/2009, in anexa nr. 1

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.968/C/2009, anexa nr. 2

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 3.060/C/2009, anexa nr. 1

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 3.063/C/2009, anexele nr. 1 ?i 2

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 3.061/C/2009, anexa nr. 1

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 3.062/C/2009, anexa nr. 1

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 3.135/C/2009, anexa nr. 1

MO Partea I nr. 114 din 19 februarie 2010

Guvernul Romaniei

Ordonanta de urgenta nr. 8 din 05 februarie 2010pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996

Ministerul Sanatatii

Ordin nr. 115 din 12 februarie 2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino“

Comisia Europeana a Drepturilor Omului

Hotarare din 25 martie 2008 in Cauza Vitan impotriva Romaniei

MO Partea I nr. 113 din 19 februarie 2010

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 91 din 10 februarie 2010 privind aprobarea stemelor comunelor Barza, Cungrea si Ganeasa, judetul Olt

Ministerul Apararii Nationale

Ordin nr. M.22 din 5 februarie 2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea sistemului de selectie si ierarhizare în vederea evolutiei în cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale

Norme din 5 februarie 2010 privind organizarea si functionarea sistemului de selectie si ierarhizare în vederea evolutiei în cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Ordin nr. 235 din 12 februarie 2010 pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei nr. 1.210/2009 privind aprobarea Prescriptiilor tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei pentru activitatile proprii de autorizare, avizare si atestare

MO Partea I nr. 111 din 18 februarie 2010

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 114 din 17 februarie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Loteria Romana” – S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

Primul-Ministru

Decizie nr. 96 din 18 februarie 2010 privind numirea domnului Gheorghe Popescu in functia de presedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu

Decizie nr. 95 din 18 februarie 2010 privind revocarea domnului Vlad Marcoci din functia de presedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu

Decizie nr. 97 din 18 februarie 2010 privind numirea membrilor Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor si a presedintelui Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Ordin nr. 30 din 8 februarie 2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania

Ministerul Mediului si Padurilor

Ordin nr. 147 din 16 februarie 2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania

Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizie nr. 31 din 16 noiembrie 2009 – Dosar nr. 16/2009

Camera Consultantilor Fiscali

Hotarare nr. 8 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea

Norme de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea

MO Partea I nr. 110 din 18 februarie 2010

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 1586 din 16 decembrie 2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad

MO Partea I nr. 107 din 17 februarie 2010
Hotarare nr. 78 din 5 februarie 2010 pentru modificarea anexei nr. 57 la Hotararea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui

Hotarare nr. 84 din 5 februarie 2010 privind aprobarea platii cotizatiei Romaniei la bugetul Biroului Înaltului Reprezentant pentru Bosnia si Hertegovina

Hotarare nr. 100 din 10 februarie 2010 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010

Lista din 17 februarie 2010 cuprinzand asociatiile care primesc subventii de la bugetul local al municipiului Adjud, judetul Vrancea, în anul 2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

MO Partea I nr. 105 din 16 februarie 2010

Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizie nr. 1693 din 17 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul National Anticoruptie

Decizie nr. 2 din 12 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Decizie nr. 35 din 14 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte savarsite in afara teritoriului tarii de cetateni romani sau de persoane fara cetatenie domiciliate in Romania

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 71 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea anexei nr. 21 la Hotararea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

Hotarare nr. 96 din 10 februarie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

Primul-Ministru

Decizie nr. 93 din 15 februarie 2010 pentru numirea domnului Cristian Apostol in functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Padurilor

Decizie nr. 94 din 15 februarie 2010 privind numirea domnului Nagy Iosif in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

Ministerul Administratiei si Internelor

Ordin nr. 34 din 9 februarie 2010 privind alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei in sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate

MO Partea I nr. 100 din 15 februarie 2010

Guvernul Romaniei

Ordonanta de urgenta nr. 6 din 10 februarie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

Hotarare nr. 79 din 5 februarie 2010 privind infiintarea Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei

Hotarare nr. 95 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Listei societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la care se efectueaza concedieri colective in anul 2010 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Ordin nr. 15 din 25 ianuarie 2010 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2010

Ordin nr. 27 din 5 februarie 2010 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2010

Ordin nr. 31 din 9 februarie 2010 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum

Ordin nr. 33 din 11 februarie 2010 pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat in care este organizat control fitosanitar

Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

Ordin nr. 9 din 2 februarie 2010 pentru aprobarea Catalogului national cu pachete, produse si profile de protectie INFOSEC

Ministerul Administratiei si Internelor

Ordin nr. 38 din 11 februarie 2010 pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat in care este organizat control fitosanitar

Ministerul Mediului si Padurilor

Ordin nr. 140 din 11 februarie 2010 pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat in care este organizat control fitosanitar

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Ordin nr. 96 din 11 februarie 2010 pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat in care este organizat control fitosanitar

Ministerul Afacerilor Externe

Ordin nr. 47 din 21 ianuarie 2010 privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale

Ministerul Sanatatii

Ordin nr. 64 din 29 ianuarie 2010 pentru aprobarea listei nationale de medici cu specialitatea medicina de urgenta sau anestezie terapie intensiva care activeaza inclusiv intr-o structura prespitaliceasca si a listei nationale de ingineri auto, care pot face parte din comisiile de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare (SMURD)

Banca Nationala a Romaniei

Circulara nr. 5 din 2 februarie 2010 privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede din aur cu tema „Istoria aurului – Tezaurul gepidic de la Someseni, Cluj“

Anunțuri

Etichete:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: