Archive for the ‘Legislatie’ Category

Noutati Legislative din fisierul de actualizare 01.03.2010

martie 1, 2010

M. Of. Partea I nr. 131 din 26 februarie 2010

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 125 din 17 februarie 2010 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea

Hotarare nr. 123 din 17 februarie 2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Ordin nr. 53 din 21 ianuarie 2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Ministerul Sanatatii

Ordin nr. 44 din 20 ianuarie 2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Ministerul Administratiei si Internelor

Ordin nr. 47 din 22 februarie 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 620/2005 privind modalitatile de recunoastere a certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

Ordin nr. 171 din 5 februarie 2010 privind retragerea de pe piata, interzicerea comercializarii si utilizarii echipamentelor de tip 2,4 GHz Wireless Acces Point, DWL-2100AP, D-Link, introduse pe piata din Romania de catre Societatea Comerciala „Asesoft Distribution“ – S.R.L.

Ordin nr. 172 din 5 februarie 2010 privind retragerea de pe piata, interzicerea comercializarii si utilizarii echipamentelor de tip 2,4 GHz Wireless Acces Point, QA705401APE, Qubs, introduse pe piata din Romania de catre Societatea Comerciala „Tornado Sistems“ – S.R.L.

Ministerul Finantelor Publice

Procedura din 22 februarie 2010 a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

Ordin nr. 263 din 22 februarie 2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

Rectificare

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. A/32/2010

M. Of. Partea I nr. 130 din 25 februarie 2010

Guvernul Romaniei

Hotarare nr 113 din 17 februarie 2010 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

Hotarare nr 126 din 17 februarie 2010 privind schimbarea regimului juridic al unui teren, in vederea realizarii de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin ?coala de Agenti de Politie „Vasile Lascar“ Campina, a unui program pentru construirea de locuinte

Hotarare nr 127 din 17 februarie 2010 privind trecerea unor constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si demolarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotarare nr 128 din 17 februarie 2010 privind aprobarea inscrierii in inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

Hotarare nr 129 din 17 februarie 2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitatii de administrare si modificarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului

Ordin nr 2335 din 09 februarie 2010 privind aprobarea specializarilor de nivel universitar care confera dreptul absolventilor liceelor pedagogice de a ocupa functiile didactice de profesor in invatamantul prescolar si profesor in invatamantul primar

M. Of. Partea I nr. 128 din 25 Februarie 2010

Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizie nr 1676 din 15 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282^1 alin. 1, art. 317 alin. 1, art. 318 alin. 1, art. 319 alin. 1, art. 377 alin. 2 si art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila

Decizie nr 28 din 12 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

Decizie nr 45 din 14 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 alin. 3 din Codul de procedura civila

Decizie nr 62 din 14 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila

Decizie nr 76 din 21 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

Decizie nr 77 din 21 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86 si art. 94 din Codul familiei

Decizie nr 78 din 26 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 si art. 2 din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor

Decizie nr 81 din 26 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

Guvernul Romaniei

Hotarare nr 137 din 23 februarie 2010 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 27/2010 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni si a Hotararii Guvernului nr. 1.431/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Ordin nr 41 din 19 februarie 2010 privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2010

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Ordin nr 5 din 23 februarie 2010 privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor

Regulament nr 3 din 23 februarie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor

M. Of. Partea I nr. 124 din 24 februarie 2010

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

97. — Hotarare pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

M.25. — Ordin al ministrului apararii nationale pentru modificarea Instructiunilor privind activitatea de informare si relatii publice în Ministerul Apararii Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.12/2009

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

129. — Hotarare pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

2. — Ordin pentru modificarea Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 21/2009

M. Of. Partea I nr. 123 din 24 februarie 2010

Presedintele Romaniei

Decret nr. 223 din 22 februarie 2010 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decret nr. 221 din 22 februarie 2010 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decret nr. 222 din 22 februarie 2010 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decret nr. 225 din 22 februarie 2010 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decret nr. 226 din 22 februarie 2010 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decret nr. 224 din 22 februarie 2010 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decret nr. 227 din 22 februarie 2010 pentru eliberarea din functie a unui procuror

Decret nr. 229 din 22 februarie 2010 pentru eliberarea din functie a unui procuror

Decret nr. 228 din 22 februarie 2010 pentru eliberarea din functie a unui procuror

Decret nr. 231 din 22 februarie 2010 pentru eliberarea din functie a unui judecator

Decret nr. 232 din 22 februarie 2010 pentru eliberarea din functie a unui judecator

Decret nr. 230 din 22 februarie 2010 pentru eliberarea din functie a unui procuror

Decret nr. 233 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 235 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 234 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 237 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 236 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 238 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 241 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 239 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 240 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 243 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 244 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 242 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 247 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 246 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 245 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 249 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 250 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 248 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 253 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 252 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 251 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 256 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 254 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 255 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 257 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 258 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 259 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 260 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 261 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 262 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 264 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

Decret nr. 263 din 22 februarie 2010 pentru numirea unui judecator

M. Of. Partea I nr. 122 din 23 februarie 2010

Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizie nr. 12 din 12 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) si art. 36 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 si ale art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

Decizie nr. 19 din 12 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1-4 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

Decizie nr. 69 din 19 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant si a celor ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar

Decizie nr. 75 din 21 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) si ale art. 103 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania

Decizie nr. 79 din 26 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 115 din 17 februarie 2010 privind aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2010 pentru operatorii economici din industria de aparare care desfasoara activitati conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare

Hotarare nr. 116 din 17 februarie 2010 privind aprobarea suplimentarii sumei prevazute ca justa despagubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrarii de utilitate publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 948/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100- km 17+100 si Centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti – obiect 5A – Reabilitare si extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre DN 1A si DN 1“

Hotarare nr. 134 din 23 februarie 2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.372/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Regulament nr. 2 din 18 februarie 2010 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Ordin nr. 4 din 18 februarie 2010 privind aprobarea Regulamentului nr. 2/2010 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Reclame