Noutati Legislative din fisierul de actualizare 26.02.2010

M. Of. Partea I nr. 126 din 24 februarie 2010

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 120 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Listei cuprinzand programele si proiectele de investitii in turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrarilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii in turism

Ministerul Sanatatii

Ordin nr. 119 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade, respectiv trepte de salarizare in cazul functionarilor publici, pentru personalul cu functii de conducere, precum si a indemnizatiei pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza

M. Of. Partea I nr. 125 din 24 februarie 2010

Presedintele Romaniei

Decret nr. 266 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 267 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 265 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 270 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 269 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 268 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 272 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 273 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 271 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 276 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 275 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 274 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 277 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 279 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 278 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 282 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 281 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 280 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 284 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 283 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 285 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 288 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 287 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 286 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 289 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 291 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 290 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 293 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 294 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 292 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 295 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 297 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 296 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 299 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 300 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 298 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 302 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 301 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 303 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 306 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 304 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 305 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 308 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

Decret nr. 307 din 22 februarie 2010 privind numirea unui procuror

M. Of. Partea I nr. 118 din 23 februarie 2010

Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizie nr. 1659 din 15 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate

Decizie nr. 1660 din 15 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor

Decizie nr. 1669 din 15 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 280 din Codul de procedura civila

Decizie nr. 1671 din 15 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 si art. 725 alin. 1, 2 si 4 din Codul de procedura civila

Decizie nr. 3 din 12 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Ordin nr. 354 din 17 februarie 2010 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, in vederea indeplinirii indicatorilor de performanta, incheierea contractelor de management si evaluarea activitatii acestora, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2008

Rectificari

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei nr. 1.752/C/2008

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei nr. 2.451/C/2008

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 741/C/2009

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 408/C/2009

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 648/C/2009
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.214/C/2009

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.637/C/2009

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.825/C/2009

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.239/C/2009

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.783/C/2009

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.530/C/2009

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.196/C/2009

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.634/C/2009

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.995/C/2009

M. Of. Partea I nr. 117 din 22 februarie 2010

Senatul Romaniei

Decizie nr. 4 din 22 februarie 2010 privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 23-27 februarie 2010

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 119 din 17 februarie 2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa

Primul-Ministru

Decizie nr. 100 din 22 februarie 2010 pentru eliberarea domnului Adrian Mironescu din functia de sef al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

Decizie nr. 101 din 22 februarie 2010 privind eliberarea domnului Daniel Serbanescu din functia publica de secretar general la Ministerul Tineretului si Sportului

Decizie nr. 103 din 22 februarie 2010 privind eliberarea domnului Claudiu Tudorel Preoteasa din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Romane pentru Investitii Straine

Decizie nr. 102 din 22 februarie 2010 privind eliberarea domnului Costel Marian Dima din functia publica de secretar general adjunct la Ministerul Tineretului si Sportului

Decizie nr. 104 din 22 februarie 2010 privind eliberarea domnului Gheorghe Plesa din functia publica de secretar general al Departamentului pentru Afaceri Europene

Decizie nr. 105 din 22 februarie 2010 pentru eliberarea domnului Bitea Cristian Vasile din functia publica de secretar general al Institutului National de Administratie

Decizie nr. 106 din 22 februarie 2010 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 183/2007 privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

Decizie nr. 107 din 22 februarie 2010 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 391/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Tamasoi-Moisil Radu, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

Decizie nr. 108 din 22 februarie 2010 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevazute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind masuri pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Ordin nr. 36 din 16 februarie 2010 privind practicarea pescuitului comercial de calcan in Marea Neagra pentru anul 2010

Agentia Nationala Antidoping

Regulament din 18 februarie 2010 de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile antidoping

Ordin nr. 73 din 18 februarie 2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile antidoping

M. Of. Partea I nr. 116 din 22 februarie 2010

Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizie nr. 1677 din 15 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Decizie nr. 10 din 12 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

Hotarare nr. 102 din 10 februarie 2010 privind aprobarea platii de catre Ministerul Mediului si Padurilor a taxei de asociere a Garzii Nationale de Mediu la reteaua europeana IMPEL pentru anii 2010 si 2011

Primul-Ministru

Decizie nr. 99 din 22 februarie 2010 privind numirea doamnei Irina Sanda Cajal-Marin in functia de subsecretar de stat la Ministerul Culturii si Patrimoniului National

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

Ordin nr. 8 din 16 februarie 2010 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Ordin nr. 120 din 5 februarie 2010 privind stabilirea tarifelor serviciilor de tratament balnear si recuperare a capacitatii de munca, prestate de sucursalele Societatii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca „T.B.R.C.M.“ – S.A.

Reclame

Etichete:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: